Jerzy Grotowski a chiński teatr poszukujący i tajwański teatr tańca
PDF

Słowa kluczowe

Jerzy Grotowski
Gao Xingjian
Liu Jingmin
Chinese searching theatre
Taiwanese dance theatre

Jak cytować

Łabędzka, I. . (2021). Jerzy Grotowski a chiński teatr poszukujący i tajwański teatr tańca. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 203–220. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.8

Abstrakt

This paper is devoted to the reception of Jerzy Grotowski’s ideas of theatre and actors’ training system in China and Taiwan at the end of the twentieth century. The author analyses the scope of Grotowski’s influence on Chinese and Taiwanese theatre reformers, stage directors and actors/dancers at a specific moment of deep social, cultural and political transformations in Asia. She also tries to determine the main reasons for Grotowski’s popularity in mainland China and Taiwan in the 80s and 90s.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.8
PDF

Bibliografia

Dai Ping (1985), Pinkun xiju ji qi yu xiqu zhi bijiao [Teatr ubogi a chiński teatr tradycyjny], „Xiju Yishu”, nr 4, s. 61-68.

Gao Xingjian (1988), Dui yizhong xiandai xiju de zhuiqiu [W poszukiwaniu nowoczesnego teatru], Zhongguo Xiju Chubanshe, Beijing.

Gao Xingjian (1990), Playwright’s Preface, przeł. Bruno Roubicek, „Asian Theatre Journal”, t. 7, nr 2, s. 192-193.

Gao Xingjian (1996), Meiyou zhuyi [Bez -izmów], Cosmos Books Ltd, Xianggang.

Grotowski Jerzy (1968), Towards a Poor Theatre, Odin Teatrets Forlag, Holstebro.

Grotowski Jerzy (1990), Teksty z lat 1965-1969. Wybór, red. Janusz Degler, Zbigniew Osiński, „Wiedza o kulturze”, Wrocław.

Liu Jingmin (1992), Zhongguoren de shenti yu xiju xin xingtai de tansuo – fang Liu Jingmin tan You Juchang [Chińskie ciało i poszukiwanie nowej formy teatru – rozmowa z Liu Jingmin o You Juchang], „Minzhong Ribao”, 30 listopada.

Liu Jingmin (1996), Taiwan juchang meiyou shenti? [Tajwański teatr nie posiada ciała?], „Biaoyan Yishu, nr 5, s. 61-64.

Łabędzka Izabella (2008), Gao Xingjian’s Idea of Theatre. From the Word to the Image, Brill Academic Publishers, Leiden–Boston.

Łabędzka Izabella (2020), Cud ucieleśnionych metamorfoz. Tajwański teatr tańca i ruchu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Osiński Zbigniew (1980), Grotowski i jego Laboratorium, PIW, Warszawa.

Quintero Craig Anthony (2000), Performing Culture / Cultural Performances: The Little Theatre Movement of Taiwan, Evanston, Northwestern University, [rozprawa doktorska].

Quintero Craig Anthony (2002), Pilgrimage as a Pedagogical Practice in Contemporary Taiwanese Theatre. U-Theatre and the Baishatun Ma-tsu Pilgrimage, „The Drama Review”, t. 173, s. 131-148.

Ruoyu Liu (2018), Liu Ruoyu de sanshiliutang biaoyanke [Trzydzieści sześć lekcji Liu Ruoyu o przedstawianiu], Tianxia Wenhua Shufang, Taibei.

Salter Denis (1996), China’s Theatre of Dissent: A Conversation with Mou Sen and Wu Wenguang, „Asian Theatre Journal”, t. 13, nr 2, s. 218-228.

Sun William Huizhu, Fei Faye Chunfang (1986), „The Old B Hanging on the Wall” in the Changing Chinese Theatre, „The Drama Review”, t. 112, nr 4, s. 84-105.

Ścisły program badawczy „Dramat Obiektywny” prowadzony przez Jerzego Grotowskiego. Prospekt (2000), przeł. Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny”, t. 193-194, z. 1-4, s. 403-416.

Winterbottom Philip Jr. (2000), Dziennik (wybór), przeł. Olga A. Marcinkiewicz, Grzegorz Janikowski, „Pamiętnik Teatralny”, t. 193-194, z. 1-4, s. 461-515.

Zhong Mingde (1992), The Little Theatre Movement in Taiwan (1980-1989). In Search of Alternative Aesthetics and Politics, New York, New York University, [rozprawa doktorska].