Literatura polska w oczach Chinki polonistki. Z Li Yinan rozmawiają Elżbieta Winiecka i Joanna Krenz
PDF

Słowa kluczowe

reception of Polish literature
Polish literature in China
translation of Polish literature
Chinese translators

Jak cytować

Krenz, J. ., & Winiecka, E. . (2021). Literatura polska w oczach Chinki polonistki. Z Li Yinan rozmawiają Elżbieta Winiecka i Joanna Krenz. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 231–240. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.10

Abstrakt

The article presents the dynamics, characteristics and the shifting paradigms of the reception of Polish literature in China from 2012 to 2020. The author analyses the reasons for the popularity of the most often translated and read Polish authors on the Chinese publishing market, with particular interest in Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk and Andrzej Sapkowski. She also presents the translators – both experienced and often recognised and awarded doyens of Polish studies in China, and those from the intermediate and youngest generations to whom the oldest ones passed the knowledge, skills, passion and the sense of common mission of building cross-cultural dialogue through literature.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.10
PDF

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.