O dynamice i opozycjach XIX-wiecznej kultury
PDF

Słowa kluczowe

Young Poland
nineteenth century
modernism
drama
history
art

Jak cytować

Sobieraj, T. (2021). O dynamice i opozycjach XIX-wiecznej kultury: Recenzja książki Sabiny Brzozowskiej [2018] pt. W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski – konteksty. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 279–292. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.14

Abstrakt

Sabina Brzozowska’s monograph consists of a coherent collection of comparative and historical and literary studies of various artistic and ideological aspects found in selected works of Polish and European modernism. The author focuses on the dramas by Stanisław Wyspiański, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Rittner, Tadeusz Miciński and on the prose by Wacław Berent, Miciński and Thomas Mann. The interpretations of the works included in the monograph show a common area of European nineteenth-century culture, especially of the modernist period. Brzozowska’s reading experience focused on uncovering the intertextual and comparative relationships between, for instance, Wyspiański’s Wesele (The Wedding) and Mann’s Buddenbrooks, Berent’s Ozimina (Snow Crop) and Czarodziejska Góra (The Magic Mountain), Rittner and Ibsen. High art literature of the modernist period found its counterpoint in popular culture, including the new media. The author reconstructed this development dynamic of modernist culture in multiple versions.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.14
PDF

Bibliografia

Brzozowska Sabina (2018), W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski – konteksty, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Eustachiewicz Lesław (1982), Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918, PWN, Warszawa.

Filipkowska Hanna (1973), Wśród bogów i bohaterów. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu, IBL PAN, Warszawa.

Matuszek Gabriela (2001), Naturalistyczne dramaty, Universitas, Kraków.

Sajewska Dorota (2002), „Norma to głupota, degeneracja zaś to geniusz”. O jednostce zdezintegrowanej w „Śniegu” Stanisława Przybyszewskiego, w: Interpretacje dramatu. Dyskurs, postać, gender, red. Wojciech Baluch, Małgorzata Radkiewicz, Agnieszka Skolasińska, Joanna Zając, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 123-149.

Sajewska Dorota (2006), „Chore sztuki” – choroba/tożsamość/dramat. Przemiany podmiotowości oraz formy dramatycznej w utworach scenicznych przełomu XIX i XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Sławińska Irena, Kruk Stefan, wybór (1966), Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, wstęp Irena Sławińska, noty Bożena Frankowska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.

Taborski Roman (1987), „Śnieg” Stanisława Przybyszewskiego, w: Stanisław Przybyszewski, Śnieg, wstęp i przypisy Roman Taborski, Czytelnik, Warszawa, s. 5-12.