Smok i panda. Hybrydyczny obraz Chin w polskich dyskursach współczesnych
PDF

Słowa kluczowe

reception of Chinese culture
orientalism
Polish contemporary discourse
Polish-Chinese dialogue

Jak cytować

Pengjie, Q. (2021). Smok i panda. Hybrydyczny obraz Chin w polskich dyskursach współczesnych: Recenzja książki Doroty Brzozowskiej [2018] Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (40), 273–277. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.13

Abstrakt

The article is a review of Dorota Brzozowska’s study Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych (Chinese traces in Polish contemporary discourses). The in-depth analysis of the monograph attracts the reader’s attention to the wealth of the collected material and the multitude of viewpoints, but also points out certain inconsistencies the author failed to avoid which in turn led her to fall into the trap of excessive simplification and orientalisation of China.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.40.13
PDF

Bibliografia

Brzozowska Dorota (2018), Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.