XIX. Chopins Fortepiano

Main Article Content

Rolf Fieguth

Abstrakt

Przekład wiersza Fortepian Chopina Cypriana Norwida.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fieguth, R. (2021). XIX. Chopins Fortepiano. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (41), 89-93. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.5
Dział
Chopin. Dźwięk przed słowem
Biogram autora

Rolf Fieguth

Rolf Fieguth – slawista, germanista, edytor i tłumacz. Jest autorem prac o literaturze polskiej od renesansu do współczesności, a w centrum jego dorobku znajdują się studia o romantyzmie. Na język niemiecki przełożył m.in. Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza i Vade-mecum Cypriana Kamila Norwida, a także dzieła Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Wacława Berenta i Bolesława Leśmiana. Za osiągnięcia naukowe i translatorskie wyróżniony został nagrodą Polskiego PEN-Clubu (2001) oraz doktoratem honoris causa UAM (2017).