Chopinowskie narracje z „dziecięcego pokoju”. Mistrz w czasopismach i publikacjach dla najmłodszych w XIX wieku – rekonesans
PDF

Słowa kluczowe

Frédéric Chopin
biography
child
artist
music

Jak cytować

Zajkowska, J. (2021). Chopinowskie narracje z „dziecięcego pokoju”. Mistrz w czasopismach i publikacjach dla najmłodszych w XIX wieku – rekonesans. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (41), 151–174. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.9

Abstrakt

The article discusses the biographical accounts and stories about Frédéric Chopin published in the most representative children’s magazines of the turn of the twentieth century: Wieczory Rodzinne (Family evenings), Przyjaciel Dzieci (Children’s friend) and Moje Pisemko (My little magazine). A kind of complementary role to them is played by the analysis of Janina Sedlaczkówna’s 1891 book Dwaj mistrze: opowiadanie o życiu Artura Grottgera i Fryderyka Chopina (Two maestros: a story about the lives of Artur Grottger and Frédéric Chopin) and Teresa Jadwiga Papi’s stories from 1898 of the same title Dwaj mistrze (Two maestros) about Chopin and Moniuszko. The collected comments and conclusions are presented in relation to twentieth- century biographical texts about Chopin.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.9
PDF

Bibliografia

Bereta Katarzyna (2014), Powieść biograficzna dla młodego odbiorcy. Sylwetki artystów, w: Literatura dla dzieci i młodzieży, t. 4, red. Krystyna Heske-Kwaśniewicz i Katarzyna Tałuć, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 116-135.

Białek Józef Zygmunt (1987), Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały, WSiP, Warszawa.

Broszkiewicz Jerzy (1945), Opowieść o Chopinie, Czytelnik, Łódź.

Bruliński Michał (2018), Chopin na barykadach, czyli o socrealistycznych narracjach w 1949 roku, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, nr 36 (1), s. 75-109.

Całek Anita (2014), Biografia naukowa – od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Całek Anita (2016), Biografia jako reprezentacja, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”, vol. 4, s. 25-41.

Chopin Fryderyk (2009), Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1: 1816-1831, oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Clifford James L. (1978), Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, przeł. Anna Mysłowska, Czytelnik, Warszawa.

Cymbrykiewicz Joanna (2019), Biografia jako pretekst. Modele współczesnych duńskich biofikcji, Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu, Poznań.

Domosławski Artur (2010), Kapuściński „non-fiction”, Świat Książki, Warszawa.

Frycie Stanisław (1983), Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, t. 1: Proza, WSiP, Warszawa.

Fryderyk Chopin (1881), „Wieczory Rodzinne”, nr 40, s. 625-626.

H.K. (1873a), Wspomnienie z młodości Fryderyka Chopina, „Przyjaciel Dzieci”, nr 41, s. 485-486.

H.K. (1873b), Wspomnienie z młodości Fryderyka Chopina, „Przyjaciel Dzieci”, nr 42, s. 496-498.

Ihnatowicz Ewa (1987), „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1886 jako czasopismo integrujące, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, nr 2, s. 5-31.

Jasińska Maria (1970), Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej, PWN, Warszawa.

Kaniowska-Lewańska Izabela (1983), Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys monograficzny. Materiały, WSiP, Warszawa.

Karasowski Maurycy (1862a), Młodość Fryderyka Chopina, „Biblioteka Warszawska”, t. 4, s. 1-40.

Karasowski Maurycy (1862b), Pomnik Fryderyka Chopina na cmentarzu Pere la Chaise w Paryżu, „Przyjaciel Dzieci”, nr 91, s. 411, 414-415.

Kendall Paul Murray (1965), The Art of Biography, W.W. Norton & Company Inc., New York.

Kędziorzyna Maria (1989), Opowieść o zbójcach, „Głos Nauczyciela”, nr 2, s. 34-36.

Kuliczkowska Krystyna (1981), Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Zarys monograficzny. Materiały, WSiP, Warszawa.

Lejeune Philippe (2001), Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. Regina Lubas-Bartoszyńska, przeł. Wincenty Grajewski i in., Universitas, Kraków.

Lissa Zofia (1944), Fryderyk Szopen. Krótki życiorys, Związek Patriotów Polskich, Moskwa.

Lissa Zofia (1949), Chopin. Materiały do użytku świetlic, Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa.

Markowski Michał Paweł (2006), O reprezentacji, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków, s. 287-333.

Mayzner Tadeusz (1960), Chopin, PWM, Kraków.

M.B.A. [właśc. Maria Buyno-Arctowa] (1910), Kilka słów o Fryderyku Szopenie, „Moje Pisemko”, nr 10, s. 145.

M.S. (1910a), Fryderyk Chopin, „Wieczory Rodzinne”, nr 10, s. 119-121.

M.S. (1910b), Fryderyk Chopin, „Wieczory Rodzinne”, nr 11, s. 128-129.

M.S. (1910c), Fryderyk Chopin, „Wieczory Rodzinne”, nr 12, s. 141-142.

Nowaczyk Henryk F. (2013), Chopin w podróży. Glosy do biografii, NIFC, Warszawa.

Papi Jadwiga Teresa (1898), Dwaj mistrze, Księgarnia A. Rzążewskiej i J. Lisowskiej, Warszawa.

Piątkowska Monika (2017), Prus. Śledztwo biograficzne, Znak, Kraków.

Poniatowska Irena (2011), Chopin – Grottger, przeł. John Comber, „Interdisciplinary Studies in Musicology”, nr 9, s. 101-113.

Portrety kilkunastu znakomitych uczonych, pisarzy i artystów XIX-go wieku (1901), „Wieczory Rodzinne”, nr 23, s. 182-183.

Rusinek Michał (2000), Kilka uwag o biografii, muzyce i języku, „Teksty Drugie”, z. 4, s. 96-101.

Rzepczyński Sławomir (2004), Biografia i tekst: studia o Mickiewiczu i Norwidzie, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk.

Sedlaczkówna Janina (1891), Dwaj mistrze. Opowiadanie o życiu Artura Grottgera i Fryderyka Chopina, Księgarnia Wilhelma Zukerkandla, Złoczów.

Skrobiszewska Halina (1971), Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Taine Hipolit (1900), Historya literatury angielskiej, przeł. Eliza Orzeszkowa, Drukarnia S. Lewental, Warszawa.

Z życia Fryderyka Chopina (1887a), „Wieczory Rodzinne”, nr 26, s. 204-206.

Z życia Fryderyka Chopina (1887b), „Wieczory Rodzinne”, nr 27, s. 212-214.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.