Obchody rocznicy Chopina w roku 1910 a integracja narodowa. Chopin a kultura pamięci
PDF

Słowa kluczowe

Chopin
anniversary
celebration
nation
culture

Jak cytować

Budrewicz, T. (2021). Obchody rocznicy Chopina w roku 1910 a integracja narodowa. Chopin a kultura pamięci. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (41), 175–198. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.10

Abstrakt

The article presents the events of the celebration of Chopin’s 100th birthday in 1910. The article is based on the accounts published in the daily press of the time. The growth of Chopin’s cult in Polish lands culturally connected the nation divided both politically and administratively between three countries (Austria, Prussia and Russia). Despite disruptions by the police that inhibited the organisation of the celebrations in Poznan and Warsaw, the Polish people treated them as a nation-wide occasion and used that time to integrate. The key events were the 50th anniversary of Chopin’s death (1899) and the 100th anniversary of his birthday (1910). The year 1910 was also the 500th anniversary of the Battle of Grunwald which saw the Poles defeat the Germans. Chopin’s year had immense patriotic meaning and integrated the nation living under foreign rule.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.10
PDF

Bibliografia

Źródła

Akademia ku czci Juliusza Słowackiego na Uniwersytecie Lwowskim (1909), „Gazeta Lwowska”, nr 279, s. 4.

Aramis (1911), O polskość Szopena, „Kurier Warszawski”, nr 190, s. 2-3.

Aw. (1910), Lwów – Chopinowi. Korespondencja własna „Kuriera Warszawskiego”. Lwów, 8-go stycznia, „Kurier Warszawski”, nr 11, s. 2.

A więc wywłaszczenie! (1910), „Kurier Lwowski”, nr 11, s. 1.

-B- (1880), Ku czci Szopena, „Kurier Warszawski”, nr 51, s. 3.

Czapelski Kazimierz (1899), Notatki z Krakowa, „Iris”, z. 11, s. 521.

Dni Chopinowskie. Zjazd muzyków polskich (1910), „Nowa Gazeta”, nr 497, s. 2.

Dobrzycki Henryk (1908), Narodowość Chopina. Sprawa sprowadzenia Jego prochów do kraju, „Bluszcz”, nr 21, s. 238.

„Dodatek Poranny” (1910), do: „Kurier Warszawski”, nr 298, s. 1.

Dołęga Benedykt (1855), Fryderyk Szopen, rozm. przepr. Ludwik Enault, „Gazeta Codzienna”, nr 160, s. 4.

Dołęga Szczęsny (1910), Minister, burmistrz i Chopin. Historyjka wesoła a tym samym bardzo smutna, „Głos Narodu”, nr 51, s. 2-3.

„Dziennik Poznański” (1909), nr 205, s. 3; nr 206, s. 2; nr 244, s. 1; nr 298, s. 1.

Dzień Szopena (1884), „Kurier Warszawski”, nr 289b, s. 2-3.

Dybowski Benedykt (1910), O kwiat narodowy, „Kurier Lwowski”, nr 201, s. 2.

„Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” (1894), nr 42, s. 503.

Febris florealis (1910), „Czas”, nr 102, s. 2.

„Gazeta Lwowska” (1899), nr 65, s. 4; nr 68, s. 3; nr 72, s. 3; nr 156, s. 4.

Gąsiorowski Wacław (1909), O zwłoki Chopina, „Świat”, nr 51, s. 12-13.

Gomulicki Wiktor (1910), Wielcy ludzie, „Słowo”, nr 7, s. 1.

Grabiec (1899), Kronika krakowska, „Nowa Reforma”, nr 240, s. 1-2.

Halszka z Zaskala (1910), Fryderyk Szopen 1810-1910, „Polak – Katolik”, nr 42, s. 2.

Hołd Chopinowi (1899), „Dziennik Polski”, nr 300, s. 2.

Idea ojczyzny (1910), „Kurier Litewski”, nr 31, s. 4.

Indyk dla ministra zwyciężył Chopina (1910), „Głos Narodu”, nr 50, s. 2.

K.A. (1910), Uroczystości Chopinowskie we Lwowie. Lwów, 22 października, „Kurier Poznański”, nr 246, s. 1.

Karasowski Maurycy (1877), Fryderyk Chopin, „Antrakt: Gazeta Teatralna”, nr 74, s. 1.

Kleczyński Jan (1880), Ostatnie chwile Chopina, „Echo Muzyczne”, nr 20, s. 159.

Konkurs im. Chopina (1910), „Nowa Gazeta”, nr 248, s. 2.

K.R. (1899), Paryż, 26 października, „Dziennik Polski”, nr 300, s. 1.

Kronika (1880), „Echo Muzyczne”, nr 6, s. 47; nr 11, s. 89.

Kronika (1891), „Czas”, nr 201, s. 2.

Kronika miejscowa i zamiejscowa (1890), „Gazeta Narodowa”, nr 176, s. 3.

Kronika tygodniowa (1880), „Tygodnik Ilustrowany”, nr 219, s. 151.

Ku czci Słowackiego! (1909), „Postęp”, nr 205, s. 2.

„Kurier Litewski” (1910), nr 27, s. 3.

„Kurier Warszawski” (1874), nr 48, s. 4.

„Kurier Warszawski” (1894), nr 285, s. 3.

Kwiat narodowy (1910), „Kurier Warszawski”, nr 51, s. 10-11.

Lector (1898), Z prasy polskiej, „Kurier Warszawski”, nr 183, s. 3.

List W. Żeleńskiego (1891), „Czas”, nr 221, s. 2.

Łuszczkiewicz Władysław (1890), Ze świata sztuki, „Czas”, nr 169, s. 1.

(m) (1873), Towarzystwo Muzyczne…, „Kurier Warszawski”, nr 38, s. 1.

Manifestacja pod pomnikiem Chopina (1910), „Nowa Reforma”, nr 85, s. 1.

Manifestacja pod pomnikiem Chopina w Krakowie (1910), „Dodatek Poranny”, do: „Kurier Warszawski”, nr 55, s. 4.

Młodzież akademicka – Szopenowi (1910), „Głos Narodu”, nr 52, s. 3.

„Mucha” (1910), nr 11, s. 6; nr 30, s. 10.

Muzeum Chopina w Paryżu (1911), „Kurier Warszawski”, nr 169, s. 2.

Na cześć Chopina (1899), „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, nr 42, s. 500.

Niewiadomski Stanisław (1899), Pół wieku po zgonie Chopina, „Słowo Polskie”, nr 252, s. 3.

„Nowa Gazeta” (1909), nr 400, s. 4.

Nowa ozdoba Plantacji w Krakowie (1891), „Kurier Lwowski”, nr 246, s. 4.

„Nowa Reforma” (1909), nr 139, s. 2.

Obchody grunwaldzkie (1910), „Kurier Lwowski”, nr 510, s. 2.

Obchód Juliusza Słowackiego w Starołęce (1909), „Postęp”, nr 206, s. 2.

Obchód rocznicy Chopina w Poznaniu (1910), „Słowo”, nr 88, s. 1.

Obchód setnej rocznicy urodzin Chopina (1910), „Kurier Lwowski”, nr 11, s. 2.

Obchód szopenowski (1910), „Dodatek Poranny”, do: „Kurier Warszawski”, nr 47, s. 1.

Obchód Szopenowski we Lwowie (1910), „Kurier Lwowski”, nr 3, s. 3.

Obchód we Lwowie ku czci Chopina (1910), „Słowo”, nr 485, s. 1.

Odpowiedzi redakcji (1904), „Dodatek Poranny”, do: „Kurier Warszawski”, nr 55, s. 5.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Fryderyka Chopina w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1910), „Dziennik Poznański”, nr 43, s. 1.

Paderewski a Roosevelt (1910), „Kurier Lwowski”, nr 212, s. 5.

Paderewski Ignacy (1910), Kilka słów o Chopinie: Odczyt wypowiedziany na obchodzie uroczystym ku czci Chopina we Lwowie dnia 23 października 1910, „Czas”, nr 485, s. 2.

Pamiątki po Chopinie (1910), „Słowo”, nr 112, s. 3.

Pamięci Fryderyka Szopena (1880), „Gazeta Polska”, nr 52, s. 2.

Poliński Aleksander (1894), Dla Chopina, „Kurier Poranny”, nr 286, s. 2.

Poliński Aleksander (1910), Uroczystości szopenowskie we Lwowie, Kurier Warszawski”, nr 309, s. 2; nr 310, s. 3.

-Q- (1873), Wczorajszy wieczór…, „Kurier Warszawski”, nr 41, s. 2.

Rosenzweig Józef (1910), Obchód szopenowski we Lwowie, „Słowo”, nr 491, s. 1.

Rozmaitości (1881), „Echo Muzyczne”, nr 2, s. 16.

Rzeczy bieżące (1879), „Echo Muzyczne”, nr 9, s. 1; nr 23, s. 3.

Samson (1910), Po obchodzie chopinowskim we Lwowie. Słów kilka o uroczystości i nowym konkursie, „Przegląd Muzyczny”, nr 23, s. 8.

Sarmaticus (1898), Z prasy polskiej, „Rozwój”, nr 222, s. 3.

Setna rocznica urodzin Chopina (1910), „Gazeta Lwowska”, nr 4, s. 4.

„Słowo Polskie” (1899), nr 44, s. 4; nr 60, s. 3; nr 72, s. 2.

Strenger Henryk (1910), Muzykom polskim na powitanie!, „Kurier Lwowski”, nr 491, s. 2.

St. (1885), Händel i Bach, „Kurier Warszawski”, nr 58b, s. 2-3.

Stuletnia rocznica obchodów Chopina (1910), „Kurier Lwowski”, nr 31, s. 2.

Święto Chopina (1894), „Tygodnik Ilustrowany”, nr 42, s. 250-251.

Teatr i sztuka (1890), „Gazeta Polska”, nr 170, s. 2.

Towarzystwo imienia Szopena (1910), „Kurier Lwowski”, nr 496, s. 2-3.

Towarzystwo Muzyczne imienia Chopina w Łodzi (1910), „Rozwój”, nr 169, s. 1-2.

(1910), „Gazeta Lwowska”, nr 2, s. 4.

Urbanus (1894), Warszawa, 14 października, „Kraj”, nr 40, s. 20-21.

Uroczystości Chopina (1894), „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, nr 42, s. 501.

Uroczystości Chopina we Lwowie (1910), „Czas”, nr 485, s. 1.

Uroczystość Chopina (1894), „Kurier Warszawski”, nr 285, s. 1-3.

Uroczystość w Żelazowej Woli (1894), „Wędrowiec”, nr 42, s. 823.

Uwagi śledziennika (1891), „Diabeł”, nr 19, s. 2.

Warsz. Tow. Muzyczne (1911), „Nowa Gazeta”, nr 198, s. 5.

Wasz. (1910), Hołd ludu Szopenowi, „Przyjaciel Ludu”, nr 46, s. 9-10.

W setną rocznicę urodzin Szopena (1910), „Dziennik Poznański”, nr 15, s. 5.

W sprawie obchodu grunwaldzkiego (1910), „Dodatek Poranny”, do: „Kurier Warszawski”, nr 77, s. 3-4.

Xyz (1910), Miscellanea krakowskie, „Nowa Gazeta”, nr 125, s. 1.

Z. (1899), Pamiątki po Szopenie, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 42, s. 819.

Zamachy na obchód grunwaldzki (1910), „Nowa Reforma”, nr 123, s. 1.

Z Krakowa. 16/10 (1899), „Kurier Poranny”, nr 289, s. 5.

Z powodu uroczystości grunwaldzkiej (1910), „Słowo”, nr 124, s. 3.

Z Warszawy (1899), „Czas”, nr 240, s. 2.

Żeleński Władysław (1899), Fryderyk Chopin w pięćdziesiątą rocznicę zgonu, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, nr 41, s. 483.

Bończa-Tomaszewski Nikodem (2006), Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Budrewicz Tadeusz (2004), Program ugody z Rosją w II połowie XX wieku. Nieskuteczna perswazja, w: Teatr wymowy: formy i przemiany retoryki użytkowej, red. Jolanta Sztachelska, Janusz Maciejewski, Elżbieta Dąbrowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 317-336.

Budrewicz Tadeusz, Bukowski Paweł, Stachura-Lupa Renata, red. (2019), Upominki od narodu. Jubileusze, obchody, rocznice pisarzy, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Żarnowiec.

Budrewicz Tadeusz (2019a), Czyj grzech, czyja ekspiacja? O komentarzach do zbrodni na Jasnej Górze (1910), w: (Nie)opowiedziane: Polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj, red. Hanna Gosk, Ewa Paczoska, Michał Kuziak, Universitas, Kraków, s. 201-216.

Budrewicz Tadeusz (2019b), O ruchliwości przestrzennej literatów doby postyczniowej, w: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88-103.

Budrewicz Tadeusz (2020), Pytam, wiec jestem… (jaki?). Odpowiedzi Redakcji w „Przeglądzie Tygodniowym”, w: Pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876, red. Anna Janicka, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok, s. 63-78.

Cabaj Jarosław (2007), Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Gabryś-Sławińska Monika (2015), Jubileusze w „niejubileuszowym” 1911 roku. Przypadek „Tygodnika Ilustrowanego”, „Wiek XIX”, s. 379-394.

Galos Adam (1976), Tendencje integracyjne i dezintegracyjne na ziemiach polskich w dobie popowstaniowej (do 1914 r.), w: Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX-XX w., red. Henryk Zieliński, Ossolineum, Wrocław, s. 9-33.

Galos Adam (1993), Obchody rocznicowe na prowincji zaboru austriackiego, w: Studia z dziejów prowincji galicyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 89-112.

Hahn Wiktor (1916), Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1909, wstęp Józef Kallenbach, Lwów.

Jankowska Małgorzata (2014), Literatura a pamięć kulturowa. Obrazoburcze rewitalizacje mitów, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, nr 3, s. 133-152.

Marzec Grzegorz (2015), Romantyczne metafory pamięci, „Wiek XIX”, s. 178-196.

Micińska Magdalena (1997), Gołąb i orzeł. Obchody rocznic kościuszkowskich w latach 1894 i 1917, Neriton, Warszawa.

Minta-Tworzowska Danuta (2013), Pamięć, „miejsca pamięci” jako budujące tożsamość w ujęciu archeologicznym, „Przegląd Archeologiczny”, vol. 61, s. 33-50.

Napiórkowski Marcin (2013), Uroczystości żałobne jako narzędzie legitymizacji i delegitymizacji władzy, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 135-152.

Piotrowska Magdalena (2011), Narodowe widowiska kulturowe. Uroczystości żałobne i rocznicowe w Wielkopolsce (1815 -1914), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Piotrowska Magdalena (2018), Wiek XIX w obrazach świetlanych, „Wiek XIX”, s. 31-50.

Piotrowska Magdalena (2019), Rocznice narodowe jako medium pamięci kulturowej, „Napis”, s. 249-266.

Rogosz Józef (1876), Artur Grottger – Jan Matejko. Studia o sztuce w Polsce, Redakcja Tygodnia, Lwów.

Stępnik Krzysztof (2012), Setna rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Studnicki Władysław (1915), Rocznice dziejowe, „Goniec Wieczorny”, nr 610, s. 1.

Świejkowski Emmanuel (1905), Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków.

Tabaszewska Justyna (2016), Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci, IBL PAN, Warszawa.

Tarnowski Stanisław (1892), Chopin i Grottger. Dwa szkice, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków.

Tobiczyk-Stefanowska Władysława, oprac. (1909), W stuletnią rocznicę urodzin Fryderyka Chopina 1810-1910. Wyjątek z „Encyklopedii muzycznej”, Księgarnia Zienkowicza i Chęcińskiego, Lwów.

Wszelaczyński Władysław (1891), Obchody narodowe i muzyka, „Gazeta Narodowa”, nr 284, s. 1-2.

Żukowski Otto Mieczysław (1910), Wstęp, w: tegoż, Fryderyk Chopin w świetle poezji polskiej, Księgarnia Zienkowicza i Chęcińskiego, Lwów–Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.