Narodowy geniusz, czyli portret Fryderyka Chopina w Ostatnim koncercie Stanisławy Fleszarowej-Muskat
PDF

Słowa kluczowe

music
concert
love
uprising
Polishness
folklore
nation
homeland

Jak cytować

Olszewska, M. J. (2021). Narodowy geniusz, czyli portret Fryderyka Chopina w Ostatnim koncercie Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (41), 301–326. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.15

Abstrakt

The drama Ostatni koncert (The Last Concert) (1960) by Stanisława Fleszarowa-Muskat, originally written as a radio play, sits on the border between popular and fictional literature. The text was intended for a wide audience. The plot focuses on a single event – Frédéric Chopin’s last concert in Warsaw, just before his departure to France, which took place on October 11, 1830. Youth, as it was understood by the romantics, turns out to be a time that shaped Chopin’s artistic personality. In this drama, the independence background is important as it highlights Chopin’s ties to the fate of his homeland, which gives his music a patriotic and revolutionary dimension. In sounds, Chopin’s brilliant music expresses the essence of the Polish soul: its nobility and love of freedom. Chopin’s concert took place at a turning point both for the composer and for the nation whose spirit he expressed through sounds. The drama about Chopin, the national genius, is at the same time a drama about a national community that acquires its identity by identifying with his music.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.15
PDF

Bibliografia

Boniecki Edward (1991), Jak pisać o Chopinie? Wokół kontrowersji Szymanowski – Iwaszkiewicz, „Ruch Literacki”, nr 6, s. 681-693.

Burek Tomasz (1987), Żadnych marzeń, Polonia Book Fund Ltd., Londyn.

Cieśla-Korytowska Maria (2004), Aneks, w: tejże, Romantyczne przechadzki pograniczem, Universitas, Kraków, s. 229-364.

Dec Agata (1992), Kilka uwag o powieści-flądrze na młodopolskim rynku czytelniczym, „Literatura i Kultura Popularna”, z. 2/3, s. 67-75.

Fleszarowa-Muskat Stanisława (1960a), Ostatni koncert [dramat w 3 aktach], [słuchowisko].

Fleszarowa-Muskat Stanisława (1960b), Ostatni koncert [dramat w 3 aktach], „Dialog”, nr 7, s. 40-46.

Fleszarowa-Muskat Stanisława (1965), Ostatni koncert [dramat w 3 aktach], Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Hejmej Andrzej (2010), Chopin i jego muzyka w literaturze, [dostęp: 1 grudnia 2010], http://www.chopin.pl/chopin_w_literaturze.pl.html. Kaden-Bandrowski Juliusz (1938), Życie Chopina, Gebethner i Wolff, Warszawa.

Korotkich Krzysztof (2020), Kwaśne pomarańcze „W Białymstoku”. O mało popularnym wierszu Agnieszki Osieckiej, [dostęp: 15 grudnia 2020], https://tinyurl.com/kzk6psn8.

Kubikowski Zbigniew (1965), Bezpieczne, małe mity, Ossolineum, Wrocław.

Kuźma Erazm (1994), Literatura popularna a literatura wysokoartystyczna, „Literatura i Kultura Popularna”, nr 45 (1621), s. 78-81.

Lichański Jakub Z. (2014), Badania literatury popularnej. Tezy, w: Literatura i kultura popularna. Badania i metody, red. Anna Gemra, Adam Mazurkiewicz, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Wrocław, s. 21-45.

Maciąg Kazimierz (2010), „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Mitosek Zofia (1974), Literatura i stereotypy, Ossolineum, Wrocław.

Norwid Cyprian (1983), Pisma wybrane, t. 1, wybrał i objaśnił Juliusz Witold Gomulicki, PIW, Warszawa.

Nowaczyński Adolf (1948), Młodość Chopina, Czytelnik, Warszawa.

Poniatowska Irena (2001), Historyczne przemiany recepcji Chopina, w: Chopin – w poszukiwaniu wspólnego języka. Materiały z konferencji, red. Artur Szklener, NIFC, Warszawa, s. 37-52.

Poniatowska Izabela (2014), Modernizm bez granic. Wielkie tematy nowoczesności w polskich powieściach popularnych drugiej połowy XIX wieku, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Schaff Adam (1981), Stereotypy a działanie ludzkie, Książka i Wiedza, Warszawa.

S.J. (1968), Stanisława Fleszarowa-Muskat. Sylwetki, „Nowe Książki”, nr 18, s. 4.

Stołek-Nawrocka Mariola (2009), Kolska pisarka. Twórczość Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Wystawy i Wydawnictwo K.K. im. Zdzisława Krzyszkowiaka, Warszawa.

Świerkosz Krystyna (2014), Na fali. Portret biograficzny Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Oskar, Gdańsk.

Tarnowski Stanisław (1892), Chopin i Grottger. Dwa szkice, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków.

Tomaszewski Mieczysław (2020), Cykl audycji „Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie”, Polskie Radio Program II, [dostęp: 1 grudnia 2020], https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/page/2/id/47.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.