„Dobra reprodukcja obrazów”. „Dzieło” Émile’a Zoli w przekładach Aleksandry Callierowej i Hanny Szumańskiej-Grossowej
PDF

Słowa kluczowe

translation
Émile Zola
L’oeuvre

Jak cytować

Jarmuszkiewicz, A. (2023). „Dobra reprodukcja obrazów”. „Dzieło” Émile’a Zoli w przekładach Aleksandry Callierowej i Hanny Szumańskiej-Grossowej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 27–42. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.3

Abstrakt

The article describes a series of Polish translations of Émile Zola’s 1886 novel L’OEuvre. The translations made by Aleksandra Callierowa (1886) and by Hanna Szumańska-Grossowa (1959) were created at completely different points in history, which significantly affects both the poetics of the translations and their reception. Callierowa’s translation was contemporary to the original, it conveyed the need to quickly keep up with the fashion prevailing in literature. Szumańska-Grossowa’s work, in turn, accentuates the fact that Zola already belonged to the canon of European literature and that he deserved – in accordance with the ideological assumptions of the then communist authorities – to be read bya mass reader.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.3
PDF

Bibliografia

Czekalski Eustachy (1959), Dzieła Zoli dla masowego odbiorcy, „Głos Pracy”, nr 191, s. 6.

Dziurzyński Dariusz (2001), „Brzuch Paryża” Emila Zoli i malarstwo martwej natury, „Przegląd Humanistyczny”, nr 1, s. 19–31.

Kaczmarek Anna (2009), Pióro, pędzel i klisza: tekst a obraz w powieściach E. Zoli, w: Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. Halina Kubicka, Olga Taranek, Sutoris, Wrocław, s. 223–233.

Kulczycka-Saloni Janina (1986), Naturalizm jako zjawisko ponadnarodowe, „Pamiętnik Literacki”, nr 2, s. 87–99.

Kulczycka-Saloni Janina (2000), Na polskich i europejskich szlakach literackich. Z pism rozproszonych 1985–1998, wstęp, wybór i red. Danuta Knysz-Tomaszewska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Lanoux Armand (1957), Dzień dobry mistrzu, przeł. Hanna Szumańska-Grossowa, wiersze przeł. Jerzy Zagórski, PIW, Warszawa.

Rogoziński Julian (1960), Antypowieść Wuja Zoli, „Przegląd Kulturalny”, nr 3, s. 47.

Suwała Halina (1968), Emil Zola, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Szymanowska Joanna (2010), Refleksje na marginesie polskich przekładów „Trionfo della morte” Gabriela D’Annunzia, „Italica Wratislaviensia”, nr 1, s. 68–84, https://doi.org/10.15804/IW.2010.01.04.

Zola Emil (1886), Dzieło, przeł. Aleksandra Callier, Wydawnictwo „Przeglądu Tygodniowego”, Warszawa.

Zola Emil (1959), Dzieło, przeł. Hanna Szumańska-Grossowa, PIW, Warszawa.

Zola Emile (1982), Słuszna walka. Od Courbeta do impresjonistów. Antologia pism o sztuce, wybór i wstęp Gaëtan Picon, oprac. Jean-Paul Bouillon, przeł. i posł. Hanna Morawska, PIW, Warszawa.

Zola Émile (2022), L’oeuvre, La Bibliothèque électronique du Québec, Québec, https://beq.ebooksgratuits.com/vents/zola-14.pdf [dostęp: 3 października 2022].