Czego nie wiemy o Hannie Szumańskiej-Wertheimowej? Wydawnictwo (in spe) „Wisła” 1943–1944
PDF

Słowa kluczowe

“Wisła” Publishing house
Zbigniew Mitzner
Conspiracy in Warsaw 1943–1944
Zofia Nałkowska

Jak cytować

Mitzner, P. (2023). Czego nie wiemy o Hannie Szumańskiej-Wertheimowej? Wydawnictwo (in spe) „Wisła” 1943–1944. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 57–62. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.5

Abstrakt

The aim of this paper is to try and outline the activities of Hanna Szumańska-Wertheim in Warsaw during the 1943–1944 period. It provides information about the arrest of her husband, Stanisław Wertheim, and about her underground cultural undertakings (the “Wisła” publishing house). The author also draws the readers’ attention to Szumańska-Wertheim’s activities as a courier in the resistance movement.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.5
PDF

Bibliografia

Archiwum Zbigniewa Mitznera, Biblioteka Narodowa, Warszawa.

Melcer Wanda (1965), Kolor przeszłości, w: Władysław Barcikowski i in., Wspomnienia o Zofii Nałkowskiej, Czytelnik, Warszawa.

Mitzner Piotr (2014), Aneks. Wydawnictwo „Wisła”, w: Jan Szeląg (Zbigniew Mitzner), Felieton o mojej Warszawie, do druku podał Piotr Mitzner, Muzeum Warszawy, Warszawa.

Nałkowska Zofia (1972), Dzienniki czasu wojny, wstęp, oprac. i przyp. Hanna Kirchner, wyd. 2, Czytelnik, Warszawa.