Podróże z Hanną Szumańską-Grossową
PDF

Słowa kluczowe

Hanna Szumańska-Grossowa
Stefan Szolc-Rogoziński’s African travel
colonial discourse

Jak cytować

Tokarska-Bakir, J. (2023). Podróże z Hanną Szumańską-Grossową. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 67–77. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.7

Abstrakt

This paper discusses Podróże Stefana Szolca Rogozińskiego (The Journeys of Stefan Szolc Rogoziński) from 1967 by Hanna Szumańska-Grossowa, against the background of the interests in her time.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.7
PDF

Bibliografia

Anderson Janice, Williams Annie, Head Vivian (2007), War crimes and atrocities, Futura, London.

Anderson Janice, Williams Annie, Head Vivian (2009), Rzezie, masakry i zbrodnie wojenne od starożytności do współczesności, przeł. Leopold Hess, Bellona, Warszawa.

Brodkin Karen (1998), How Jews Became White Folks and What That Says About Race in America, Rutgers University Press, New Brunswick.

Bystroń Jan Stanisław (1980), Megalomania narodowa, w: tegoż, Tematy które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, oprac. i wstęp Ludwik Stomma, PIW, Warszawa. https://doi.org/10.11649/slh.2013.026

Bystroń Jan Stanisław (2013), Czarność obcych, „Studia Litteraria et Historica”, nr 2, s. 641–644, https://tinyurl.com/mrybshvd [dostęp: 14 grudnia 2022].

Conrad Joseph (2019), Jądro ciemności, https://tinyurl.com/284x658m [dostęp: 14 grudnia 2022].

Gałczyński Konstanty Ildefons (1957a), Farlandia, w: tegoż, Dzieła, t. 1: Poezje, weryfikacja tekstu Natalia Gałczyńska, przedmowa i przypisy Andrzej Stawar, Czytelnik, Warszawa, s. 285–286.

Gałczyński Konstanty Ildefons Gałczyński (1957b), List znad rzeki Limpopo, w: tegoż, Dzieła, t. 1: Poezje, weryfikacja tekstu Natalia Gałczyńska, przedmowa i przypisy Andrzej Stawar, Czytelnik, Warszawa, s. 304.

Gilman Sander (1986), Jewish Self-Hatred. Anti-Semitism and the Hidden Language of the Jews, The John Hopkins University Press, Baltimore. https://doi.org/10.2307/1454471

Ilf Ilia, Pietrow Eugeniusz (1957), Dwanaście krzeseł, przeł. Jan Brzechwa, Tadeusz Żeromski, Iskry, Warszawa.

Kowalski Michał W. (2015), Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, https://doi.org/10.31338/uw.9788323516149.

Kuczyński Antoni, wybór i komentarz (1990), Wśród buszu i czarowników. Antologia polskich relacji o ludach Afryki, Ossolineum, Wrocław.

Mickiewicz Adam (2012), Dziady drezdeńskie (część III), oprac. Janusz Skuczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Biblioteka Narodowa, S. I, t. 318.

nno (2018), Stefan Szolc-Rogoziński i jego legendarna wyprawa do Afryki, https://tinyurl.com/mrjnz7dy [dostęp: 13 października 2022].

Obeyesekere Gananatha (1992), The Apotheosis of Captain Cook. European Mythmaking in the Pacific, Princeton University, Princeton, https://doi.org/10.1515/9781400843848.

Sahlins Marshall (1987), Islands of History, University of Chicago Press, Chicago, https://doi.org/10.7208/chicago/9780226162157.001.0001.

Stomma Ludwik (1980), Wstęp, w: Jan Stanisław Bystroń, Tematy które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, oprac. i wstęp Ludwik Stomma, PIW, Warszawa.

Szumańska-Grossowa Hanna (1967), Podróże Stefana Szolca Rogozińskiego, PIW, Warszawa.