Reymont na Balu Prasy
PDF

Słowa kluczowe

Władysław Stanisław Reymont
the interwar period
press
carnival

Jak cytować

Bourkane, M. (2023). Reymont na Balu Prasy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 133–138. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.10

Abstrakt

The article discusses an unpublished short manuscript by Władysław Stanisław Reymont. A note placed by the author of The Peasants on a ball ticket from 1922 constitutes a starting point for the reconstruction of a minor, although particularly interesting, episode from the late period in the artist’s life.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.10
PDF

Bibliografia

GW 52 – Bal Prasy, „Gazeta Warszawska” 1922, nr 52, s. 4.

GW 54 – Bal Prasy, „Gazeta Warszawska” 1922, nr 54, s. 4.

KP 52 – Karnawał. Bal Prasy, „Kurier Poranny” 1922, nr 52, s. 4.

KW 53 – Bal Prasy, „Kurier Warszawski” 1922, nr 53: wydanie poranne, s. 4.

KW 54 – Bal Prasy, „Kurier Warszawski” 1922, nr 54: wydanie wieczorne, s. 6.

PW 43 – Życzenia Syndykatu Prasy dla pani prezesowej Ponikowskiej, „Przegląd Wieczorny” 1922, nr 43, s. 1.

PW 44 – Bal Prasy, „Przegląd Wieczorny” 1922, nr 44, s. 3.

Koc Barbara (2000), Reymont. Opowieść biograficzna, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (1935), Notatki z podróży, „Kurier Warszawski”, nr 353, s. 18–20.

Reymont Władysław Stanisław (2002), Korespondencja 1890–1925, oprac. Barbara Koc, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (2009), Dziennik nieciągły 1887–1924, oprac. Beata Utkowska, Collegium Columbinum, Kraków.

Szymańska Sonia (2017), Władysława Reymonta myśli o emigracji, w: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. Mateusz Bourkane, Radosław Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Sell i in., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 349–361.