Die Bildungsreflexion Zygmunt Łempickis (1886–1943) zwischen den akademischen Welten in Deutschland und Polen. Inspirationen – Formen – Erbe
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

Zygmunt Łempicki
German Philology
history
Polish-German project

Jak cytować

Żarski, K. (2023). Die Bildungsreflexion Zygmunt Łempickis (1886–1943) zwischen den akademischen Welten in Deutschland und Polen. Inspirationen – Formen – Erbe. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (44), 69–88. https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.4

Abstrakt

The aim of the paper is to analyse an ongoing Polish-German project devoted to the Polish philologist Zygmunt Łempicki (1886–1943) and to present the potential, structure, risks and chances of this endeavour involving scholars from Heidelberg, Warsaw and Wroclaw. The Łempicki grant is a work in progress and the author attempts to present how it came to be, starting with the application for the grant, and continuing with the way the cooperation was initiated and the first meetings held, in order to finally present the perspectives for the project’s outcomes. The paper attempts to present its dynamics in order to guarantee a unique insight into the challenges the head of the project meets with. The perspectives for research into the history of German philology in Poland are illustrated and discussed on the example of the specific initiative carried out by means of a cooperation between numerous institutions from different countries.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.4
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Andrzejewski Bolesław (1989), Wilhelm von Humboldt, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Biernacki Andrzej, Auswahl (1974), Portrety uczonych polskich. 51 sylwetek humanistów, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Brykalska Maria (1966), Materiały do bibliografii Zygmunta Łempickiego, in: Zygmunt Łempicki, Wybór pism, Hrsg. Henryk Markiewicz, PWN, Warszawa, S. 483–490.

Cele i zadania szkół akademickich w Polsce (1939), Uniwersyteckie Studium Polonistyczne, Koło Polonistów Stołecznego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, Warszawa.

Czarkowska Agata (2018), Zygmunt Łempicki und seine Auslandsbeziehungen bis 1933, in: Geschichte der literaturwissenschaftlichen Germanistik in Polen, Bd. 3: Institutionen und Rahmenbedingungen, Hrsg. Wojciech Kunicki, Marek Zybura, Leipziger Universitätsverlag GmbH, Leipzig, S. 13–33.

Dehnel Piotr (2013), Wilhelma von Humboldta idea uniwersytetu, in: Księga Pamiątkowa jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, Bd. 2: Universitas litterarum Wratislaviensis 1811–1945, Hrsg. Jan Harasimowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, S. 70–82.

Dehrmann Mark-Georg (2008), Das „Orakel der Deisten“. Shaftesbury und die deutsche Aufklärung, Wallstein Verlag, Göttingen.

Draus Jan (2007), Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Gierlak Maria (2003), Deutschunterricht und Politik. Das Deutschlandbild in den Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache in Polen (1933–1945) vor dem Hintergrund der deutsch-polnischen Beziehungen, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Grochowski Leonard (1996), Studia z dziejów polskiej szkoły i pedagogiki lat międzywojennych, Żak, Warszawa.

Heinsdorf Helena (1974), Zygmunt Łempicki, in: Portrety uczonych polskich. 51 sylwetek humanistów, Auswahl Andrzej Biernacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków, S. 313–330.

Karolak Czesław, Kunicki Wojciech, Orłowski Hubert (2006), Dzieje kultury niemieckiej, PWN, Warszawa.

Kościelniak Cezary (2019), Przemiany idei uniwersytetu, PWN, Warszawa.

Kunicki Wojciech (2018), Polnische Germanistik und das „Dritte Reich“, in: Geschichte der literaturwissenschaftlichen Germanistik in Polen, Bd. 3: Institutionen und Rahmenbedingungen, Hrsg. Wojciech Kunicki, Marek Zybura, Leipziger Universitätverlag, Leipzig, S. 35–54.

Kunicki Wojciech (2002), Zygmunt Łempicki i germanistyka, in: Zygmunt Łempicki. Intelektualista okresu międzywojennego, Hrsg. Barbara Surowska, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, S. 75–90.

Łempicki Stanisław (1933), Akademia, in: Świat i życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury, Bd. 1, Hrsg. Zygmunt Łempicki, Anna Chorowiczowa, Zakłady Graficzne Sp. Akc. Książnica-Atlas, Lwów, S. 12.

Łempicki Zygmunt (1966), Oswald Spengler, in: Ders., Wybór pism, Hrsg. Henryk Markiewicz, PWN, Warszawa, S. 382–390.

Nietzsche Friedrich (2020), O przyszłości naszych zakładów kształceniowych. Sześć prelekcji wygłoszonych w Bazylei na zlecenie Towarzystwa Akademickiego, Übers. von Tadeusz Zatorski, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa.

Papiór Jan (2012), Polnische Germanistik-Germanistik in Polen im 19. und 20. Jahrhundert. Programme-Geschichte-Studien-Bibliographien zur Wissenschaftsgeschichte, Wydawnictwo UJD, Częstochowa.

Pikulik Lothar (1992), Frühromantik. Epoche – Werk – Wirkung, C.H. Beck, München.

Sadkowska Katarzyna (2002), Zygmunt Łempicki jako uczeń Richarda Marii Wernera, in: Zygmunt Łempicki. Intelektualista okresu międzywojennego, Hrsg. Barbara Surowska, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, S. 27–38.

Sauerland Karol (2011), Zygmunt Łempicki (1886–1943), in: Wojciech Kunicki, Marek Zybura, Germanistik in Polen. Zur Fachgeschichte einer literaturwissenschaftlichen Auslandsgermanistik – 18 Porträts, Fibre Verlag, Osnabrück, S. 33–62.

Sauerland Karol (2016), Zygmunt Łempicki 1886–1943, in: Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945, [Hrsg. Piotr Salwa, Andrzej Kajetan Wróblewski], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, S. 467–477,

Spranger Eduard (1928), Kultur und Erziehung. Gesammelte pädagogische Aufsätze, Quelle & Meyer, Leipzig.

Suchodolski Bogdan (1927), Reforma szkolnictwa średniego w Niemczech, Książnica-Atlas, Lwów.

Suchodolski Bogdan (1939), Wychowanie, in: Świat i życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury, Bd. 5, Hrsg. Zygmunt Łempicki, Anna Chorowiczowa, Zakłady Graficzne Sp. Akc. Książnica-Atlas, Lwow, S. 1475.

Sztompka Piotr, Matuszek Krzysztof, Hrsg. (2015), Idea uniwersytetu. Reaktywacja, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Szulakiewicz Władysława (2012), Stanisław Łempicki (1886–1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Szymański Mirosław S. (2002), Pädagogische Reformbewegungen in Polen 1918–1939. Ursprünge, Verlauf, Nachwirkungen, Böhlau, Köln.

Szyroka Izabela (2006), Filozofia kultury Zygmunta Łempickiego, Universitas, Kraków.

Twardowski Kazmierz (1933), O dostojeństwie uniwersytetu, Uniwersytet Poznański, Poznań, https://tinyurl.com/msj2w4ry [Zugang: 5. Dezember 2022].