Nr 44 (2023): Polsko-niemiecki, niemiecko-polskie
Polsko-niemiecki, niemiecko-polskie

Od redakcji

Aneta Grodecka, Maciej Walkowiak
9-11
Wstęp: Introduction
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.1
PDF

Polsko-niemieckie, niemiecko-polskie

Krzysztof Polechoński
15-48
Między nonkonformizmem a kolaboracją. Kontakty polsko-niemieckie w biografii Jana Emila Skiwskiego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.2
PDF
Jacek Nowakowski
49-68
Berlin i Niemcy w dwóch adaptacjach filmowych powieści Alfreda Döblina Berlin Alexanderplatz
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.3
PDF
Krzysztof Żarski
69-88
Die Bildungsreflexion Zygmunt Łempickis (1886–1943) zwischen den akademischen Welten in Deutschland und Polen. Inspirationen – Formen – Erbe
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.4
PDF (Deutsch)
Magdalena Piotrowska, Piotr Molenda
89-109
Społeczno-kulturowe ramy pamięci w działaniach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na terenie Niemiec przełomu XIX i XX wieku
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.5
PDF
Justyna M. Krauze-Pierz
111-128
Relacje polsko-niemieckie piórem malarza spisane na podstawie Pamiętników Juliana Fałata (1935) i Wspomnień Wojciecha Kossaka (1913/1973)
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.6
PDF
Jerzy Kaniewski
129-148
Obcy, czyli wróg – o sposobach prezentowania Niemców w powojennych programach nauczania języka polskiego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.7
PDF
Zbigniew Mańke
149-167
Pogranicze w ogniu (1992–1993) von Andrzej Konic, eine historische Fernsehserie als Kulturtext oder als Versuch, den „heiligen Krieg“ in der polnisch-deutschen Geschichte der Jahre 1917–1939 zu rekonstruieren
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.8
PDF (Deutsch)
Marta Ratajczak
169-187
Topos XIX-wiecznego Śląska w cyklu powieści historycznych Michaela Meinerta Hochwald-Saga (Saga Wysokiego Lasu)
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.9
PDF
Agnieszka Czyżak
189-206
Najnowsze opowieści z Górnego Śląska – między sagą rodzinną, herstory i renarracją mitów
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.10
PDF
Maciej Walkowiak
207-226
Niemiecko-polski konflikt o Górny Śląsk w latach 1918–1922 w perspektywie wybranych powieści autobiograficznych Ernsta von Salomona
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.11
PDF
Kornelia Ćwiklak
227-250
Motywy faustyczne w twórczości Czesława Miłosza
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.12
PDF
Barbara Trygar
251-263
Inspiracje Nietzscheańską myślą – Skrzydła Nietzschego Wojciecha Karpińskiego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.13
PDF
Aneta Grodecka
265-286
Ogniwo Artura Marii Swinarskiego w serii translatorskiej utworów Johanna Wolfganga Goethego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.14
PDF
Marek Rajch
287-301
Powieść Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego a cenzura w NRD
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.15
PDF
Agata Chwirot
303-325
Od abecadlnika do encyklopedii, czyli o picturebooku Iwony Chmielewskiej abc.de
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.16
PDF