Najnowsze opowieści z Górnego Śląska – między sagą rodzinną, herstory i renarracją mitów
PDF

Jak cytować

Czyżak, A. (2023). Najnowsze opowieści z Górnego Śląska – między sagą rodzinną, herstory i renarracją mitów. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (44), 189–206. https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.10

Abstrakt

The article contains considerations on contemporary everyday life in Silesia. Its main aim is the interpretation of novels written in the late 2010s, for instance Od jednego Lucypera (From the same devil) by Anna Dziewitt-Meller, Pokora by Szczepan Twardoch, Kajś. Opowieść o G.rnym Śląsku (Kajś. A Story of Upper Silesia) by Zbigniew Rokita. Those stories are genologically placed between a family saga, herstory and myth retelling, but the most important purpose for the authors was the recognition of the specific Upper Silesian culture, past and present experiences and visions of the local community.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.10
PDF

Bibliografia

Brauntsch Dorota (2019), Domy bezdomne, Dowody na Istnienie, Warszawa.

Browarny Wojciech, Rybicka Elżbieta, Lisak-Gębala Dobrawa, red. (2015), Centra – peryferia w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Universitas, Kraków.

Czapliński Przemysław (2016), Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Czyżak Agnieszka (2016), Śląskie lochy i smoki – wariacje historyczne Szczepana Twardocha, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, nr 5, s. 37–45,

Dutka Elżbieta (2019), Pytania o miejsce. Sondowanie topografii literackich XX i XXI wieku, Universitas, Kraków.

Dziewitt-Meller Anna (2020), Od jednego Lucypera, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kalinowski Daniel, Mikołajczak Małgorzata, Kuik-Kalinowska Adela, red. (2014), Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, Universitas, Kraków.

Mikołajczak Małgorzata (2021), Ramiona Antajosa. Z teorii i historii regionalizmu literackiego w Polsce, Universitas, Kraków.

Rokita Zbigniew (2020), Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Szewczyk Joanna (2019), Kilka uwag o narracjach herstorycznych w prozie polskiej ostatnich lat, „Ruch Literacki”, z. 4, s. 403–420,

Twardoch Szczepan (2014), Drach, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Twardoch Szczepan (2020), Pokora, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Zawadzka Danuta, Mikołajczak Małgorzata, Sawicka-Mierzyńska Katarzyna, red. (2016), Region a tożsamości transgraniczne. Literatura, miejsca, translokacje, Universitas, Kraków.