Wstęp
PDF

Jak cytować

Grodecka, A., & Walkowiak, M. (2023). Wstęp: Introduction. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (44), 9–11. https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.1
https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.1
PDF

Bibliografia

Herbert Zbigniew (2008), Wizja Europy, w: tegoż, ,,Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione, oprac. Barbara Torańczyk, współpr. Henryk Citko, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa, s. 126–128.

Wolff Larry (2020), Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przeł. Tomasz Bieroń, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.