Młodzieńcze wiersze miłosne Reymonta i ich adresatka
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Władysław Reymont
poetry
juvenilia
Wiktoria Słupska
Woliński family

Jak cytować

Samborska-Kukuć, D. (2023). Młodzieńcze wiersze miłosne Reymonta i ich adresatka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (44), 339–355. https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.18

Abstrakt

Reymont’s unpublished letters noted down in a special notebook of his called Marzenia (Dreams) are his juvenilia that lack much literary value, yet witness the future Nobel Prize laureate’s struggles with poetry which would never become part of his work as he would find himself most skilled in writing prose. What is important in Reymont’s letters, however, are the signatures of his personality, his characteristic style of expression and traces of his readings. The early lyrical texts reflect his emotional experiences from the time of writing and contain traces of the people he met, especially Wiktoria Słupska, the love of his youth, to whom the volume of poems was dedicated. Recalling these poems became a chance to reconstruct Reymont’s biography from his stay in Warsaw at the time of his fascination with theatre and spending time with the Woliński family.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.18
PDF

Bibliografia

AM27 – Urząd Stanu Cywilnego Warszawa / parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny, akt małżeństwa nr 27 z roku 1868.

AM95 – Urząd Stanu Cywilnego Warszawa / parafia Wszystkich Świętych, akt małżeństwa nr 95 z roku 1887.

AM166 – Urząd Stanu Cywilnego Warszawa / parafia św. Krzyża, akt małżeństwa nr 166 z roku 1873.

AM405 – Urząd Stanu Cywilnego Warszawa / parafia Wszystkich Świętych, akt małżeństwa nr 405 z roku 1886.

AU23 – Urząd Stanu Cywilnego Warszawa / parafia św. Andrzeja, akt urodzenia nr 23 z roku 1864.

AZ311 – Urząd Stanu Cywilnego Warszawa / parafia św. Antoniego, akt zgonu nr 311 z roku 1872.

AZ1738 – Urząd Stanu Cywilnego Warszawa / parafia św. Krzyża, akt zgonu nr 1738 z roku 1874.

KWR – Reymont Władysław Stanisław, Korespondencja Władysława Reymonta, rkps Biblioteki Ossolineum sygn. 6978.

M – Reymont Władysław Stanisław, Marzenia, rkps Biblioteki Narodowej sygn. II 7597, https://polona.pl/preview/e6e078a7-3ad7-4280-a0f8-a1717a8bafdc [dostęp: 20 czerwca 2021].

UW – Reymont Władysław Stanisław, Utwory wierszowane z lat 1882–1885, Biblioteka, rkps Biblioteki Ossolineum sygn. 6951/I.

Reymont Władysław Stanisław, Reymont o sobie (1926), „Kurier Warszawski”, nr 1, s. 5–6.

Reymont Władysław Stanisław (1975), Listy do rodziny, oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki, Barbara Kocówna, PIW, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (2002), Korespondencja 1890–1925, wstęp i oprac. Barbara Koc, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Reymont Władysław Stanisław (2009), Dziennik nieciągły 1887–1925, oprac. Beata Utkowska, Collegium Columbinum, Kraków.

Bieńkowska Danuta (2002), O cechach języka i stylu listów Władysława Reymonta, w: Inny Reymont, red. Władysława Książek-Bryłowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 9–18.

Grzymała-Siedlecki Adam (1935), Pierwsza miłość Reymonta, „Prosto z Mostu”, nr 53, s. 5.

Grzymała-Siedlecki Adam (1961), Fantastyka żywota Reymontowego, w: tegoż, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 246–277.

Kaszyński Stanisław (1967), Niedobra miłość Reymonta, „Życie Literackie”, nr 49, s. 9.

Kaszyński Stanisław (1968), Poeta Reymont, „Odgłosy”, nr 1, s. 1, 3.

Kocówna Barbara (1971), Amerykańska powieść Reymonta, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, nr 6, s. 5–19.

Kocówna Barbara (1973), Reymont. Opowieść biograficzna, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Kotowski Witold (1979), Pod wiatr. Młodość Reymonta, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

Midzio Stanisław (1980), Z dziejów rzemiosła krawieckiego w Warszawie. 1339–1980, PWN, Warszawa.

Mucha Bogusław (2001), Władysław Stanisław Reymont jako aktor prowincjonalny, w: W 75. rocznicę śmierci Władysława Stanisława Reymonta. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 15 grudnia 2000 roku przez Instytut Filologii Polskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, red. Stanisław Frycie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski, s. 13–24.

Rurawski Józef (1977), Władysław Reymont, Wiedza Powszechna, Warszawa.