Ogniwo Artura Marii Swinarskiego w serii translatorskiej utworów Johanna Wolfganga Goethego
PDF

Słowa kluczowe

A.M. Swinarski
proper translation
poetics of translation
translation series
intertextuality

Jak cytować

Grodecka, A. (2023). Ogniwo Artura Marii Swinarskiego w serii translatorskiej utworów Johanna Wolfganga Goethego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (44), 265–286. https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.14

Abstrakt

Based on the findings of translation experts on the translation series, the author focuses on Polish-German tropes in the works of A.M. Swinarski, carrying out a detailed analysis of selected translations of Goethe’s poems. A comparison of translations by Swinarski, Jarosław Iwaszkiewicz, Stefan Zarębski, Feliks Konopka and Andrzej Lam reveals changes in the sphere of meanings designed in the original and reflects on the principles of literality and interpretation in translation practice.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.14
PDF

Bibliografia

Goethe Johann Wolfgang von (1955a), Liryki i ballady, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Goethe Johann Wolfgang (1955b), Wybór poezji, red. Zofia Ciechanowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Goethe Johann Wolfgang von (1956), Dzieła wybrane, t. 1: Utwory poetyckie, oprac. Jan Zygmunt Jakubowski, Anna Milska, PIW, Warszawa.

Goethe Johann Wolfgang von (1960), Berliner Ausgabe. Poetische Werke, t. 1, Aufbau Verlag, Berlin.

Goethe Johann Wolfgang (2002), Dzieła wybrane, t. 1: Poezje, pisma estetyczne i autobiograficzne, oprac. Stefan H. Kaszyński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Goethe Johann Wolfgang von (2010), Potomnym, przeł. Artur Maria Swinarski, „Ars Regia. Czasopismo Poświęcone Myśli i Historii Wolnomularstwa”, nr 19, s. 341–342.

Goethe Johann Wolfgang (2021), Poezje, przeł. i oprac. Andrzej Lam, ASPRA, Warszawa.

Swinarski Artur Maria (1927), Widowisko o doktorze Fauście, Księgarnia Fischer i Majewski, Poznań.

Swinarski Artur Maria (1950), Satyry. Huragan, Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa Czytelnik, Kraków.

Swinarski Artur Maria (1951), Posłowie, w: Johann Wolfgang Goethe, Lis Przechera, przeł. Leopold Staff, PIW, Kraków, s. 151–155.

Swinarski Artur Maria (1960), Rozmowa bez kresu. Wiersze własne i cudze, Czytelnik, Warszawa.

Balcerzan Edward (1998), Poetyka przekładu artystycznego, w: tegoż, Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, s. 17–31.

Becher Johannes R. (1951), Pożegnanie. Tragedii niemieckiej część pierwsza 1900–1914. Powieść, przeł. Juliusz Soloni, PIW, Warszawa.

Bredel Willi (1954), Egzamin. Powieść, przeł. Anna Linke, PIW, Warszawa.

Bredel Willi (1955), Wnuki. Powieść, przeł. Anna Linke, PIW, Warszawa.

Janta-Połczyński Aleksander (1998), Duch niespokojny, Media Rodzina, Poznań.

Kucharska Dorota (2005), Gerda Leber-Hagenau. Austriacka popularyzatorka kultury polskiej, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.

Lam Andrzej (2005), Z doświadczeń tłumacza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, t. 40, s. 200–206.

Leber-Hagenau Gerda (1976), Współczesna literatura i teatr polski w Austrii, w: Polacy w Austrii. Materiały międzynarodowego sympozjum naukowego, które odbyło się w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 20–22 maja 1975 r., red. Andrzej Pilch, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 65–78.

Leber-Hagenau Gerda (1998), Moi przyjaciele – Polacy, w: Gerda Leber-Hagenau a stosunki polsko-austriackie w XX wieku, red. Krzysztof A. Kuczyński, Dorota Kucharska, Adam Marszałek, Toruń–Płock, s. 31–47.

Szaginian Marietta (1952), Goethe, przeł. Jadwiga Dmochowska, PIW, Kraków.

Tokarska-Bakir Joanna (2000), Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Universitas, Kraków.

Wójcik Mirosław (2009–2010), Artur Maria Swinarski, w: Polski słownik biograficzny, t. 46, red. Andrzej Romanowski, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, Kraków, s. 137–141.

Zarębski Stefan (1960), Żywe i martwe, Biblioteka Kameny, Lublin.