Powieść Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego a cenzura w NRD
PDF

Słowa kluczowe

Jerzy Andrzejewski
novel
censorship
Polish People’s Republic
German Democratic Republic

Jak cytować

Rajch, M. (2023). Powieść Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego a cenzura w NRD. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (44), 287–301. https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.15

Abstrakt

The article presents how the Polish novel Popi.ł i diament (Ashes and Diamonds) by Jerzy Andrzejewski was received by censors in the German Democratic Republic. The novel was first published in East Germany in the 1960s, although attempts to release it were made as early as sixteen years earlier. The author of the article recalls the reviews by German censors who refused to give consent to the novel’s publication on the East German market and whose decisions were affected not by the content of the book alone, but also by the social and political situation in both the Polish People’s Republic and the German Democratic Republic.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2023.44.15
PDF

Bibliografia

Aktennotiz 1962 – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. SBB IIIA Dep38, A0581, Aktennotiz vom 7.6.1962, s. 0042.

Aufbau-Verlag Verlagsleitung an Jerzy Andrzejewski 1958 – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. SBB IIIA Dep38, V0257, Aufbau-Verlag Verlagsleitung an Jerzy Andrzejewski 12.8.1958, s. 0048.

Bereska 1956 – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. SBB IIIA Dep38, A0581, Henryk Bereska, Gutachten vom 4.1.1956, s. 0109–114.

Geißler 1958 – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. SBB IIIA Dep38, 0518, Eberhardt Geißler Gutachten vom 10.6.1958, s. 0067–0071.

Hausmitteilung 1959 – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. SBB IIIA Dep38, V0257, Hausmitteilung Dr. Voigt an die Verlagsleitung 23.9.1959, s. 0032.

Hermann 1958 – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. SBB IIIA Dep38, 0518, Dr. Alois Hermann Gutachten vom 4.12.1958, s. 0033–0041.

Kaiser – Archiv der Akademie der Künste, Bestand ZZF Volk und Welt, Lektorate bis Dezember 1952, S. Kaiser Gutachten, b.r., b.s.

Kozialek 1962 – Bundearchiv Berlin Lichterfelde, BA DR 1 3940. Aufbau an Dr. Kozialek, s. 430.

Rymarowicz 1957 – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. SBB IIIA Dep38, A0581, Caesar Rymarowicz, Gutachten vom 14.1.1957, s. 0099–0108.

Tanewa 1948 – Archiv der Akademie der Künste, Bestand ZZF Volk und Welt, Lektorate bis Dezember 1952, Tanewa Gutachten vom 1.10.1948, b.s.

Übersetzungsvertrag 1958 – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. SBB IIIA Dep38, 0548, Übersetzungsvertrag vom 20.3.1958, s. 0012.

Kąkolewski Krzysztof (1995), Diament odnaleziony w popiele, Trio, Warszawa.

Kopeć Zbigniew (1999), Jerzy Andrzejewski, Rebis, Poznań.

Lokatis Siegfried (1998), Die Hauptverwaltung Verlage Und Buchhandel, w: Simone Barck, Martina Langermann, Siegfried Lokatis, „Jedes Buch ein Abenteuer”. Zensur-System und literarische Öffentlichkeit in der DDR bis Ende der sechziger Jahre, Akademie Verlag, Berlin, s. 173–226.

Matkowska Ewa, Polechoński Krzysztof, Rzeszotnik Jacek (2017), Literatura polska w tajnych dokumentach NRD. Portrety i szkice, IPN, Warszawa.

Rajch Marek (2015), „Unsere andersartige Kulturpolitik”. Zensur und Literatur in der DDR und in der Volksrepublik Polen, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Rajch Marek (2017), Czy w NRD istniała cenzura literacka? Przekształcenia i biurokratyczno-organizacyjne umocowanie urzędu kontroli literatury w NRD, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, vol. 41, nr 3, s. 95–103.

Rajch Marek (2021), Der Roman Asche und Diamant von Jerzy Andrzejewski und die Zensur In der DDR, w: Die Argusaugen der Zensur. Begutachtungspraxis im Leseland DDR, red. Siegfried Lokatis, Martin Hochrein, Hauswedell Verlag, Stuttgart, s. 511–528.

Wołowiec Grzegorz (2004), Odrodzenie [hasło], w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Universitas, Kraków, s. 161–163.