Poezja w klinczu (z)rozumienia
PDF

Słowa kluczowe

polemics
Polish poetry after 1989
obscure poetry

Jak cytować

Kozicka, D. (2016). Poezja w klinczu (z)rozumienia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 51–72. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.2

Abstrakt

The article presents polemic discussions of poetry referred to as hermetic or obscure; the discussion has been ongoing for the past twenty five years. In more general terms, the dispute is over the issue of the incomprehensible nature of poetry. The most heated stages of the discussion reveal the basic and repeated arguments put forward by both parties, as well as  the differences in the perspectives and points of reference, indicating the changes which occurred in literature in the meantime.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.2
PDF

Bibliografia

Beszterda Maria (2014), Poezja obchodzi albo nie, „Gazeta Wyborcza”, 10 kwietnia, [dostęp: 10 lipca 2015], http://wyborcza.pl/magazyn/1,137628,15740763,Poezja_obchodzi_albo_nie.html.

Fiedorczuk Julia (2014), A gdzie poetki, „Gazeta Wyborcza”, 29 marca, [dostęp: 20 lipca 2015], http://wyborcza.pl/magazyn/1,136824,15702866,A_gdzie_poetki_.html.

Franaszek Andrzej (2014a), Nie wejdziem do krolestwa gdzie poezja czysta, „Gazeta Wyborcza”, 20 czerwca, s. 30-31.

Franaszek Andrzej (2014b), Poezja jak bluza z kapturem, Magazyn Świąteczny, 22/23 marca, s. 32-33, [dostęp: 20 czerwca 2015, pod zmienionym tytułem Dlaczego nikt nie lubi nowej poezji ] [dodatek do „Gazeta Wyborcza”, nr 68] http://wyborcza.pl/magazyn/1,136823,15666202,Dlaczego_nikt_nie_lubi_nowej_poezji_.html.

Gutorow Jacek (2000), O poezji niezrozumiałej, „Tygodnik Powszechny”, nr 35, [dostęp: 12 lipca 2015], http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/gutorow.html.

Gutorow Jacek (2007), Urwany ślad: o wierszach Wirpszy, Karpowicza, Rożewicza i Sosnowskiego, Biuro Literackie, Wrocław.

Irzykowski Karol (1913), Czyn i słowo. Glossy sceptyka, nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, Lwów.

Irzykowski Karol (1934), Słoń wśród porcelany, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa.

Kaczmarski Paweł (2014), Mit poezji niezakorzenionej, czyli jeszcze w sprawie Franaszka, „Praktyka Teoretyczna”, [dostęp: 12 lipca 2015], http://www.praktykateoretyczna.pl/pawel-kaczmarski-mit-poezjiniezakorzenionej-czyli-jeszcze-w-sprawie-franaszka/.

Kałuża Anna, Jankowicz Grzegorz (2015), Poezje teraz!, „Tygodnik Powszechny”, nr 21, [dostęp: 23 lipca 2015], https://www.tygodnikpowszechny.pl/poezje-teraz-28201.

Kałuża Anna, Orska Joanna, Świeściak Alina (2014), Tych nie lubię więc są złymi poetami, „Gazeta Wyborcza”, 12 kwietnia, [dostęp: 20 lipca 2015], http://wyborcza.pl/magazyn/1,137770,15784422,Tych_nie_lubie__wiec_sa_zlymi_poetami.html.

„Literatura jest tłumaczeniem”. Rozmowa z Czesławem Miłoszem, Ryszardem Krynickim i Piotrem Sommerem (1993), „Nagłos”, nr 11 (36), s. 13-27; przedruk: Miłosz 2006: 365-384.

Markowski Michał Paweł (2001), Poezja i nowoczesność, „Res Publica Nowa”, nr 8, s. 64-70.

Miłosz Czesław (1990), Przeciw poezji niezrozumiałej, „Tygodnik Powszechny”, nr 21; „Teksty Drugie”, nr 5-6, s. 151-162 [z dołączonym Postscriptum autora, s. 163- 176]; przedruk: Miłosz 1997: 94-107.

Miłosz Czesław (1989), Z poezją polska przeciw światu, „Tygodnik Powszechny”, nr 42, przedruk: Miłosz 1997: 124-133.

Miłosz Czesław (1997), Życie na wyspach, Znak, Kraków.

Miłosz Czesław (2006), Rozmowy polskie 1979-1998, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Na powierzchni literatury i w środku (1995), „Kresy”, nr 21, s. 8-25.

Niewiadomski Andrzej (2004), Poezja niezrozumiała, czyli o nadzwyczaj trwałym nieporozumieniu krytycznym, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 125-143.

Podsiadło Jacek (2000), Daj mi tam, gdzie mogę dobiec, „Tygodnik Powszechny”, nr 24, [dostęp: 10 lipca 2015], http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/podsiadlo.html.

Przyjemność jest rozumieniem. Z Andrzejem Sosnowskim rozmawia Alina Świeściak (2003), „Opcje”, nr 6, s. 24-25.

Sendecki Marcin (2014), Franaszek tak się przejął swoim tekstem o polskiej poezji, że to i owo mu się pokiełbasiło, „Gazeta Wyborcza” 10 kwietnia, [dostęp: 16 lipca 2014], http://wyborcza.pl/1,75475,15772326,Sendecki__Franaszek_tak_sie_przejal_swoim_tekstem.html.

Sławiński Janusz (1994), Zanik centrali, „Kresy”, nr 2 (18), s. 14-16.

Sommer Piotr (1990), Nowy Jork jak włostowicki cmentarz (o nowych wierszach Bohdana Zadury), „Twórczość”, nr 3; przedruk: Sommer 1995: 115-139.

Sommer Piotr (1995), Smak detalu i inne ogólniki, Stowarzyszenie Literackie Kresy, Lublin, s. 115-139.

Sommer Piotr (2010), Ucieczka w bok (pytania i odpowiedzi), Biuro Literackie, Wrocław.

Sosnowski Andrzej (1993), „Apel poległych” (o poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce), „Kresy”, nr 16; przedruk: Sosnowski 2007: 17-29.

Sosnowski Andrzej (2007), „Najryzykowniej”, Biuro Literackie, Wrocław.

Sosnowski Andrzej (2010), Trop w trop. Rozmowy z Andrzejem Sosnowskim, wybór i oprac. Grzegorz Jankowicz, Biuro Literackie, Wrocław.

Staśko Maja (2014), Porozumialcy. O nowej poezji, cz. 1 i 2, „Korporacja Ha!art”, [dostęp: 20 lipca 2015], http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/4000-porozumialcy-o-nowej-poezji-cz-1/, http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/4000-porozumialcyo-nowej-poezji-cz-1/, http://ha.art.pl/projekty/felietony/4016-porozumialcy-o-nowej-poezji-cz-2.

Szeremeta Krzysztof (2015), Jedz mięso i patrzaj w serce, [dostęp: 1 sierpnia 2015], http://jagiellonski24.pl/2014/05/03/szeremeta-jedz-mieso-ipatrzaj-w-serce/.

Sztafa Krzysztof (2015), Poezja, głupcze! Raport dyletanta, „Kultura Liberalna”, nr 342, [dostęp: 29 lipca 2015], http://kulturaliberalna.pl/2015/07/28/poezja-glupcze-raport-dyletanta/.

Śliwiński Piotr (2007), Niepamięć i anamneza, w: tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 76-89.

Śliwiński Piotr (2012), Czynniki, pierwiastki, w: tegoż, Horror poeticus, Biuro Literackie, Wrocław, s. 7-10.

Wierzba Arkadiusz (2015), List zamknięty do Andrzeja Franaszka, „Korporacja Ha!art”, [dostęp: 20 lipca 2015], http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/3694-haft-prosty-1-list-zamkniety-do-andrzejafranaszka.

Zadura Bohdan (2007), Daj mu tam, gdzie go nie ma, czyli języki obce poezji, w: tegoż, Szkice, recenzje, felietony, t. 1, Biuro Literackie, Wrocław, s. 187-195.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.