Dyskusje wokół Filozofii Leśmiana Artura Sandauera
PDF

Słowa kluczowe

the history of Polish literary criticism
critical literary polemics
Artur Sandauer

Jak cytować

Gorczyńska, M. (2016). Dyskusje wokół Filozofii Leśmiana Artura Sandauera. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 167–193. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.8

Abstrakt

The article is dedicated to the literary criticism of Filozofia Leśmiana Eksperyment krytyczny (1946), a literary sketch by Artur Sandauer. The discussion continued throughout the second half of the 1940s, the late 1950s and the early 1960s in “Kuźnica”, “Odrodzenie”, “Dziś i Jutro”, “Twórczość” and “Życie Literackie” and involved Poland’s major literary critics and literary researchers. The author of the article presents the personal and environmental contexts of the polemics, shows the diverse subjects, analyses the employed rhetorical strategies and ponders the impact of the discussion on the literature of the first two post-war decades.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.8
PDF

Bibliografia

awk. [właśc. Ważyk Adam] (1946a), Szaleństwo Sandauera, „Kuźnica”, nr 3, s. 12.

awk. [właśc. Ważyk Adam] (1946b), Szaleństwo się udziela, „Kuźnica”, nr 6, s. 12.

awk. [właśc. Ważyk Adam] (1946c), To już nie szaleństwo, „Kuźnica”, nr 8, s. 12.

Budzyk Kazimierz (1946), „Szaleństwa” i wiedza o stylu, „Kuźnica”, nr 14, s. 5-6.

Głowiński Michał (1956), Szkic o Leśmianie, „Twórczość”, nr 10, s. 72-87.

J. W.W. [właśc. Woźniakowski Jacek] (1946), Styl i metoda, „Dziś i Jutro”, nr 10, s. 7.

Kubacki Wacław (1946a), Dokształcające kursy dla literatów, „Odrodzenie”, nr 10, s. 9.

Kubacki Wacław (1946b), O rzeczach przykrych i zabawnych, „Odrodzenie”, nr 18, s. 15.

Kubacki Wacław (1949), Komentarz do Leśmiana, „Twórczość”, z. 2, s. 45-66.

Kwiatkowski Jerzy (1957), Leśmian-artysta, „Życie Literackie”, nr 51/52, s. 7-8.

Kwiatkowski Jerzy (1958), Jeszcze w sprawie Leśmiana, „Życie Literackie”, nr 5, s. 10.

Sandauer Artur (1946a), Czas – to pieniądz, „Odrodzenie”, nr 10, s. 11.

Sandauer Artur (1946b), Do redaktora „Odrodzenia”, „Odrodzenie”, nr 12, s. 9.

Sandauer Artur (1946c), Filozofia Leśmiana. Eksperyment krytyczny, „Odrodzenie”, nr 2, s. 3-4.

Sandauer Artur (1946d), „Szekspir był ssakiem”, „Odrodzenie”, nr 7, s. 12.

Sandauer Artur (1958), „Neologizmy” Leśmiana, „Życie Literackie”, nr 2, s. 12.

Wyka Kazimierz (1946), Klucz nie zawsze doskonały, „Odrodzenie”, nr 5, s. 3.

żłk. [właśc. Żółkiewski Stefan] (1946), „Nie wybiera się stylu. Ten jest dany”, „Kuźnica”, nr 7, s. 12.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.