Dyskusje wokół Filozofii Leśmiana Artura Sandauera

Main Article Content

Małgorzata Gorczyńska

Abstrakt

The article is dedicated to the literary criticism of Filozofia Leśmiana Eksperyment krytyczny (1946), a literary sketch by Artur Sandauer. The discussion continued throughout the second half of the 1940s, the late 1950s and the early 1960s in “Kuźnica”, “Odrodzenie”, “Dziś i Jutro”, “Twórczość” and “Życie Literackie” and involved Poland’s major literary critics and literary researchers. The author of the article presents the personal and environmental contexts of the polemics, shows the diverse subjects, analyses the employed rhetorical strategies and ponders the impact of the discussion on the literature of the first two post-war decades.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Niezgoda buduje. Polskie spory o literaturę
Biogram autora

Małgorzata Gorczyńska, Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski.

pracuje w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorką książki Miejsca Leśmiana. Topika recepcji krytycznoliterackiej (2011). Zajmuje się historią polskiej krytyki literackiej, dziejami polsko-czeskich relacji teoretycznoliterackich oraz zagadnieniami historycznej semantyki form poetyckich.

Bibliografia

 1. awk. [właśc. Ważyk Adam] (1946a), Szaleństwo Sandauera, „Kuźnica”, nr 3, s. 12.
 2. awk. [właśc. Ważyk Adam] (1946b), Szaleństwo się udziela, „Kuźnica”, nr 6, s. 12.
 3. awk. [właśc. Ważyk Adam] (1946c), To już nie szaleństwo, „Kuźnica”, nr 8, s. 12.
 4. Budzyk Kazimierz (1946), „Szaleństwa” i wiedza o stylu, „Kuźnica”, nr 14, s. 5-6.
 5. Głowiński Michał (1956), Szkic o Leśmianie, „Twórczość”, nr 10, s. 72-87.
 6. J. W.W. [właśc. Woźniakowski Jacek] (1946), Styl i metoda, „Dziś i Jutro”, nr 10, s. 7.
 7. Kubacki Wacław (1946a), Dokształcające kursy dla literatów, „Odrodzenie”, nr 10, s. 9.
 8. Kubacki Wacław (1946b), O rzeczach przykrych i zabawnych, „Odrodzenie”, nr 18, s. 15.
 9. Kubacki Wacław (1949), Komentarz do Leśmiana, „Twórczość”, z. 2, s. 45-66.
 10. Kwiatkowski Jerzy (1957), Leśmian-artysta, „Życie Literackie”, nr 51/52, s. 7-8.
 11. Kwiatkowski Jerzy (1958), Jeszcze w sprawie Leśmiana, „Życie Literackie”, nr 5, s. 10.
 12. Sandauer Artur (1946a), Czas – to pieniądz, „Odrodzenie”, nr 10, s. 11.
 13. Sandauer Artur (1946b), Do redaktora „Odrodzenia”, „Odrodzenie”, nr 12, s. 9.
 14. Sandauer Artur (1946c), Filozofia Leśmiana. Eksperyment krytyczny, „Odrodzenie”, nr 2, s. 3-4.
 15. Sandauer Artur (1946d), „Szekspir był ssakiem”, „Odrodzenie”, nr 7, s. 12.
 16. Sandauer Artur (1958), „Neologizmy” Leśmiana, „Życie Literackie”, nr 2, s. 12.
 17. Wyka Kazimierz (1946), Klucz nie zawsze doskonały, „Odrodzenie”, nr 5, s. 3.
 18. żłk. [właśc. Żółkiewski Stefan] (1946), „Nie wybiera się stylu. Ten jest dany”, „Kuźnica”, nr 7, s. 12.