Odcienie modernizmu. O lwowskiej krytyce literackiej przełomu XIX i XX w.
PDF

Słowa kluczowe

literary criticism
modernism
involved culture
life
dynamism
dispute

Jak cytować

Sobieraj, T. (2016). Odcienie modernizmu. O lwowskiej krytyce literackiej przełomu XIX i XX w. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 241–247. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.12

Abstrakt

This is a review of Lwowska krytyka literacka 1894-1914. Tendencje i problemy by Katarzyna Sadkowska, an attempted monograph of the most outstanding and most representative literary criticism phenomena observed in modernist Lvov at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The book offers a dominant interpretation strategy typical of the cultural history of literature, presenting the analysed texts in the context of diverse relations. The monograph focuses on the achievements of Ostap Ortwin, Karol Irzykowski, Stanisław Womela and Tadeusz Sobolewski. The author has reconstructed many formerly unknown segments of modernist literary criticism in Lvov.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.12
PDF

Bibliografia

Głowala Wojciech (1985), Młodopolska wyobraźnia metakrytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Głowiński Michał (1997), Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Paczoska Ewa (2009), Stolica nowoczesności? W poszukiwaniu „tekstu lwowskiego”, w: Modernistyczny Lwów: teksty życia, teksty sztuki, red. Ewa Paczoska i Dawid Maria Osiński, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 11-26.

Sadkowska Katarzyna (2014), Lwowska krytyka literacka 1894-1914. Tendencje i problemy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.