„W stronę biografii totalnej?” Buty Ikara Mariana Buchowskiego wobec projektu pisarskiego Edwarda Stachury – szkic krytyczny
PDF

Słowa kluczowe

biography
bringing out
Edward Stachura
maximalism

Jak cytować

Szumański, B. (2016). „W stronę biografii totalnej?” Buty Ikara Mariana Buchowskiego wobec projektu pisarskiego Edwarda Stachury – szkic krytyczny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 257–276. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.14

Abstrakt

This critical sketch is dedicated to a new biography of Edward Stachura by Marian Buchowski. A writer like Stachura, whose work is very closely intertwined with his life (at least in his declarations) is a challenging protagonist for a biography. In this article, attempts are made at following the way in which Buchowski tries to bring out another human being in the text. His ideas are juxtaposed and confronted with Stachura’s own life-and-art ideas, as to him looking for various methods of recording existence was among the crucial goals of writing. As a result, the thesis is put forward that some sort of a writer’s “totality” is a feature linking Stachura and Buchowski. In this context, the biography written by Buchowski is not only of importance to research into Stachura’s writing but also a significant countersignature of his work.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.14
PDF

Bibliografia

Bereza Henryk (1984), Życiopisanie, w: Edward Stachura, Fabula Rasa. Z wypowiedzi rozproszonych, Czytelnik, Warszawa, s. 445-465.

Buchowski Marian (1992), Edward Stachura. Biografia i legenda, Magnes, Opole.

Buchowski Marian (2014), Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury, Iskry, Warszawa.

Markiewicz Jarosław (1996), Wprowadzenie do ekstatycznego życia i cierpienia Edwarda Stachury, a także próba teorii tak zwanego obłędu i tak zwanej śmierci, część druga, w: Edward Stachura, Fabula Rasa. Rzecz o Egoizmie, Czytelnik, Warszawa, s. 194-195.

Markowski Michał Paweł (2012), O reprezentacji, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków, s. 287-335.

Pachocki Dariusz (2007), Stachura totalny, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Pachocki Dariusz (2009), Życio-pisanie, którego nie było, „Topos”, nr 5, s. 70-84.

Stachura Edward (1984a), Cała jaskrawość, w: tegoż, Powieści, Czytelnik, Warszawa, s. 7-198.

Stachura Edward (1984b), Roraty, w: tegoż, Opowiadania, Czytelnik, Warszawa, s. 233-441.

Wójcik Mirosław (1998), Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.