Matołek Broda. Przygody twórczo-wydawnicze
PDF

Słowa kluczowe

textual criticism
textology
Makuszynski
Walentynowicz
creative process
illustrations

Jak cytować

Staroń, J. (2016). Matołek Broda. Przygody twórczo-wydawnicze. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 355–367. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.19

Abstrakt

The article discusses issues related to the creative process and the editorial fate of The Adventures of Matołek the Billy-Goat by Kornel Makuszyński. It contains collected informations on the appearance of an idea for a book-comic for children (as told by Makuszyński’s wife – Janina, Marian Walentynowicz, Jan Gebethner), through the actual process of writing, the first edition and post-war issue. Also it discusses drawings from The 120 adventures of Matołek the Billy-Goat which sometimes differ quite significantly depending on the edition.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.19
PDF

Bibliografia

Borudzka Wanda (1934), Książki dla dzieci [rec. do Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz (1934), Trzecia księga przygód Koziołka Matołka, Gebethner i Wolff, Warszawa, 24 ss. nl.], „Wiadomości Literackie”, nr 31, s. 4.

Dunin Janusz (1991), Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Ossolineum, Wrocław.

ES [właśc. Elżbieta Szczawińska] (1984), Walentynowicz Marian, w: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Pisarze – książki – serie. Ilustratorzy. Nagrody – przegląd bibliograficzny, red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka, wyd. 2, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 434-435.

Gebethner Jan (1989), Młodość wydawcy, posłowiem opatrzył Stanisław Gebethner, wyd. 2, Ossolineum, Wrocław.

Mackiewicz Kamil, Wasylewski Stanisław (1920), Przygody Szalonego Grzesia, H. Altenberg, Lwów.

Makuszyński Kornel (b.r.), Koziołek Matołek [rękopisy, maszynopisy], sygn. MT/KM/050.

Makuszyński Kornel (1923), Wesoły zwierzyniec, ilustracje Kazimierz Grus, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa.

Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian (1933), Druga księga przygód Koziołka Matołka, Gebethner i Wolff, Warszawa.

Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian (1982), Fiki Miki dalsze dzieje, kto to czyta, ten się śmieje, wyd. 4, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian (1966), Przygody Koziołka Matołka, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian (1934), Trzecia księga przygód Koziołka Matołka, Gebethner i Wolff, Warszawa.

Mazan Leszek (1977), Dole i niedole najsłynniejszego kozła świata, „Przekrój”, nr 1704, s. 18-19.

Muszyńska Celina (1961), Kornel Makuszyński i jego książki dla dziewcząt, [praca magisterska pisana u prof. dr. Stanisława Sierotwińskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie], [maszynopis], sygn. MT/KM/034.

Ossendowski Ferdynand Antoni (1935), Życie i przygody małpki. Przygody szympansiczki Kaśki, ilustracje i okładka Kamil Mackiewicz, wyd. 2, Książnica-Atlas, Lwów.

Pokrzywnicka Irena (1923), Moje zabawki, wierszyki dopisał Kornel Makuszyński, „Biblioteka Polska”, Warszawa.

Rusek Adam (2008), Trzy żywoty Koziołka Matołka, Antologia – 75 lat Koziołka Matołka, red. Piotr Kasiński, Tomasz Tomaszewski, Romuald Kiliś, Międzynarodowy Festiwal Komiksu, Europejskie Centrum Bajki, Łódź–Pacanów.

Walentynowicz Marian (1957), O nowym wydaniu „Koziołka Matołka”, rozmowę przeprowadził Zb. Korz., „Słowo Powszechne”, nr 31, s. 6.

Wasylewski Stanisław (1932), Skąd się wzięły przysłowia, „Orędownik Wrzesiński”, nr 118, s. 2.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.