Matołek Broda. Przygody twórczo-wydawnicze

Main Article Content

Justyna Staroń

Abstrakt

The article discusses issues related to the creative process and the editorial fate of The Adventures of Matołek the Billy-Goat by Kornel Makuszyński. It contains collected informations on the appearance of an idea for a book-comic for children (as told by Makuszyński’s wife – Janina, Marian Walentynowicz, Jan Gebethner), through the actual process of writing, the first edition and post-war issue. Also it discusses drawings from The 120 adventures of Matołek the Billy-Goat which sometimes differ quite significantly depending on the edition.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Odkrycia
Biogram autora

Justyna Staroń, Katedra Tekstologii i Edytorstwa. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (Katedra Tekstologii i Edytorstwa). Interesuje się literaturą XX w., zwłaszcza w ujęciu edytorskim i filologicznym. Jej praca magisterska pt. Listy Leopolda Buczkowskiego do żony Marii – próba edycji (2012) została zakwalifikowana do finału XII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską w dziedzinie literaturoznawstwa.

Referencje

 1. Borudzka Wanda (1934), Książki dla dzieci [rec. do Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz (1934), Trzecia księga przygód Koziołka Matołka, Gebethner i Wolff, Warszawa, 24 ss. nl.], „Wiadomości Literackie”, nr 31, s. 4.
 2. Dunin Janusz (1991), Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Ossolineum, Wrocław.
 3. ES [właśc. Elżbieta Szczawińska] (1984), Walentynowicz Marian, w: Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Pisarze – książki – serie. Ilustratorzy. Nagrody – przegląd bibliograficzny, red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka, wyd. 2, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 434-435.
 4. Gebethner Jan (1989), Młodość wydawcy, posłowiem opatrzył Stanisław Gebethner, wyd. 2, Ossolineum, Wrocław.
 5. Mackiewicz Kamil, Wasylewski Stanisław (1920), Przygody Szalonego Grzesia, H. Altenberg, Lwów.
 6. Makuszyński Kornel (b.r.), Koziołek Matołek [rękopisy, maszynopisy], sygn. MT/KM/050.
 7. Makuszyński Kornel (1923), Wesoły zwierzyniec, ilustracje Kazimierz Grus, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa.
 8. Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian (1933), Druga księga przygód Koziołka Matołka, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 9. Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian (1982), Fiki Miki dalsze dzieje, kto to czyta, ten się śmieje, wyd. 4, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 10. Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian (1966), Przygody Koziołka Matołka, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 11. Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian (1934), Trzecia księga przygód Koziołka Matołka, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 12. Mazan Leszek (1977), Dole i niedole najsłynniejszego kozła świata, „Przekrój”, nr 1704, s. 18-19.
 13. Muszyńska Celina (1961), Kornel Makuszyński i jego książki dla dziewcząt, [praca magisterska pisana u prof. dr. Stanisława Sierotwińskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie], [maszynopis], sygn. MT/KM/034.
 14. Ossendowski Ferdynand Antoni (1935), Życie i przygody małpki. Przygody szympansiczki Kaśki, ilustracje i okładka Kamil Mackiewicz, wyd. 2, Książnica-Atlas, Lwów.
 15. Pokrzywnicka Irena (1923), Moje zabawki, wierszyki dopisał Kornel Makuszyński, „Biblioteka Polska”, Warszawa.
 16. Rusek Adam (2008), Trzy żywoty Koziołka Matołka, Antologia – 75 lat Koziołka Matołka, red. Piotr Kasiński, Tomasz Tomaszewski, Romuald Kiliś, Międzynarodowy Festiwal Komiksu, Europejskie Centrum Bajki, Łódź–Pacanów.
 17. Walentynowicz Marian (1957), O nowym wydaniu „Koziołka Matołka”, rozmowę przeprowadził Zb. Korz., „Słowo Powszechne”, nr 31, s. 6.
 18. Wasylewski Stanisław (1932), Skąd się wzięły przysłowia, „Orędownik Wrzesiński”, nr 118, s. 2.