Informacyjny nadmiar i niedobór – dylematy edytora dramatów Żeromskiego. (Rzecz o Sułkowskim i Ponad śnieg bielszym się stanę)
PDF

Słowa kluczowe

Stefan Żeromski
Sułkowski
„Ponad śnieg bielszym się stanę” („Whiter Than Snow Shall I Be”)
Young Poland drama
editing

Jak cytować

Legutko, G. (2016). Informacyjny nadmiar i niedobór – dylematy edytora dramatów Żeromskiego. (Rzecz o Sułkowskim i Ponad śnieg bielszym się stanę). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 185–204. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.9

Abstrakt

The article presents the problems faced by a modern editor of Stefan Żeromski’s dramas. In the case of the drama „Sułkowski” an editor has at their disposal extremely rich material enabling a detailed editorial commentary (connected with the origin of the drama, the historical sources used by Żeromski, subsequent stages of working on the text, publishing history, etc.), they do not however have the possibility to describe the original final draft of Sułkowski because it has not endured. In the case of „Ponad śnieg bielszym się stanę” (“Whiter Than Snow Shall I Be”), an editor does not have any concrete information which would show the birth of the idea of the drama and would give the testimony of working on the text; the editor does not also have any information about the first printing. Although the lack of extratextual information makes carrying out a critical editing of „Ponad śnieg bielszym się stanę” (“Whiter Than Snow Shall I Be”) more difficult, the endured original final draft and several pages of drama do recompense it in a way.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.9
PDF

Bibliografia

Adamczyk Danuta (1988), Wydawnicza i kulturotwórcza działalność Spółki Nakładowej „Książka” (1904-1914). Z dziejów wydawnictw PPS, PWN, Warszawa.

German Iwona (1993), Biblia w twórczości Stefana Żeromskiego, w: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. Stanisław Fita, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, s. 329-373.

Jaworska Elżbieta (1999), Uwagi wydawcy, w: Stefan Żeromski, Pisma zebrane, seria III: Dramaty, t. 20: Róża, Czytelnik, Warszawa, s. 229-285.

Kamolowa Danuta (1966), Spuścizna Stefana Żeromskiego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, [nadbitka].

Kocówna Barbara, red. (1970), Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 8: Rękopisy 7201-7600: Spuścizny literackie i naukowe XIX i XX wieku, t. 8: Rękopisy 7201-7600. Spuścizny literackie i naukowe XIX i XX wieku, Biblioteka Narodowa, Warszawa.

Legutko Grażyna (2002), Józefa Sułkowskiego marzenia o czynie, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 17, s. 73-95.

Mortkowicz-Olczakowa Hanna (1964), O Stefanie Żeromskim. Ze wspomnień i dokumentów, PIW, Warszawa.

Mortkowiczowa Janina (1961), Moje wspomnienia o Żeromskim, w: Wspomnienia o Stefanie Żeromskim, oprac. Stanisław Eile, Czytelnik, Warszawa, s. 188-204.

„Przewodnik Bibliograficzny” (1913), nr 11.

„Tygodnik Ilustrowany” (1923), nr 21.

Zawieyski Jerzy, oprac. (1968), Listy Juliusza Osterwy, PIW, Warszawa.

Żeromska Monika (1970), Dzieje rękopisów Żeromskiego, w: Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945. Księga zbiorowa, t. 2, red. Stanisław Lorentz, PIW, Warszawa, s. 162-164.

Żeromska Monika (2007), Wspomnień ciąg dalszy, wyd. 4, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1910), Sułkowski, Książka, Kraków.

Żeromski Stefan (1920), Inter arma, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa.

Żeromski Stefan (1926), O Adamie Żeromskim wspomnienie, Warszawa.

Żeromski Stefan (1966), Ponad śnieg bielszym się stanę. Uciekła mi przepióreczka, oprac. tekstu Stanisław Pigoń, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa.

Żeromski Stefan (2006), Listy 1905-1912, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, w: tegoż, Pisma zebrane, t. 37, seria 6: Listy, red. Zbigniew Goliński, Czytelnik, Warszawa, s. 132-133, 145-146, 149-150.

Żeromski Stefan (2008), Listy. 1913-1918, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, w: tegoż, Pisma zebrane, red. Zbigniew Goliński, t. 38, seria VI: Listy, red. Zbigniew Goliński, Czytelnik, Warszawa, s. 197, 200.

Żeromski Stefan (2010), Listy 1919-1925, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, w: tegoż, Pisma zebrane, red. Zbigniew Goliński, t. 39, seria VI: Listy, red. Zbigniew Goliński, Czytelnik, Warszawa, s. 45-48.