Stefan Żeromski, czyli biografia wpisana w historię
PDF

Słowa kluczowe

Stefan Żeromski
patriotism
literature
II Republic of Poland
independence

Jak cytować

Załęczny, J. (2016). Stefan Żeromski, czyli biografia wpisana w historię. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 249–271. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.12

Abstrakt

Stefan Żeromski was a prominent writer and a social activist. His biography went down in Polish history. He was particularly active during the war in 1920 and fighting for Polish borders. After the war he popularized the idea of self-government and was strongly supporting regionalism. His work was substantially influenced by pursuit of independence. Żeromski was treating his work as a way to serve the society.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.12
PDF

Bibliografia

Adamczyk Zdzisław Jerzy (1970), Nieznany artykuł Stefana Żeromskiego o Kościuszce, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4, s. 107-110.

Adamczyk Zdzisław Jerzy (2014), Żeromski pod rozkazami Piłsudskiego, „Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo kulturowe. Edukacja regionalna”, nr 14, s. 31-46.

A. N. [właśc. Adam Nowaczyński] (1922), „Wiatr od morza”, „Myśl Narodowa”, nr 15, s. 5.

Araszkiewicz Feliks (1964), Pod znakiem „Syzyfowych prac” i „Wiernej rzeki”, „Kamena”, nr 24, s. 3.

Brun Julian (1958), Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek, KIW, Warszawa.

Cynarski (Krzesławski) Jan (1937), Stefan Żeromski podczas rewolucji 1905 r., „Kronika Ruchu Rewolucyjnego”, t. III, s. 53-54.

Dulęba Kazimierz (1925), Kilka szczegółów z życia Żeromskiego w Nałęczowie i w Lublinie, „Ziemia Lubelska”, nr 295, s. 2.

Glinka Xawery (1950), Paryż mojej młodości, Wydawnictwo X. Glinka, Bejrut.

Gombrowicz Witold (1989), Dzienniki 1953-1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Grabiec Józef (1925), Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem, Wielkopolska Książnica Naukowa Karola Rzepeckiego, Poznań.

Hutnikiewicz Artur (1987), Żeromski, PWN, Warszawa.

Hutnikiewicz Artur (2003), Stefan Żeromski – życiorys literacki, w: Stefan Żeromski 1864-1925. Szkice i materiały, red. Andrzej Stawarz, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany im. Stanisława Staszica, Muzeum Niepodległości, Warszawa, s. 15-29.

„Ilustrowany Kurier Codzienny” (1919), nr 319, 23 września.

J. N.M. [właśc. Miler Jan Nepomucen] (1922), S. Żeromski: „Wiatr od morza”, „Ponowa”, nr 5, s. 10.

Kasztelewicz Stanisław, Eile Stanisław, oprac. (1976), Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Katerla Józef (1909), Róża, Książka, Kraków.

Kowalczykowa Alina (1995), Stefan Żeromski: „nigdy nie byłem zwolennikiem rewolucji”, „Życie Warszawy”, nr 62, 4-5 marca, „Niedziela. Dodatek Cotygodniowy Życia”, s. 6.

Kowalczykowa Alina (2003), Stefan Żeromski – lata ostatnie, w: Stefan Żeromski 1864-1925. Szkice i materiały, red. Andrzej Stawarz, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany im. Stanisława Staszica, Muzeum Niepodległości, Warszawa, s. 31-42.

Kozicki Władysław (1920), O swobodny oddech Polski, „Gazeta Warszawska”, 21 czerwca, s. 1.

Kozicki Władysław (1920), O swobodny oddech Polski, „Gazeta Warszawska”, 23 czerwca, s. 1.

Kozicki Władysław (1920), O swobodny oddech Polski, „Gazeta Warszawska”, 24 czerwca, s. 6.

Kuczewski Antoni (1938), Garść wspomnień o działalności Żeromskiego w Zakopanem, „Zakopane”, nr 12, s. 4-5.

„Kurier Warszawski” (1919), nr 321, 20 listopada, s. 1-2.

Libera Zdzisław (2003), Żeromski w oczach czytelnika końca XX wieku, w: Stefan Żeromski 1864-1925. Szkice i materiały, red. Andrzej Stawarz, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany im. Stanisława Staszica, Muzeum Niepodległości, Warszawa, s. 10-14.

Markiewicz Henryk (1994), Sprawy kultury w publicystyce Żeromskiego, w: Literatura i historia, Universitas, Kraków, s. 228-241.

Migasiński Emil Lucjan (1927), Wspomnienia o Stefanie Żeromskim, [nakładem autora], Warszawa.

Miłosz Czesław (1993), Historia literatury polskiej do roku 1939, Znak, Kraków.

Nagórska Walentyna (1929), Prace konspiracyjno-oświatowe w Nałęczowie w latach 1905-1907, „Region Lubelski”, nr 2, s. 53-62.

Pękala Bolesław (1982), Żeromskiego Polska w dniach wolności (czyli o utworach z lat 1918-1925), Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.

Piołun Noyszewski Stefan (1928), Stefan Żeromski, Wydawnictwo J. Mortkowicz, Warszawa.

Polonia Restituta i Żeromski (1921), „Naród”, nr 192, 20 lipca, s. 6.

Sempołowska Stefania (1961), Ze wspomnień osobistych o Żeromskim, w: Wspomnienia o Stefanie Żeromskim, zebrał Stanisław Eile, Czytelnik, Warszawa, s. 100-101.

Stawarz Andrzej (2000), 10 lat działalności Muzeum Niepodległości w Warszawie (1990-2000), w: 10-lecie Muzeum Niepodległości w Warszawie 1990-2000. Księga pamiątkowa, red. Andrzej Stawarz, Muzeum Niepodległości, Warszawa, s. 5-39.

Stawarz Andrzej (2003), Słowo wstępne, w: tegoż, Stefan Żeromski 1864-1925. Szkice i materiały, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany im. Stanisława Staszica, Muzeum Niepodległości, Warszawa, s. 5-6.

Szanse plebiscytowe, wywiad z J. Kasprowiczem (1920), „Gazeta Warszawska”, nr 153, 6 czerwca, s. 1-3; nr 15, 8 czerwca, s. 2-3.

Wojciechowski Stanisław (1938), Moje wspomnienia, t. 1, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa.

Zborowski Jacek, (1964), Stefan Żeromski i Akademicki Komitet dla Sprowadzenia Zwłok Słowackiego do kraju, „Miscellanea z Pogranicza XIX i XX wieku”, t. VIII, s. 428-429.

Żarnecka Zofia (1948), Działalność oświatowa Faustyny Mokrzyckiej, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Żeleński Tadeusz (Boy) (2000), Stefan Żeromski nie żyje, w: tegoż, Szkice literackie, Tower Press, Gdańsk, s. 23-25.

Żeromski Stefan (1920), Iława – Kwidzyn – Malborg, „Rzeczpospolita”, nr 4, 18 czerwca, s. 3; nr 5, 19 czerwca, s. 3, nr 7, 21 czerwca, s. 3.

Żeromski Stefan (1928), Elegie i inne pisma literackie i społeczne, Wydawnictwo J. Mortkowicz, Warszawa.

Żeromski Stefan (1953), Dzienniki, t. 1: 1882-1886, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1956), Dzienniki, t. 3: 1888-1891, do druku przygotował i przypisami opatrzył Jerzy Kądziela, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1964), Dzienniki, t. 2: 1886-1887, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1973), Przedwiośnie, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1981), Bicze z piasku, ABC, Kraków.

Żeromski Stefan (2003), List Żeromskiego, w: tegoż, Snobizm i postęp oraz inne utwory publicystyczne, Universitas, Kraków, s. 283-284.

Żeromski Stefan (2003), [Niepodległość Polski] Na zjazd młodzieży w Leodium w Belgii w marcu 1910 r., w: tegoż, Snobizm i postęp oraz inne utwory publicystyczne, Universitas, Kraków, s. 214-215.