Wstęp
PDF

Jak cytować

Brzóstowicz-Klajn, M., & Grodecka, A. (2017). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 7–10. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7043
PDF

Bibliografia

Baltrušaitis Jurgis (2009), Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, przeł. Tomasz Stróżyński, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.

Beksiński Zdzisław (2015), Opowiadania, wybór i opracowanie krytyczne Tomasz Chomiszczak, Bosz, Olszanica.

Borowski Mateusz, Sugiera Małgorzata (2012), W pułapce przeciwieństw: ideologie tożsamości, Instytut Teatralny Trio, Warszawa.

Ćwiklak Kornelia, red. (2014), Baśń we współczesnej kulturze, t. 1: Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Gajewska Agnieszka (2016), Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Jarzębski Jerzy (2008), Realizm podszyty fantastyką, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 44-53.

Kajtoch Wojciech (2006), Fanzin [hasło], w: Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, TAiWPN, Universitas, Kraków, s. 250.

Leś Mariusz M., Stasiewicz Piotr, red. (2014), Motywy religijne we współczesnej fantastyce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Sedeńko Wojciech (2011), Fan, fandom, fanzin. Szkic o fantastycznym życiu literackim, „Polonistyka”, nr 2, s. 31-35.

Smuszkiewicz Antoni (2016), Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej, wyd. 2, poszerz., Solaris, Stawiguda.

Trocha Bogdan (2009), Degradacja mitu w literaturze fantasy, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Wróblewski Maciej (2009), „Czytanie przyszłości”. Polska fantastyka naukowa dla młodego odbiorcy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Wysłouch Seweryna (2009/2010), Przestrzeń jako kategoria transdyscyplinarna, „Estetyka i Krytyka”, nr 1/2, s. 47-60.