Podróż w czasie jako laboratorium narracji
PDF

Słowa kluczowe

time travel
science fiction
narratology

Jak cytować

Leś, M. M. (2017). Podróż w czasie jako laboratorium narracji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 35–51. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.2

Abstrakt

Time travel is one of the most popular themes in science fiction. Usually it is discussed from a perspective of technological and scientific possibilities for the realization of fantastic visions. Researchers focus on logical paradoxes implied by traveling back in time. The author of this article, inspired by David Wittenberg’s Time Travel: The Popular Philosophy of Narrative, draws attention to metanarrative functions of time travel theme, which becomes a challenge for writers and narrative techniques.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.2
PDF

Bibliografia

Hammond Claudia (2013), Time Warped: Unlocking the Mysteries of Time Perception, Harper, New York.

Hamon Philippe (1983), Ograniczenia dyskursu realistycznego, przeł. Z. Jamrozik, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 221-262.

Handke Ryszard (1991), Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej, WSiP, Warszawa.

Heinlein Robert A. (1959), All You Zombies, „The Magazine of Fantasy and Science Fiction”, nr 3, s. 5-15.

Kermode Frank (2000), The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction with a New Epilogue, Oxford UP, Oxford.

Lem Stanisław (1974), The Time-Travel Story and Related Matters of SF Structuring, „Science Fiction Studies”, nr 3, s. 143-154.

Lem Stanisław (1984), Eden, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Leś Mariusz M. (2008), Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Levinson Paul (1995), The Chronology Protection Case, „Analog”, nr 9, s. 100-118.

Majewski Paweł (2007), Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Nahin Paul J. (2011), Time Travel: A Writer’s Guide to the Real Science of Plausible Time Travel, Johns Hopkins UP, Baltimore.

Rowling Joanne K. (2001), Harry Potter i więzień Azkabanu, przeł. Andrzej Polkowski, Media Rodzina, Poznań.

Ryan Marie-Laure (2006), From Parallel Universes to Possible Worlds: Ontological Pluralism in Physics, Narratology, and Narrative, „Poetics Today”, nr 4, s. 633-674.

Ryan Marie-Laure (2013), Transmedial Storytelling and Transfictionality, „Poetics Today”, nr 3, s. 361-388.

Sawaszkiewicz Jacek (1978), „Chronos”, w: tegoż, Czekając, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 54-66.

Smith Nicholas J. J. (2005), Why Would Time Travelers Try To Kill Their Younger Selves?, „The Monist”, nr 3, s. 388-395.

Smuszkiewicz Antoni (1990), Podróż w czasie [hasło], w: Andrzej Niewiadowski, Antoni Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 324-326.

Strehle Susan (1992), Fiction in the Quantum Universe, The University of North Carolina Press, Chapel Hill–London.

Vinge Vernor (1993), The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era, [dostęp: 3 kwietnia 2014], https://www-rohan.sdsu.edu/faculty/vinge/misc/singularity.html.

Wittenberg David (2013), Time Travel: The Popular Philosophy of Narrative, Fordham University Press, New York.

Yu Charles (2013), Top Ten Tips for Time Travelers, w: The Time Traveler’s Almanac, red. Ann i Jeff VanderMeer, Tor, New York.

Zimbardo Philip G., Boyd John (2008), Time Paradox, Simon and Schuster, New York.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.