Motyw obcego w Podróży ósmej Stanisława Lema
PDF

Słowa kluczowe

Alien Contact
estrangement
self-reflection
Polish science fiction
Stanisław Lem
Star Diaries

Jak cytować

Düring M. (2017). Motyw obcego w Podróży ósmej Stanisława Lema. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 155–166. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.8

Abstrakt

The article contains a reconstruction of the theme of the alien in The Star Diaries  by Stanisław Lem, with special emphasis on The Eighth Voyage. The Author treats this theme as a starting point for existential considerations, and - by reference to the work of Bernard Waldenfels - also for cultural and civilizational considerations.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.8
PDF

Bibliografia

Alpers Hans-Joachim, Fuchs Joachim (1987), Lexikon der science fiction Literatur, Heyne, München.

Borowski Mateusz, Sugiera Małgorzata (2012), W pułapce przeciwieństw: ideologie tożsamości, Instytut Teatralny Trio, Warszawa.

Brzóstowicz-Klajn Monika (2016), Niewidzialna obecność Obcych w „Głosie Pana” Stanisława Lema i „Córce Łupieżcy” Jacka Dukaja, „Quart”, nr 3-4, s. 113-123.

Clute John (2003), Science fiction from the 1980 to the Present, w: The Cambridge Companion to science fiction, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge University Press, Cambridge, s. 54-78.

Jehmlich Reimer, Lück Hartmut (1974), Die deformierte Zukunft. Untersuchungen zur Science Fiction, Goldmann, München.

Lem Stanisław (1971), Dzienniki gwiazdowe, [wyd. poszerz. 1966], Czytelnik, Warszawa.

Prunitsch Christian (2005), Zyklisierende Faktoren in Stanisław Lems Dzienniki gwiazdowe, w: Stanisław Lem – Mensch – Denker – Schriftsteller. Beiträge einer deutsch-polnischen Konferenz in Greifswald und Szczecin 2000, Harrassowitz, Wiesbaden, s. 113-128.

Slavova Iva (2008), Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung. Motive im Kontext unterschiedlicher Kulturen, Kovač, Hamburg.

Suvin Darko (1979), Poetik der science-fiction: zur Theorie und Geschichte einer literarischen Gattung, Suhrkamp, Frankfurt/M.

Suvin Darko (2010), Defined by a Hollow. Essays on Utopia, science-fiction and Epistemology, Peter Lang, Oxford.

Waldenfels Bernhard (2002), Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przeł. Janusz Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Westfahl Gary (2003), Space opera, w: The Cambridge Companion to science fiction, red. Edward James, Farah Mendlesohn, Cambridge University Press, Cambridge, s. 197-208.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.