Powrót z zaświatów – ewolucja motywu w twórczości Stanisława Wyspiańskiego
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Wyspiański
Young Poland
romanticism
drama
ballad
ghost

Jak cytować

Wedemann, M. (2017). Powrót z zaświatów – ewolucja motywu w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 167–181. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.9

Abstrakt

The article concerns the question of the ghost, which runs through the oeuvre of Stanislaw Wyspianski (1869-1907) from his school translation of G. A. Bürger`s Lenora  until the last, unfinished drama Zygmunt August .

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.9
PDF

Bibliografia

Bogucka Maria (1984), Barbara Radziwiłłówna, w: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, red. Zofia Stefanowska, Janusz Tazbir, PWN, Warszawa, s. 67-88.

Bourkane Mateusz (2014), O rapsodach Stanisława Wyspiańskiego, Rys, Poznań.

Bürger Gottfried August (1963), Lenora, przeł. Jadwiga Gamska-Łempicka, w: Niemiecka ballada romantyczna, oprac. Zofia Ciechanowska, Ossolineum, Wrocław, s. 43-52.

Filipkowska Hanna (1973), Wśród bogów i bohaterów. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu, PIW, Warszawa.

Greenblatt Stephen (2007), Shakespeare. Stwarzanie świata, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska, W. A. B., Warszawa.

Janion Maria (2006), Panna i miłość szalona, w: tejże, Kobiety i duch inności, Sic!, Warszawa, s. 102-134.

Krzyżanowski Julian (1972), Prace literackie Tadeusza Zielińskiego, w: Zieliński Tadeusz, Legenda o złotym runie, wybór Andrzej Biernacki, posłowie Lidia Winniczuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 5-14.

Łempicka Aniela (1970), O fantastyce „Wesela”. Ani duchologia, ani psychologia. Literacki „byt” zjaw, w: „Wesele” we wspomnieniach i krytyce, oprac. Aniela Łempicka, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 328-337.

Markiewicz Henryk (2002), Spór o weselne Osoby Dramatu, „Ruch Literacki”, z. 6, s. 529-540.

Mickiewicz Adam (1975), Ucieczka, w: tegoż, Wiersze, Czytelnik, Warszawa, s. 291-297.

Pigoń Stanisław (1947), Goście z zaświata na weselu, w: tegoż, Wśród twórców. Studia i szkice z dziejów literatury i oświaty, Wydawnictwo M. Kot, Kraków, s. 324-356.

Płoszewski Leon (1960), Uwagi o tekstach, w: Stanisław Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 10, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 267-409.

Płoszewski Leon (1966), Uwagi o tekstach, w: Stanisław Wyspiański, Dzieła zebrane, t. 14, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 203-358.

Podraza-Kwiatkowska Maria (2001), Glosy do Wyspiańskiego, w: tejże, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 238-277.

Popiel Magdalena (1994), Logika artyzmu i logika historii. O paradoksach „Bolesława Śmiałego” Wyspiańskiego, w: Studia o dramacie i teatrze Stanisława Wyspiańskiego, red. Jan Błoński, Jacek Popiel, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków, s. 137-163.

Sinko Tadeusz (1916), Antyk Wyspiańskiego, Akademia Umiejętności, Kraków.

Wyspiański Stanisław (1958), Protesilas i Laodamia, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, red. Leon Płoszewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 77-130.

Wyspiański Stanisław (1960), Zygmunt August, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 10, red. Leon Płoszewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 175-254.

Wyspiański Stanisław (1961a), [Niech nikt nad grobem mi nie płacze…], w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 11, red. Leon Płoszewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 155-156.

Wyspiański Stanisław (1961b), Święty Stanisław, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 11, red. Leon Płoszewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 93-101.

Wyspiański Stanisław (1962a), Argumentum do dramatu króla Bolesława i biskupa Stanisława, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 6, red. Leon Płoszewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 107-116.

Wyspiański Stanisław (1962b), Bolesław Śmiały, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 6, red. Leon Płoszewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 5-105.

Wyspiański Stanisław (1966), [Lenora], w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 14, red. Leon Płoszewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 84-85.

Wyspiański Stanisław (1970), Wyzwolenie, oprac. Aniela Łempicka, Ossolineum, Wrocław.

Wyspiański Stanisław (1973), Wesele, oprac. Jan Nowakowski, Ossolineum, Wrocław.

Wyspiański Stanisław (2007), Hamlet, wyd. 2 zm., oprac. Maria Prussak, Ossolineum, Wrocław.

Zieliński Tadeusz (1972), Antyczna Lenora. Studium, przeł. Lucjan Suchanek, w: tegoż, Legenda o złotym runie, wybór Andrzej Biernacki, wstęp Julian Krzyżanowski, posłowie Lidia Winniczuk, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 17-43.