„Kwazar”, „Fantom”, „Czerwony Karzeł”, „Inne Planety”. Kilka uwag krytycznych o nietypowej sytuacji fantastycznych fanzinów w kulturze polskiej
PDF

Słowa kluczowe

fan
fanzine
fantastic literature

Jak cytować

Kochanowicz, R. (2017). „Kwazar”, „Fantom”, „Czerwony Karzeł”, „Inne Planety”. Kilka uwag krytycznych o nietypowej sytuacji fantastycznych fanzinów w kulturze polskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 249–269. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.13

Abstrakt

In Poland, research-related fanzines rarely include writings edited by Polish fans of science fiction, horror and fantasy. Active fans edited amateur magazines which were very important because they popularized fantastic literature and culture in Poland. The role of fantastic fanzines was not limited solely to the promotion of amateur creativity or publishing translations of foreign fiction not available on the market, but also consisted in the creation of creative bonds between writers and readers. The remnants of the activities of Polish fantastic fiction fans are about one hundred titles including “Quasar”, “Red Dwarf” and “Other Planets”. These three fanzines as effects of pure amateur work are also very similar to the professional magazines. Each of them has a different poetics and thematic dominant. They have also published stories written by famous Polish writers such as Ewa Białołęcka and Andrzej Sapkowski.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.13
PDF

Bibliografia

Biały Konrad (2015), Nasz czołowy fanzin „Czerwony Karzeł”, [dostęp: 10 listopada 2015], http://gkf.org.pl/nasz-czolowy-fanzin-czerwonykarzel.

Coverdale Andy (2010), Fanzines and the Changing Identity of Football, [dostęp: 10 listopada 2015], http://phdblog.net/wp-content/uploads/2010/08/football-fanzines.pdf.

Czerwony Karzeł #5 (2015), [dostęp: 10 listopada 2015], http://gkf.org.pl/czerwony-karzel-5.

Dunin-Wąsowicz Paweł, Varga Krzysztof (1998), Parnas Bis – słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.

Dunin-Wąsowicz Paweł (2002), Xerofeeria 2.0: antologia artzinów: polskich alternatywnych pism literackich 1980-2000: wersji beta, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.

Encyklopedia fantastyki (2016), [dostęp: 9 listopada 2016], http://encyklopediafantastyki.pl.

Fatyga Barbara (2005), Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, [dostęp: 10 listopada 2015], http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/BFatygaDzicy_z_naszej_ulicy.pdf.

SF Citations for OED (2015), [dostęp: 10 listopada 2015], http://www.jessesword.com/sf/view/186.

Gepfert Ewa (2015), Co tam nowego w fanzinach, [dostęp: 10 listopada 2015], http://www.skf.from.hell.pl/monthly/iss122/fanzin1.htm.

Głowacki Bartosz (2010), Prasa trzeciego obiegu w okresie przełomu, [dostęp: 10 listopada 2015], http://www.kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt3_glowacki.pdf.

Gołębiowska Anna Tess (2012), Inne Planety w Nowej Galaktyce, [dostęp: 10 listopada 2015], http://drugaera.org/inne-planety-w-nowej-galaktyce.

Kajtoch Wojciech (2001), Co to jest zin?, [dostęp: 10 listopada 2015], http://zinelibrary.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:wojciech-kajtoch-czym-jest-zin&catid=11:ozinach&Itemid=3.

Kajtoch Wojciech (2006), Fanzin [hasło], w: Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, TAiWPN, Universitas, Kraków, s. 250.

Kajtoch Wojciech (2011), Prasa studencka lat 80. XX w. – agonia czy przemiana, w: Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje, red. Edward Chudziński, Fundacja STU, Kraków, s. 291-305.

Kochanowicz Rafał (2015), Od „Orbity” do „Pyrkonu”. Tradycje poznańskiej fantastyki, [manuskrypt złożony do druku].

„Kwazar” [hasło] (2015), [dostęp: 10 listopada 2015], http://encyklopediafantastyki.pl/index.php/Kwazar.

Louis Russell Chauvenet (2015), [dostęp: 10 listopada 2015], http://zinewiki.com/Louis_Russell_Chauvenet.

Nagroda Fantoma (2015), [dostęp: 10 listopada 2015], http://lezard.republika.pl/Fantom.html.

Pęczak Mirosław (1992), Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warszawa.

Siuda Piotr (2012), Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, [dostęp: 10 listopada 2015], http://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1124/piotr_siuda_kultury_prosumpcji.pdf?sequence=1.

Smuszkiewicz Antoni (2012), Problemy periodyzacji współczesnej fantastyki, w: Fantastyka w obliczy przemian, red. Rafał Kochanowicz, Dorota Mrozek, Beata Stefaniak, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 11-25.

Szyda Wojciech (1998), Prowokacje kontrolowane, „Inne Planety”, nr 1, s. 20-21, [dostęp: 10 listopada 2015], http://inneplanety.pl/wp-content/uploads/2013/04/planety1.pdf.

Wągrowski R. Konrad (2001), Fantastyczne fanziny, „Esensja”, s. 66, [dostęp: 10 listopada 2015], http://esensja.pl/varia/publicystyka/tekst.html?id=19380.

Wertham Fredric (1973), The World of Fanzines. A special form of communication, Southern Illinois University Press.

Wójcik Rafał (2011), O pewnej nieobecności. Fanziny komiksowe w polskich bibliotekach, [dostęp: 10 listopada 2015], https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6223/1/O%20pewnej%20nieobecnosci.Fanziny%20komiksowe%20w%20polskich%20bibliotekach.pdf.

Wójcik Andrzej (1982), Przedmowa, w: Spotkanie w przestworzach. Antologia młodych, t. 1, KAW, Warszawa, s. 5-12.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.