„Nic dobrego”? Kilka uwag o próbach prozatorskich Zdzisława Beksińskiego
PDF

Słowa kluczowe

onirism
cinema
architecture
thriller
anti-Utopia
form

Jak cytować

Chomiszczak, T. (2017). „Nic dobrego”? Kilka uwag o próbach prozatorskich Zdzisława Beksińskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 273–280. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.14

Abstrakt

The article concerns with still not well-known part of the artistic work of Zdzisław Beksiński (a famous photographer, painter and graphic designer). In the 1960s the artist was occupied with literature as well. He wrote short prose which reflected many modern literary fashions and trends, and even anticipated some of them. In his literary works Beksiński was especially influenced by the suggestive aesthetics of the onirism, geometric architecture, and anti-Utopian novels. Sometimes, his narration refers to modern pop culture: the technique of film or the convention of comic strips; what is more, he applies the style of commercials and propaganda slogans. The artist from Sanok  also adored writing different variations of the same story which let him play with various genres and plots. But, whatever he did, it was all about the construction, the form. His literary texts record their narrator’s consciousness in a minimalist way, without any traditional literary frills. Therefore Beksiński unconsciously realized the idea postulated at the same time by Cortazar: each prose work should not be a “sum”, but rather a kind of “difference”. This prose substantially complements our knowledge of the whole art of Beksiński, a natural genius, and remains another alternative part of his creative activities.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.14
PDF

Bibliografia

Banach Wiesław (2011), Foto Beksiński, BOSZ, Olszanica.

Beksiński Zdzisław (2015), Opowiadania, wybór i opracowanie krytyczne Tomasz Chomiszczak, BOSZ, Olszanica.

Calvino Italo (1989), Jeśli zimową nocą podróżny, przeł. Anna Wasilewska, PIW, Warszawa.

Cortázar Julio (1998), Gra w klasy, przeł. Zofia Chądzyńska, MUZA SA, Warszawa.

Grzebałkowska Magdalena (2014), Beksińscy. Portret podwójny, Znak, Kraków.

Handke Peter (1969), Publiczność zwymyślana, przeł. Helmut Kajzar, „Dialog”, nr 6, s. 46-63.

Huxley Aldous (2012), Drzwi percepcji. Niebo i piekło, przeł. Marta Mikita, Cień Kształtu, Warszawa.

Krzeczkowski Henryk, Sito Jerzy S., Żuławski Juliusz, wybór i oprac. (1971), Poeci języka angielskiego, t. 2, PIW, Warszawa.

Listy Beksińskiego do przyjaciela (1996), [dostęp: 2 lutego 2016], http://beksinski.dmochowskigallery.net/library.php.

Nolan Christopher, reż. (2010), Incepcja (Inception), USA–Wielka Brytania, DVD, dystr. Galapagos.

Perec Georges (1982), Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Editions Christian Bourgois, Paris.

Robbe-Grillet Alain (1959), Gumy, przeł. Leszek Kossobudzki, Czytelnik, Warszawa.

Wachowski Andrew, Wachowski Laurence, reż. (1999), Matrix [ang. The Matrix] USA, DVD, dystr. Warner Home Video.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.