O eschatologicznym zjednoczeniu człowieka i Boga według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej
PDF (Français (France))

Słowa kluczowe

Trójca Święta
wieczność
wiara

Jak cytować

Nawracała, T. (2010). O eschatologicznym zjednoczeniu człowieka i Boga według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej. Poznańskie Studia Teologiczne, 24, 215–234. https://doi.org/10.14746/pst.2010.24.14

Abstrakt

Życie człowieka jest ukierunkowane na Boga. Od początku po eschatologiczne wypełnienie, Bóg zaprasza człowieka do świadomego wejścia i przeżywania swego życia jako ukrytego w miłości Osób Trójcy Świętej. Zagadnienie to jest fundamentalne w myśli błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906). Poprzez kwestię wiary i sakramentów, karmelitanka z Dijon pokazuje jak głębokie następuje zjednoczenie człowieka i Boga, które od tego, co czasowe przechodzi w wieczność. Celem tego artykułu jest pokazanie najważniejszych elementów tego zjednoczenia.

https://doi.org/10.14746/pst.2010.24.14
PDF (Français (France))