Tom 35 (2019)

Artykuły naukowe

Daniel Dzikiewicz
7-34
Die Prinzipien der katholischen biblischen Hermeneutik in „der Sprache der Unmündigen“. Ein Beitrag zum 25. Jubiläum des Dokumentes der Päpstlichen Bibelkommission zur Interpretation der Bibel in der Kirche
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.01
PDF
Janusz Nawrot
35-58
O krok dalej w przybliżeniu słowa Bożego. Poznańscy bibliści w służbie orędziu Starego i Nowego Testamentu.
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.02
PDF
Łukasz Florczyk
59-78
Namaszczenie Jezusa w Betanii (Mt 26,6–13)
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.03
PDF
Jarosław Moskałyk
79-90
Dzisiejsza obecność teologa i teologii we wspólnocie akademickiej
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.04
PDF
Elżbieta Kotkowska
91-105
Teologia jako nauka sui generis. W kontekście teologii ks. Franciszka Dziaska
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.05
PDF
Paweł Beyga
107-119
Katolicka doktryna o sposobie obecności Chrystusa w postaciach eucharystycznych wyrażona w mszale dla byłych anglikanów
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.06
PDF
Bogdan Czyżewski
121-138
Wkład środowiska wielkopolskiego w rozwój patrologii
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.07
PDF
Kasper Kaproń OFM
139-157
Luis Jerónimo de Oré OFM — Symbolo Catholico Indiano (1598)
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.08
PDF
Rafał Rybacki
159-168
Historia jako szczególne wyzwanie Kościoła w ujęciu Józefa Nowackiego i Mariana Banaszaka
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.09
PDF
Jerzy Adamczyk
169-189
Środki katechizacji w ujęciu prawa kanonicznego
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.10
PDF
Mirosław Brzeziński
191-216
Nie zaprzepaścić bogactwa młodości.
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.11
PDF
Adam Kalbarczyk
217-226
Ksiądz Zdzisław Grzegorski — ojciec polskiej homiletyki kontekstualnej
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.12
PDF
Iwona Połucha
227-244
Symboliczny wymiar przestrzeni sakralnej w otoczeniu sanktuariów maryjnych w krajobrazie Warmii i Mazur
https://doi.org/10.14746/pst.2019.35.13
PDF