Wprowadzenie stanu wojennego w kontekście debaty historycznej

Main Article Content

Faustyna Kowalska

Abstrakt

Dyskusja polityczna nad stanem wojennym jest przyczyną sporów nad słusznością jego wprowadzenia. Mimo różnic w poglądach powinna być natomiast próbą wzajemnego zrozumienia i narodowej jedności. Uczestnicy debaty publicznej powinni wykazywać zrozumienie dla poglądów drugiej strony i wysoką kulturę osobistą, co nie zawsze idzie w parze z głoszonymi tezami. Wielu jednak wciąż pokazuje, że warto brać udział w takiej ogólnospołecznej dyskusji. Może się to przyczynić do poszerzenia wiedzy historycznej społeczeństwa polskiego. Artykuł zawiera omówienie wybranych czołowych przedstawicieli ze świata nauki i publicystyki. Wprowadzenie stanu wojennego jest zdaniem wielu jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski po II wojnie światowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalska, F. (2020). Wprowadzenie stanu wojennego w kontekście debaty historycznej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (19-20), 33-53. https://doi.org/10.14746/r.2019.1.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Faustyna Kowalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktorantka na Wydziale NaukPolitycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Obszar zainteresowań to głównie rozwójinteligentnych miast, wpływ nowoczesnych technologii na rozwój państw.

Bibliografia

 1. Bereś W., Skoczylas J. (1991), Generał Kiszczak mówi… prawie wszystko, Warszawa.
 2. Bossowski A. (2002), Urywek wspomnień rodzinnych, w: Wielogłos…, pod red. M. Rupińskiej, Toruń.
 3. Brzechczyn K. (2011), Koncepcje oporu społecznego w okresie stanu wojennego 1981–1983, „Dodatek specjalny do Przewodnika Katolickiego”, nr 50.
 4. Cichoracki P., Waligóra G. (2006), Od doradcy do ujawnionego konspiratora, w: Świadectwa stanu wojennego, pod red. A. Dudka, K. Madeja, Warszawa.
 5. Hajdasz J. (2011), Stan wojenny. Pytania bez odpowiedzi, „30 lat później. Dodatek specjalny do Przewodnika Katolickiego”, nr 50.
 6. Hall A. (2008), Moim zdaniem, „Znak. Miesięcznik”.
 7. Holzer J. (2002), O stanie wojennym, w: Wielogłos. Uczeni i świadkowie o stanie wojennym, pod red. M. Rupińskiej, Toruń.
 8. Jaruzelski W. (1992), Stan wojenny dlaczego…, Warszawa.
 9. Jaruzelski W. (2000), Różnić się mądrze. Jak doszło do stanu wojennego, Warszawa.
 10. Jaruzelski W. (2005), Pod prąd. Refleksje porocznicowe, Warszawa.
 11. Kamiński Ł. (2011), Straszenie, w: Życie w komunistycznym kraju…, dodatek do „Gościa Niedzielnego”.
 12. Karaś A. (1993), Sąd nad autorami stanu wojennego, Warszawa.
 13. Kosman M. (2008), Los Generała. Wokół medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego, Toruń.
 14. Kowalski L. (2001), Generał ze skazą. Biografia wojskowa generała armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa.
 15. Kurski J. (2011), Lech Wałęsa: Ja nie obchodzę klęsk, „Gazeta Wyborcza”.
 16. Kwiatkowski S. (2000), Wojsko i stan wojenny, w: Polska pod rządami PZPR, pod red. M. Rakowskiego, Warszawa.
 17. Łastawski K. (2002), Polska racja stanu w 1981 roku, w: Wielogłos. Uczeni i świadkowie o stanie wojennym, pod red. M. Rupińskiej, Toruń.
 18. Majchrzak G. (2011), Przykręcanie śruby, w: Życie w komunistycznym kraju. Polacy w latach 1944–1989, dodatek do „Gościa Niedzielnego”.
 19. Michnik A. (2005), w ramach cyklu „Wykłady na Nowe Tysiąclecie”, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, 13.12.2005 r.
 20. Modzelewski K. (2013), Zajeźdźmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Warszawa.
 21. Paczkowski A. (1995), Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa.
 22. Paczkowski A. (2006), Wojna polsko-jaruzelska, Warszawa.
 23. Pichoja R. (2011), Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, Warszawa.
 24. Przemówienie gen. Jaruzelskiego dot. wprowadzenia stanu wojennego, www.polskieradio.pl.
 25. Reykowski J. (1992), Mówi prof. Janusz Reykowski, w: Stan wojenny… dlaczego, Warszawa.
 26. Sowa A. (2001), Wielka historia Polski, Kraków.
 27. Szarek J. (2008), Kalendarium, „Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL”, nr 14.
 28. Zwiernik P. (2006), Z perspektywy Konina, w: Świadectwa stanu wojennego, pod red. A. Dudka, K. Madeja, Warszawa.
 29. Amerykańskie sankcjewobec PRL, http://www.polskieradio.pl/9/310/Artykul/282089.
 30. Gadzinowski P. (2006), Happening starannie wyreżyserowany, https://www.tygodnikprzeglad.pl/happening-starannie-wyrezyserowany/.
 31. Godlewski A. (2010), Dudek: Nie wierzę, że Jaruzelski obronił nas przed Armią Czerwoną, http://www.polskatimes.pl/artykul/344632,dudek-nie-wierze-zejaruzelski-obronil-nas-przed-armia-czerwona,id,t.html.
 32. Historycy o wyroku w sprawie stanu wojennego, www.rmf24.pl/raporty/raport-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego/fakty/news-historycy-o-wyroku-wsprawie-stanu-wojennego,nId,426447?parametr=embed_linki#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=other.
 33. Nalepa P., Piątek P., Wokół genezy stanu wojennego. Studium historyczno-prawne, https://13grudnia81.pl›download›geneza.
 34. Nitecki P. (2011), Jan Paweł II wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/stara_strona/numery/122011/03.html.
 35. Severski V. (2012), Mój stan wojenny, http://www.wprost.pl/blogi/vincent_severski/?B=2119.
 36. Tumiłowicz B. (2001), Czy media i historycy rzetelnie przedstawiają stan wojenny, https://www.tygodnikprzeglad.pl/czy-media-historycy-rzetelnie-przedstawiaja-stan-wojenny/.
 37. Wildstein B. (2010), Zapalmy znicz ofiarom stanu wojennego, http://blog.rp.pl/wildstein/2010/12/10/zapalmy-znicz-ofiarom-stanu-wojennego.
 38. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3910008/happening.html.
 39. http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=L00003_Marek_Bik.
 40. http://ipn.gov.pl/obep-warszawa/publikacje-internetowe-obep/kosciol-katolicki-wobec-stanu-wojennego.
 41. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/501266,Zlo-zbrodnia-hanba-Kaczynskipisze-o-Wujku.
 42. http://www.wojciech-jaruzelski.pl.