Nr 19-20 (2019)
Maciej Górny, Faustyna Kowalska, Michał Mijalski
Od redakcji
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.1
PDF

Artykuły

Michał Mijalski
9-19
„Teoria śni, praktyka uczy”1 . Etyka zawodowa dziennikarzy
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.2
PDF
Maciej Świstoń
21-32
Felietonistyka polityczna Janusza Korwin-Mikkego w „Super Expressie” – argumentacja i styl wypowiedzi
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.3
PDF
Faustyna Kowalska
33-53
Wprowadzenie stanu wojennego w kontekście debaty historycznej
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.4
PDF
Sławomir Kubat
69-87
Kierunki przemian europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.6
PDF
Bartosz Betka
55-67
Kierunki prowadzenia polityki społecznej w Polsce w latach 2007–2015 oraz 2015–2019
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.5
PDF
Zofia Krygier
89-100
Strategia sukcesu Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2015 roku
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.7
PDF
Angelika Grąs
101-117
Wykorzystywanie instytucji demokracji bezpośredniej i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa. Analiza wybranych przykładów
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.8
PDF
Joanna Radzioch
119-137
Analiza działalności Centralnego Biura Śledczego Policji w latach 2010–2018
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.9
PDF
Solomiya Kharchuk
139-151
Protekcjonizm gospodarczy Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Chińskiej Republiki Ludowej w dobie Donalda Trumpa z perspektywy realizmu ofensywnego
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.10
PDF
Anna Maćkowiak
153-168
Elementy gnozy politycznej w orędziach Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego w latach 2014–2016
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.11
PDF
Agnieszka Zielińska
169-183
Rynek medialny ISIS: ISIS – media market
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.12
PDF
Wojciech Zieliński
185-199
Tożsamość narodowa na Tajwanie
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.13
PDF
Martyna Woźniak
201-219
Perspektywy Kanady i Australii w kontekście ich przynależności do Commonwealth
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.14
PDF
Natalia Potera
221-233
Czy wymuszone partnerstwo może stanowić klucz do sukcesu? O relacjach Turcja–UE w dobie kryzysu migracyjnego
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.15
PDF
Barbara Krzewińska
235-255
Przyczyny, przebieg oraz implikacje konfliktu w Jemenie
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.16
PDF
N. A. ABDEL JALIL
257-265
Причины миграционного кризиса в Европе и перспективы его разрешения
https://doi.org/10.14746/r.2019.1.17
PDF