Protekcjonizm gospodarczy Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Chińskiej Republiki Ludowej w dobie Donalda Trumpa z perspektywy realizmu ofensywnego

Main Article Content

Solomiya Kharchuk

Abstrakt

W epoce pozimnowojennej ma miejsce stały wzrost potęgi ekonomicznej oraz militarnej Chińskiej Republiki Ludowej. Owa tendencja spowodowała odrodzenie idei protekcjonizmu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, która była wcześniej obecna w amerykańskiej debacie publicznej. Owa idea wyraźnie się przejawia w polityce obecnego Prezydenta USA Donalda Trumpa. Artykuł zawiera analizę współczesnego zjawiska protekcjonizmu gospodarczego USA z perspektywy teorii realizmu ofensywnego stworzonej przez Johna Mearsheimera, której podstawowymi założeniami są przekonanie o anarchicznej strukturze systemu międzynarodowego oraz o przetrwaniu jako naczelnym celu państwa, które w związku z tym dąży do maksymalizacji własnej potęgi.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kharchuk, S. (2020). Protekcjonizm gospodarczy Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Chińskiej Republiki Ludowej w dobie Donalda Trumpa z perspektywy realizmu ofensywnego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (19-20), 139-151. https://doi.org/10.14746/r.2019.1.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Solomiya Kharchuk

absolwentka studiów licencjackich oraz studentka II roku studiów magisterkich na kierunku stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Wrocławski

Bibliografia

 1. Action plan on the Belt and Road Initiative, 30.03.2015, The State Council, The People‘s Republic of China, http://english.www.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm, 19.11.2019.
 2. Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China (2015), Office of the Secretary of Defense, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf, 23.12.2018.
 3. Bonikowska M., Gerlach T., Szczygielski M., Śniadowska A. (2016), Morze Południowochińskie: serce potencjalnego konfliktu w Azji, CSM, Raporty, Warszawa.
 4. Bożyk P., Misala J., Puławski M. (2002), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Buchanan P. (2013), Samobójstwo supermocarstwa: czy Ameryka przetrwa do roku 2025?, tłum. J. Morka, Wydawnictwo „Wektory”, Wrocław.
 6. Burns A., Appelbaum B., Irwin N., Donald Trump Vows to Create 25 Million Jobs Over Next Decade, 15.09.2016, „The New York Times”, https://www.nytimes.com/2016/09/16/us/politics/donald-trump-economy-speech.html, 25.12.2018.
 7. Charlton E., 6 things to know about China‘s historic rise, 1.10.2019, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2019/10/china-economy-anniversary/, 19.11.2019.
 8. Child D., What‘s World Economic Forum and why does Davos matter?, Al Jazeera, 23.01.2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/01/world-economic-forum-davos-matter-180122135244445.html, 17.11.2019.
 9. China Going Global. Between ambition and capacity (2017), China Policy, Beijing, https://policycn.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Chinas-going-global-strategy.pdf, 19.11.2019.
 10. China protests US Navy sailing near South China Sea claims, 11.10.2017, „Navy Times”, https://www.navytimes.com/flashpoints/2017/10/11/china-protestsus-navy-sailing-near-south-china-sea-claims/, 19.11.2019.
 11. China rolls out ‚one of the world‘s largest‘ 5G networks, 1.11.2019, „BBC News”, https://www.bbc.com/news/business-50258287, 19.11.2019.
 12. Diamond J., Trump hits China with tariffs, heightening concerns of global trade war, 23.03.2018, „CNN”, https://edition.cnn.com/2018/03/22/politics/donaldtrump-china-tariffs-trade-war/index.html, 23.12.2018.
 13. Donald Trump threatens to put tariffs on Chinese products [video], 24.08.2016, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/aug/24/trump-tarrifs-china-economy-video, 25.12.2018.
 14. Eckhouse B., Natter A., Martin Ch., President Trump Slaps Tariffs on Solar Panels in Major Blow to Renewable Energy, 22.01.2018, „Time”, https://time.com/5113472/donald-trump-solar-panel-tariff/, 25.12.2018.
 15. Fisher M., The South China Sea: Explaining the Dispute, 14.07.2016, „The New York Times”, https://www.nytimes.com/2016/07/15/world/asia/south-china-seadispute-arbitration-explained.html, 19.11.2019.
 16. Haberman M., Donald Trump says He Favors Big Tariffs on Chinese Exports, 7.01.2016, „The New York Times”, https://www.nytimes.com/politics/first-draft/2016/01/07/donald-trump-says-he-favors-big-tariffs-on-chinese-exports/, 25.12.2018.
 17. Johnson K., Trump Opened ‘Pandora’s Box’ With Tariffs, 14.03.2018, „Foreign Policy”, https://foreignpolicy.com/2018/03/14/trump-opened-pandoras-box-with-tariffs-232-steel-article-21-wto/, 25.12.2018.
 18. Kissinger H. (2016), Dyplomacja, tłum. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Bellona, Warzsawa.
 19. Kissinger H. (2016), Porządek światowy, tłum. M. Antosiewicz, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 20. McBride J., The Risks of U.S. Steel and Aluminum Tariffs, 08.03.2018, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/backgrounder/risks-us-steel-and-aluminum-tariffs, 25.12.2018.
 21. Mearsheimer J. (2014), Tajwan’s Dire Straits, „The National Interest”, nr 130 (March/ April), s. 29–39.
 22. Mearsheimer J., The Rise of China Will Not Be Peaceful At All, 18.11.2005, „The Australian”.
 23. Mearsheimer J. (2001), The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & Company, New York–London.
 24. National Security Strategy of the United States of America (2017), The White House, https://www.whitehouse.gov/wp content/uploads/2017/12/NSS-Final12-18-2017-0905.pdf, 13.01.2019.
 25. Potulski J. (2013), Morze Południowochińskie jako obszar konfliktów międzynarodowych, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 3, s. 23–34.
 26. President Donald Trump’s Davos address in full, 26.01.2018, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2018/01/president-donald-trumps-davos-address-in-full-8e14ebc1-79bb-4134-8203-95efca182e94/, 25.12.2018.
 27. Shan Weijian, The Unwinnable Trade War. Everyone Loses in the U.S. – Chinese Clash – but Especially Americans, „Foreign Affairs”, November/December 2019, vol. 98, nr 6, s. 99–109.
 28. SIPRI Military Expenditure Database (2019), Stockholm International Peace Research Institute, https://www.sipri.org/databases/milex, 14.11.2019.
 29. Scott M., Sam C., Here’s How Fast China’s Economy Is Catching Up to the U.S., 12.05.2016, „Bloomberg”, https://www.bloomberg.com/graphics/2016-usvs-china-economy/, 23.12.2018.
 30. Smith P., How the Taiwan Travel Act Could Start a U.S.-China War, 29.03.2018, https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-the-taiwan-travel-act-couldstart-us-china-war-25131, 19.11.2019.
 31. Steil B., Della Rocca B., Belt and Road Tracker, 8.05.2019, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/article/belt-and-road-tracker, 19.11.2019.
 32. Taiwan Relations Act, January 1, 1979, Public Law 96-8 96th Congress, https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documentsregion/taiwan-relations-act/, 19.11.2019.
 33. Trump escalates trade war with more China tariffs, 2.08.2019, „BBC News”, https://www.bbc.com/news/business-49199559, 19.11.2019.
 34. US ‚America First’ tariffs on washing machines and solar panels anger China, South Korea, 23.01.2018, „Deutsche Welle”, https://www.dw.com/en/us-america-first-tariffs-on-washing-machines-and-solar-panels-anger-china-southkorea/a-42265905, 25.12.2018.
 35. Tisdell C. (2009), Economic reform and Openness in China: China’s Development Policies in the last 30 Years, „Economic Analysis & Policy”, vol. 39, nr 2, s. 271–294, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592609500215, 9.11.2019.
 36. Waltz K. (2010), Struktura teorii stosunków międzynarodowych, tłum. R. Włoch, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 37. World Development Indicators (2019), The World Bank, Data Bank, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#, 14.11.2019.
 38. World Economic Forum 2018 to Call for Strengthening Cooperation in a Fractured World, World Economic Forum, https://www.weforum.org/press/2017/09/world-economic-forum-2018-to-call-for-strengthening-cooperation-in-afractured-world, 17.11.2019.