Czy wymuszone partnerstwo może stanowić klucz do sukcesu? O relacjach Turcja–UE w dobie kryzysu migracyjnego

Main Article Content

Natalia Potera

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie relacji pomiędzy Turcją i UE w dobie kryzysu migracyjnego. Autor skupia się na prezentacji poszczególnych etapów współpracy pomiędzy wyżej wymienionymi stronami oraz przedstawia proces zawierania poszczególnych umów. Pomimo licznych głosów krytyki, kierowanych głównie ze strony europejskiej, współpraca pomiędzy podmiotami jest kontynuowana. Dzięki porozumieniu podpisanemu w 2016 roku, Turcja wciąż podtrzymuje swoje wysiłki na rzecz zapewnienia bezprecedensowej pomocy humanitarnej i wsparcia dla ponad 3,5 mln uchodźców z Syrii oraz około 365 000 uchodźców z innych krajów. Na chwilę obecną ranga polityczna rozmów na linii Turcja–UE została obniżona do poziomu europejskich komisarzy i tureckich ministrów (Chudziak, Strachota, 2016, s. 5). Turcja, głównie dzięki swojemu położeniu geopolitycznemu, jawi się obecnie jako strategiczny partner, który jako jedyny może efektywnie zminimalizować zagrożenia, jakie niesie ze sobą kryzys migracyjny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Potera, N. (2020). Czy wymuszone partnerstwo może stanowić klucz do sukcesu? O relacjach Turcja–UE w dobie kryzysu migracyjnego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (19-20), 221-233. https://doi.org/10.14746/r.2019.1.15
Dział
Artykuły
Biogram autora

Natalia Potera, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

studentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (specjalizacja: Bliski Wschód). Główny obszar zainteresowań badawczych – Azja Południowo-Wschodnia oraz obszar Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Tureckiej.

Bibliografia

 1. Bieniek K. (2017), Turecka Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) – na drodze ku „nowej Turcji”, „Cywilizacja i Polityka”, nr 15, Kraków.
 2. Biernacka-Rygiel A. (2017), Konieczność współpracy Grecji z Turcją w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego w Europie, „Historia i Polityka”, nr 19, Warszawa.
 3. Collett E. (2016), The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal By The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal, https://www.migrationpolicy.org/news/paradox-euturkey-refugee-deal, 25.03.2019.
 4. Chudziak M. (2018), Szczyt UE–Turcja: współpraca mimo wszystko, Analizy OSW, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-03-28/szczyt-ue-turcja-wspolpraca-mimo-wszystko, 20.03.2019.
 5. Chudziak M., Strachota K. (2016), Rok przełomu w stosunkach turecko-unijnych – próba bilansu, Komentarze OSW, nr 224, Warszawa.
 6. Daily Sabah (2017), 810,000 Syrians benefit from special ‘Kızılay’ aid cards in Turkey, https://www.dailysabah.com/turkey/2017/05/30/810000-syrians-benefitfrom-special-kizilay-aid-cards-in-turkey, 25.03.2019.
 7. Dimitriadis D. (2018), Rola Turcji w kryzysie uchodźczym, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr C 227.
 8. Dobrowolska-Polak J. (2016), Turcja, Unia Europejska i uchodźcy. Porozumienia w sprawie zarządzania kryzysem migracyjnym, Biuletyn Instytutu Zachodniego, Seria Specjalna – „Uchodźcy w Europie”, nr 229, Poznań.
 9. Domaradzki S. (2018), Porozumienie Turcja–UE: skuteczne czy niezbędne?, Europa okiem eksperta, newsletter Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/poland/news/180612_EU_Turkey_migration_pl, 20.03.2019.
 10. Financial Times (2015), EU sidelines critical Turkey report as it seeks migration deal, https://www.ft.com/content/1b4044b8-7415-11e5-bdb1-e6e4767162cc, 26.03.2019.
 11. Frontex (2018), Illegal border crossings on the Western Balkans route in numbers https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-ro, 15.03.2019.
 12. Komisja Europejska (2016a), EU-Turkey Agreement: first returns and resettlements, ogłoszenie, nr. AC/16/2137, Bruksela.
 13. Komisja Europejska (2016b), Six Principles for further developing EU-Turkey Cooperation in tackling the Migration Crisis, informacja prasowa, nr IP/16/830, Bruksela.
 14. Komisja Europejska (2018), Commission Staff Working Document Turkey 2018 Report, dokument roboczy, Strasbourg.
 15. Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz. U. 1991, Nr 119, poz. 515 i 516.
 16. UNHCR (2019), Operational Portal Refugee Situations, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/, 11.04.2019.
 17. REACH (2016), Migration to Europe through the Western Balkan: Serbia & The Former Yugoslav Republic of Macedonia Report, Genewa.
 18. The Syria Institute (2016), The International Syria Support Group Cheat Sheet, http://syriainstitute.org/cheat-sheets/, 26.03.2019.
 19. Załucki K. (2015), Relacje Unia Europejska–Turcja wobec kryzysu migracyjnego. Makiaweliczne plany czy wyraz bezsilności?, „Chorzowskie Studia Polityczne”, nr 10, Chorzów.