Elementy gnozy politycznej w orędziach Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego w latach 2014–2016

Main Article Content

Anna Maćkowiak

Abstrakt

Artykuł realizuje dwa główne cele, bada jakie elementy gnozy politycznej zostały zawarte w orędziach W. Putina do Zgromadzenia Federalnego w latach 2014–2016 i określa, dlaczego akurat te elementy zostały wykorzystane. W pracy zastosowano metodę analizy źródeł, która pozwoliła na jakościową analizę trzech kolejnych orędzi. W wyniku badań zaproponowano nową definicję gnozy politycznej, a także skonstruowano jej typ idealny i główne cechy istotnościowe. Pokazane zostało też jak na przestrzeni lat (2014–2016) zmieniała się myśl polityczna dystrybuowana przez W. Putina.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maćkowiak, A. (2020). Elementy gnozy politycznej w orędziach Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego w latach 2014–2016. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (19-20), 153-168. https://doi.org/10.14746/r.2019.1.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Anna Maćkowiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

studentka studiów magisterskich na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Putin W., Presidential Address to the Federal Assembly delivered on 1 December 2016, 1.12.2016, kremlin.ru, http://en.kremlin.ru/events/president/news/53379, 6.04.2019.
 2. Putin W., Presidential Address to the Federal Assembly delivered on 3 December 2015, 23.12.2015, kremlin.ru, http://en.kremlin.ru/events/president/news/50864, 23.03.2019.
 3. Putin W., Presidential Address to the Federal Assembly delivered on 4 December 2014, 4.12.2014, kremlin.ru, http://en.kremlin.ru/events/president/news/47173, 28.12.2018.
 4. Bäcker R. (2002a), XX-wieczny wariant platońskiego państwa. Gnoza polityczna jako determinanta działań totalitarnych struktur, w: Polityczna obecność filozofii, red. M. Szulakiewicz, Wydawnictwo Rolewski, Toruń, s. 139–147.
 5. Bäcker R. (2002b), Społeczne struktury myślenia a terroryzm, w: Od blokad ulicznych do World Trade Center, red. R. Bäcker, Wydawnictwo SECRETUM, Toruń, s. 30–40.
 6. Bäcker R. (2003), Nie-tradycyjna typologia myśli politycznej, w: Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 107–112.
 7. Bäcker R. (2011), Nietradycyjna teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 8. Besançon A. (1977), Les Origines Intellectuelles du Leninisme, Calmann-Lévy, Paris.
 9. Czarnecki M. J. (2007), Człowiek wobec świata. Gnoza nowożytna Erica Voegelina a gnostycyzm antyczny – próba porównania, „Dialogi Polityczne”, nr 8, s. 155–167.
 10. Manicheizm, encyklopedia.pwn, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/manicheizm;3937227.html, 18.11.2019.
 11. Nadskakuła-Kaczmarczyk O. (2017), „Zdrajcy narodu” – elementy gnozy politycznej w procesie demaskacji wroga wewnętrznego w Rosji, w: Europa swoich Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe, red. M. Żakowska, A. Dąbrowska, J. Parnes, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 37–52.
 12. Radziwinowicz W., Orędzie Putina wypadło blado. „Jeśli rzecz nie jest o wojnie, on nie ma nic do powiedzenia”, 1.12.2016, wyborcza.pl, http://wyborcza. pl/7,75399,21057489,oredzie-putina-wypadlo-blado-jesli-rzecz-nie-idzie-o-wojnie.html, 6.04.2019.
 13. Rak J. (2014), How to measure political gnosis? Empirical evidence from Putin’s Russia, „Przegląd Politologiczny”, nr 4, s. 159–171.
 14. Rak J. (2017a), Gnoza polityczna w Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, w: Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. M. Tomaszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 29–42.
 15. Rak J. (2017b), Justifying the Use of Violence: A Gnostic Deconstruction of a Political Universe, w: Deconstruction of Natural Order: The Legacy of the Russian Revolution, red. J. Diec, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 97–119.
 16. Rodkiewicz W., Straszenie zwrotem ku Azji – nowa Koncepcja polityki zagranicznej Rosji, 7.12.2016, osw.waw.pl, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-12-07/straszenie-zwrotem-ku-azji-nowa-koncepcja-politykizagranicznej-rosji, 6.04.2019.
 17. Strona internetowa Prezydenta Federacji Rosyjskiej, http://kremlin.ru/, 4.01.2019.
 18. Thorup M. (2015), The Total Enemy: Six Chapters of a Violent Idea, Wipf and Stock Publishers, Eugene.
 19. Voegelin E. (1952a), The New Science of Politics: An Introduction, The University of Chicago Press, Chicago (wyd. polskie: Nowa nauka polityki, przeł. P. Śpiewak, Fundacja Aletheia, Warszawa 1992).
 20. Voegelin E. (1952b), Gnostische Politik, „Merkur”, t. 6, nr 4.