Tożsamość narodowa na Tajwanie

Main Article Content

Wojciech Zieliński

Abstrakt

Specyficzna sytuacja międzynarodowa Tajwanu znajduje swoje odbicie w samoidentyfikacji jego mieszkańców. Ludność wyspy może wybierać między tożsamością narodową chińską, tajwańską oraz chińsko-tajwańską. Skomplikowana historia tylko pogłębia zamieszanie związane z samookreśleniem się wyspiarzy. Ich ostateczny wybór może mieć globalne konsekwencje, gdyż może stać się przyczynkiem do wojny mocarstw. Obecnie jest jednak ciekawym przykładem budowy narodu, który należy zgłębić, aby lepiej poznać procesy narodotwórcze

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zieliński, W. (2020). Tożsamość narodowa na Tajwanie. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (19-20), 185-199. https://doi.org/10.14746/r.2019.1.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Wojciech Zieliński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe, stypendysta National Taipei University in Taiwan, doktorant, specjalizuje się w zagadnieniach polityki państw Azji Wschodniej, zwłaszcza kwestii tajwańskiej.

Bibliografia

 1. Anderson B. (2006), Imagined Communities. Reflections on the Orgin and Spread of Nationalism, Verso, London–New York.
 2. Chia-hung T. (2016), Regional Divide and National Identity in Taiwan: Evidences form the 2012 Presidential Election, „Issues & Studies: A Social Science Quarterly on China, Taiwan, and East Asian Affairs”, vol. 52, no. 2, https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1013251116500077, 27.03.2019.
 3. Election Study Center, National Chengchi University, https://esc.nccu.edu.tw/course/news.php?Sn=166, 27.03.2019.
 4. Gellner E. (1983), Nation and Nationalism, Cornell University Press, Ithaca.
 5. Haas E. B. (1986), What is Nationalism and Why We Study it?, International Organization, vol. 40, no. 3, http://www.jstor.org/stable/2706824, 27.03.2019.
 6. Hsin-yi Y. (2016), Using an awakening narrative to leave behind a former national-identity: an investigation of the conversion of national-identity in Taiwan, „Nations and Nationalism” 22 (3), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nana.12161, 27.03.2019.
 7. Hughes C. (1997), Taiwan and Chinese nationalism. National identity and status in international socjety, Routledge, London–New York.
 8. Jie L., Yu-tzung C. (2014), Language Sterotypes in Contemporary Taiwan: Evidence from an Experimental Study, „Journal of East Asian Studies” 14, https://www.researchgate.net/publication/258265702_Language_Stereotypes_in_Contemporary_Taiwan_Evidence_from_an_Experimental_Study, 27.03.2019.
 9. Jih-wen L., Yuan-han C. (2001), Political Development in 20th-Century Taiwan: StateBuilding, Regime Transformation and Construction of National Identity, „The China Quartely”, vol. 165, https://doi.org/10.1017/S0009443901000067, 27.03.2019.
 10. Mojsiewicz C. (red.) (2000), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, ATLA 2, Wrocław.
 11. Sławiński R. (2011), Etnosy na Tajwanie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” VIII, nr 1, https://ksm.ka.edu.pl/tresc/1-2011-Slawinski.pdf, 27.03.2019.
 12. Smith A. D. (1998), Nationalism and Modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism, Routledge, London–New York.
 13. Taiwan’s Election and Democratization Study, http://www.tedsnet.org/teds_plan/, 28.03.2019.
 14. Taylor J. (2000), The Generalissimo’s Son, Harvard University Press, Cambridge–Massachusetts–London.
 15. Waszczyńska K. (2014), Wokół problematyki tożsamości, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 6, http://www.tnp.org.pl/Wokol_problematyki_tozsamosci.pdf, 27.03.2019.
 16. Yinan H. (2014), Identity Politics and Foreign Policy: Taiwan’s Relations with China and Japan, 1895–2012, „Political Science Quarterly”, vol. 129, no. 3, https://www.researchgate.net/publication/265556035_Identity_Politics_and_Foreign_Policy_Taiwan’s_Relations_with_China_and_Japan_1895-2012, 27.03.2019.