Felietonistyka polityczna Janusza Korwin-Mikkego w „Super Expressie” – argumentacja i styl wypowiedzi

Main Article Content

Maciej Świstoń

Abstrakt

Niniejsza praca traktuje o retoryce Janusza Korwin-Mikkego. Celem pracy jest odnalezienie oraz identyfikacja wzorów posługiwania się słowem przez polityka. Analiza retoryki polityka oparta została na jego publikacjach prasowych zamieszczanych w tabloidzie „Super Express” oraz na oficjalnej stronie internetowej polityka. Retoryka obecnie wydaje się być kojarzona negatywnie jako umiejętność perswazji bądź manipulacji. Z perspektywy historycznej sytuacja jest zgoła odmienna. Dawniej retoryka była utożsamiana z umiejętnością dobrej, kwiecistej i – przede wszystkim – skutecznej mowy. Tym niemniej temat retoryki polityków wydaje się być ważny i ciągle aktualny. Szczególnie, że w dobie rozwoju nowych technologii politycy wykorzystują coraz to bliższe potencjalnemu elektoratowi kanały komunikacji. Przez co uniknięcie politycznej agitacji staje się coraz trudniejsze, gdzieniegdzie nawet niemożliwe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świstoń, M. (2020). Felietonistyka polityczna Janusza Korwin-Mikkego w „Super Expressie” – argumentacja i styl wypowiedzi. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (19-20), 21-32. https://doi.org/10.14746/r.2019.1.3
Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Świstoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktorantw Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i DziennikarstwaUAM. Naukowo związany z kulturą popularną, paradokumentami i nowymi mediami; zawodowo z marketingiem, internetem, fotografią, filmem i technologią

Bibliografia

 1. Arystoteles (1988), Retoryka poetyka, Warszawa.
 2. Korolko M. (1990), Sztuka retoryki przewodnik encyklopedyczny, Warszawa.
 3. Korwin-Mikke J. (2014a), Miałem sen…, „Super Express”, http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/janusz-korwin-mikke-miaem-sen_373518.html, 1.06.2019; tekst dostępny również na oficjalnej stronie polityka: http://korwinmikke.pl/ super_express/zobacz/__mialem_sen/97941, 1.06.2019.
 4. Korwin-Mikke J. (2014b), Tylko ludzi brak…, „Super Express”, http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/tylko-ludzi-brak_374294.html, 1.06.2019; dostępny również na oficjalnej stronie polityka: http://korwinmikke.pl/super_express/zobacz/tylko_ludzi_brak/97940, 1.06.2019.
 5. Korwin-Mikke J. (2014c), Skisłe mleko, „Super Express”, http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/janusz-korwin-mikke-skisle-mleko_376872.html, 1.06.2019; dostępny również na oficjalnej stronie polityka: http://korwinmikke.pl/super_express/zobacz/__skisle_mleko_/97938, 1.06.2019.
 6. Korwin-Mikke J. (2014d), Elyty i ludzie, „Super Express”, http://www.se.pl/wiadomosci/opinie/janusz-korwin-mikke-elyty-i-ludzie_380465.html, 1.06.2019; dostępny również na oficjalnej stronie polityka: http://korwinmikke.pl/super_express/zobacz/elyty__i_ludzie/97936, 1.06.2019.
 7. Lausberg H. (2002), Retoryka literacka podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz.
 8. Perelman C. (2004), Imperium retoryki retoryka i argumentacja, Warszawa.
 9. Schopenhauer A. (1983), Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Kraków.
 10. Sommer T. (2009), Korwin wolnościowiec z misją, Warszawa.
 11. Ziomek J. (2002), Retoryka opisowa, Wrocław.