Wykorzystywanie instytucji demokracji bezpośredniej i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa. Analiza wybranych przykładów

Main Article Content

Angelika Grąs

Abstrakt

Chociaż idea demokracji bezpośredniej została zdominowana przez system rządów przedstawicielskich, to współczesne państwa zapewniają stosunkowo szeroki wachlarz instytucji, które w swoim założeniu mają aktywizować obywateli i dawać im realne szanse na formułowanie nowych rozwiązań prawnych. Z drugiej strony przeprowadzona w artykule analiza wykazuje, że stosowanie takich narzędzi jak referendum czy inicjatywa obywatelska może generować szereg negatywnych skutków, które w konsekwencji będą stanowić poważne zagrożenie dla sytuacji politycznej oraz społecznej w państwie. Nadrzędnym celem artykułu stała się zatem analiza wybranych głosowań referendalnych (przykład Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Katalonii), a także inicjatywy ustawodawczej (kazus Polski), w wyniku której ukazany zostanie pejoratywny wpływ wyżej wymienionych instytucji na szeroko pojęte bezpieczeństwo w państwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grąs, A. (2020). Wykorzystywanie instytucji demokracji bezpośredniej i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa. Analiza wybranych przykładów. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (19-20), 101-117. https://doi.org/10.14746/r.2019.1.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Angelika Grąs, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

absolwentka bezpieczeństwa narodowego, obecnie studentka politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.Obszary zainteresowań naukowych autorki związane są z kwestiami demokracji bezpośredniej, nowymi technologiami informacyjnymi oraz psychologią polityki.

Bibliografia

 1. Barnecki T. (2012), Zakaz budowy minaretów w Szwajcarii – punkt zapalny konfliktu ze społecznością muzułmańską, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wschodnioznawstwo/Wschodnioznawstwo-r2012-t6/Wschodnioznawstwo-r2012-t6s103116/Wschodnioznawstwo-r2012-t6-s103-116.pdf, 21.09.2018.
 2. Chojnowski L. (2012), Polityczny sektor bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe WSOW”, nr 3 (165).
 3. Czarny Poniedziałek, tłumy na ulicach. „Ten Sejm dalej nie pojedzie” (2016), https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/czarny-protest-strajk-kobiet-wpolsce,680868.html, 25.09.2018.
 4. Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa.
 5. Google spike shows confused Brits searching for Brexit answers, https://mashable.com/2016/06/24/brexit-google-trends/?europe=true#aCdktuj2Xqq3, 22.09.2018.
 6. Katalonia wybierze niepodległość? Głosowanie pełne napięć (2017), http://fakty.interia.pl/swiat/news-katalonia-wybierze-niepodleglosc-glosowanie-pelnenapiec,nId,2447130, 25.09.2018.
 7. Grąs A. (2018), Stosowanie instytucji demokracji bezpośredniej a bezpieczeństwo publiczne, Poznań.
 8. Grochal R., Klauziński S. (2016), Organizacje pro-life składają obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej przerywania ciąży, http://wyborcza. pl/1,75398,20338735,bedzie-awantura-o-aborcje-organizacje-pro-lifeskladaja-obywatelski.html, 27.09.2018.
 9. Kaźmierczak Ł., Minarety jak rakiety, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2009/Przewodnik-Katolicki-50-2009/Spoleczenstwo/Minarety-jak-rakiety, 21.09.2018.
 10. Kowalczyk K. (2014), Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011), „Opuscula Sociologica”, nr 2.
 11. Marczewska-Rytko M. (2001), Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce, Lublin.
 12. Matyja M. (2014), Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej, Brzezia Łąka.
 13. Matyja M. (2009), Oddolna samorządność i partycypacja obywateli – specyfika systemu federalnego Szwajcarii, „Obywatel”, nr 2.
 14. Musiał-Karg M. (2016), Operacje Brexit. Brytyjskie referenda z 1975 i 2016 roku, „Acta Politica Polonica” nr 3, https://wnus.edu.pl/ap/file/article/view/1854/12124.pdf, 23.09.2018.
 15. Pobóg-Lenartowicz M. (2016), Imperium bez państwa, państwo bez granic – koncepcja Països Catalans we współczesnej myśli społeczno-politycznej Katalonii,
 16. „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 4, nr 2.
 17. Porębski A. (2009), Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków.
 18. Przeprowadziły legendarny strajk, dziś dopingują Polki. Głosy wsparcia z Islandii i reszty świata (2016), https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/czarnyponiedzialek-wspieraja-kobiety-z-calego-swiata,680848.html, 26.09.2018.
 19. Rachwał M. (red. nauk.) (2017), Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
 20. Referendum niepodległościowe w Katalonii (2017), https://sptnkne.ws/f9fA, 1.05.2018.
 21. Soares I. Cotovio V., Clarke H. (2017), Catalonia referendum result plunges Spain into political crisis, https://edition.cnn.com/2017/10/01/europe/cataloniaspain-independence-referendum-result/index.html, 25.09.2018.
 22. Skarżyńska K. (2005), Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa.
 23. Stowarzyszenie na Rzecz Jakości i Godności Ludzkiego Życia (2007), 15 argumentów na rzecz dopuszczalności przerywania ciąży, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5327, 21.09.2018.
 24. Szkoci są wściekli na Anglików za Brexit. Teraz muszą zdecydować, czy wolą Londyn, czy Brukselę (2016), http://forsal.pl/artykuly/957332,szkoci-sa-wsciekli-na-anglikow-za-brexit-teraz-musza-zdecydowac-czy-wola-londyn-czy-bruksele.html, 29.09.2018.
 25. Szul R. (2015), Regionalizm Hiszpanii, „Mazowsze Studia Regionalne”, nr 16.
 26. Tobiasz L. (2017), Krajobraz religijny Szwajcarii w obliczu przemian współczesności, „Język. Religia. Tożsamość”, nr 1(15).
 27. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. 1993, Nr 17, poz. 78 z późn. zm. art. 4a ust. 1.
 28. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14803&Itemid=945, 24.09.2018.
 29. Węgrzyn J., Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Uniwersytet Zielonogórski, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79464/03_03_J_Wegrzyn_Referendum_w_sprawie_wyjscia_Wielkiej_Brytanii_z_Unii_Europejskiej.pdf, 25.09.2018.
 30. Wołpiuk W., Kuciński J. (2012), Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa.
 31. Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96.
 32. Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. sygn. akt K 14/03.