Analiza działalności Centralnego Biura Śledczego Policji w latach 2010–2018

Main Article Content

Joanna Radzioch

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały dane dotyczące funkcjonowania Centralnego Biura Śledczego Policji. Informacje odnoszą się do lat 2010–2018. W treści scharakteryzowano takie aspekty jak: działalność obserwacyjna, eliminacja grup ze względu na typ ich działalności czy wartości zabezpieczonego i odzyskanego mienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Radzioch, J. (2020). Analiza działalności Centralnego Biura Śledczego Policji w latach 2010–2018. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (19-20), 119-137. https://doi.org/10.14746/r.2019.1.9
Dział
Artykuły
Biogram autora

Joanna Radzioch, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

studentka studiów magisterskich naWydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na kierunku politologia. Ukończyłastudia z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Obszarami jej zainteresowań naukowych sązarządzanie kryzysowe oraz samorząd terytorialny

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 2019, poz. 161 t.j.
 2. Zarządzenie Nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.
 3. Mądrzejowski W., Wiciak K. (red.) (2015), Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji (2000–2015) we wspomnieniach twórców i pracowników, Szczytno.
 4. Misiuk A. (red.) (2010), Centralne Biuro Śledcze. Dziesięć lat doświadczeń (2000–2010), Szczytno.
 5. Rocznik Statystyczny Centralnego Biura Śledczego za rok 2010, cbsp.policja.pl/download/3/71027/Sprawozdanie2010.pdf, 28.03.2019.
 6. Rocznik Statystyczny Centralnego Biura Śledczego za rok 2011, cbsp.policja.pl/download/3/94450/SPRCBS2011Prasa.pdf, 28.03.2019.
 7. Rocznik Statystyczny Centralnego Biura Śledczego za rok 2012, cbsp.policja.pl/download/3/108803/SPRCBS2012.pdf, 28.03.2019.
 8. Rocznik Statystyczny Centralnego Biura Śledczego za rok 2013, cbsp.policja.pl/download/3/146892/RaportCBS2013.pdf, 28.03.2019.
 9. Rocznik Statystyczny Centralnego Biura Śledczego za rok 2014, cbsp.policja.pl/download/3/158911/InternetSprCBSP2014.pdf, 28.03.2019.
 10. Rocznik Statystyczny Centralnego Biura Śledczego za rok 2015, cbsp.policja.pl/download/3/193470/Internet-SPR2015.pdf, 28.03.2019.
 11. Rocznik Statystyczny Centralnego Biura Śledczego za rok 2016, cbsp.policja.pl/download/3/249157/SprawozdanieCBSP2016.pdf, 28.03.2019.
 12. Rocznik Statystyczny Centralnego Biura Śledczego za rok 2017, cbsp.policja.pl/download/3/272519/Internet-SPR2017.pdf, 28.03.2019.
 13. Rocznik Statystyczny Centralnego Biura Śledczego za rok 2018, cbsp.policja.pl/download/3/305474/Raportstatystyczny2018.pdf, 28.03.2019.