Sikhijska droga ku wolności – historia niepodległego Khalistanu
PDF

Słowa kluczowe

sikhizm
Sikhowie
Pendżab
Khalistan
Gurudwara

Jak cytować

Górny, M. (2020). Sikhijska droga ku wolności – historia niepodległego Khalistanu. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 25–38. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.3

Abstrakt

Historia sikhizmu to nieustanna walka o niepodległość własnego państwa – Khalistanu, obejmującego Pendżab, czyli ich ziemię ojczystą. W toku licznych wojen i zaborów Sikhowie utracili własne państwo, a Pendżab ostatecznie został podzielony pomiędzy Pakistan oraz Indie. Pomimo tego tożsamość narodowa wśród Sikhów stanowi jedną z podstawowych wartości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sikhijskiej drogi do wolności Khalistanu, jak i funkcjonowania tej grupy etniczno-religijnej w dobie globalizacji.

https://doi.org/10.14746/r.2020.1.3
PDF

Bibliografia

Anglicy w Indiach, http://www.indiaguide.pl/mieszkancy/anglicy_w_indiach.html, 8.03.2020.

Bożyk S., Grzybowski M. (2012), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Warszawa.

Dhillon S. (2007), The Sikh Diaspora and the Quest for Khalistan: A Search for Statehood or for Self-preservation?, http://www.ipcs.org/issue_briefs/issue_brief_pdf/1787132181IPCS-ResearchPaper12-SimratDhillon.pdf, 8.03.2020.

Europejczycy w Indiach, http://www.indiaguide.pl/mieszkancy/europejczycy_w_indiach.html, 8.03.2020.

Igielski Z. (2008), Sikhizm, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Introduction to Sikhism (2011), http://www.sikhs.org/summary.htm, 8.03.2020.

Keller J. (red.) (1988), Zarys dziejów religii, Wydawnictwo Iskry, Warszawa.

Kościelniak K. (2002), Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, Wydawnictwo „M”, Kraków.

Kundu A. (1994), The Indian Armed Forces’ Sikh and Non-Sikh Officers’Opinions of Operation Blue Star, http://www.jstor.org/stable/2760119?seq=1#page_scan_tab_contents, 8.03.2020.

Lesińska M. (2015), Partycypacja polityczna i wyborcza diaspory w kraju pochodzenia: przegląd literatury przedmiotu, http://docplayer.pl/14775778-85-143-partycypacja-polityczna-i-wyborcza-diaspory-w-kraju-pochodzenia-przeglad-literaturyprzedmiotu-magdalena-lesinska.html, 8.03.2020.

Maharaja Duleep Singh and Family, https://www.rct.uk/collection/themes/trails/black-and-asian-history-and-victorian-britain/maharaja-duleep-singh-and-family, 8.03.2020.

Nikky-Guninder K. Singh (2011), Sikhism: An Introduction, Bloomsbury Academic. Operation Black Thunder 1988 Sikh Golden Temple (1988), https://www.youtube.com/watch?v=prPCiRcWdak, 8.03.2020.

Owen C. W., Sambhi P. Singh (1987), Sikowie Wiara i życie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

Powstanie sipajów – bunt w obronie świętych krów (2015), http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1437335,Powstanie-sipajow-%E2%80%93-buntwobronie-swietych-krow, 8.03.2020.

Saggu M. (2014), 7 things you need to know about Operation Blue star, http://www.dnaindia.com/india/report-7-things-you-need-to-know-about-operation-bluestar-1993952, 8.03.2020.

Sikhizm (2011), http://www.religie.424.pl/sikhizm,750,article.html, 8.03.2020.

Sikhowie, http://www.indiaguide.pl/mieszkancy/sikhowie.html, 8.03.2020.

Sukamdir K. (2017), Ik Onkar – One God, http://sikhism.about.com/od/glossary/g/Ik_Onkar.htm, 8.03.2020.

The First Master Guru Nanak (1469–1539) (2011), http://www.sikhs.org/guru1.htm, 8.03.2020.

Tutak J. (2012), Sikhizm – religia wolności, równości i braterstwa, http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=1875, 8.03.2020.

Viswanathan B. (2014), What was Operation Blue Star?, https://www.quora.com/What-was-Operation-Blue-Star, 8.03.2020.

Żakowski W. (red.), (2002), Encyklopedia Religii Świata, Wydawnictwo: Dialog

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.