Nr 21 (2020)

Artykuły

Krzysztof Grządzielski
9-24
Ewolucja kontroli nad mediami masowymi w kontekście tworzenia przekazu medialnego podczas wybranych konfliktów zbrojnych przed II wojną w Zatoce Perskiej
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.2
PDF
Maciej Górny
25-38
Sikhijska droga ku wolności – historia niepodległego Khalistanu
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.3
PDF
Artur Kacper Górski
39-50
Źródła systemu konstytucyjnego Republiki Francuskiej w poglądach Charlesa de Gaulle’a i Michela Debré z lat 1945–1946. Przyczynek do badań
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.4
PDF
Dagmara Gierasińska
51-70
Wiarygodność wypowiedzi Władimira Putina na temat relacji rosyjsko-ukraińskich: studium corocznych konferencji prasowych
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.5
PDF
Faustyna Kowalska
71-84
Zanieczyszczenie powietrza istotnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców polskich miast
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.6
PDF
Maciej Skrzypek
85-100
Ograniczanie prawa do zgromadzeń w nowych demokracjach opancerzonych na przykładzie Marszu Niepodległości 2019 we Wrocławiu1
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.7
PDF
Joanna Radzioch
101-116
Charakterystyka zagrożeń jako element planu zarządzania kryzysowego gminy Dąbie
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.8
PDF
Paweł Antuchowski
117-128
Realizacja obowiązku udzielania informacji publicznej przez wybrane grupy jednostek publicznych w Polsce
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.9
PDF
Piotr Wódczyński
129-148
Autowizerunek funkcjonariusza służby ochrony więziennictwa: studium przypadku Zakładu Karnego w Rawiczu
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.10
PDF
Artur M. Lorek
149-164
Antyczna sztuka w służbie współczesności – wzajemne związki między biznesem, retoryką a zarządzaniem kadrami
https://doi.org/10.14746/r.2020.1.11
PDF