Wiarygodność wypowiedzi Władimira Putina na temat relacji rosyjsko-ukraińskich: studium corocznych konferencji prasowych

Main Article Content

Dagmara Gierasińska

Abstrakt

Głównym celem badawczym niniejszego artykułu było określenie poziomu wiarygodności wypowiedzi Władimira Putina dotyczących relacji rosyjsko- -ukraińskich. Cele szczegółowe to: wyodrębnienie typów relacji Rosji z Ukrainą oraz sposobu przedstawiania Ukrainy w wypowiedziach rosyjskiego prezydenta. Dogłębne studium zawartości stenogramów wystąpień prezydenta Rosji podczas corocznych konferencji prasowych na przełomie lat 2014–2016 oraz artykułów na ten temat, pozwoliło zrealizować postawione cele i zweryfikować hipotezy badawcze. Uzyskano odpowiedź na następujące problemy badawcze: Jaki był poziom wiarygodności wypowiedzi Władimira Putina na temat relacji rosyjsko-ukraińskich podczas corocznych konferencji prasowych? Z czego wynikał określony poziom wiarygodności? Jakie typy relacji Rosji z Ukrainą występują w wypowiedziach Władimira Putina? W jaki sposób Putin mówi o państwie ukraińskim podczas swoich publicznych wystąpień? Powyższe problemy badawcze są istotne pod względem poznawczym, ponieważ ich rozstrzygnięcie nakreśliło stopień wiarygodności wypowiedzi prezydenta, ich dynamikę i zmienność w zależności od sytuacji i typu rozmówcy oraz pozwoliło na ukazanie różnic pomiędzy rzeczywistością a słowami wygłaszanymi przez Władimira Putina. W artykule wybrane postulaty zostały porównane z rzeczywistymi wydarzeniami przy wykorzystaniu metody desk research. Techniką, która umożliwiła wdrożenie się w istotę treści istniejących jest jakościowa analiza zawartości stenogramów wystąpień Putina.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gierasińska, D. (2020). Wiarygodność wypowiedzi Władimira Putina na temat relacji rosyjsko-ukraińskich: studium corocznych konferencji prasowych. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 51-70. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Dagmara Gierasińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

licencjat, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Baczyńska-Rostkowska A. (2010), Co buduje wiarygodność, http://www.pasjonaci.com.pl/co-buduje-wiarygodnosc/.
 2. Czaja J. (2015), Niektóre aspekty prawne i polityczne kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”, nr 1.
 3. Eltchaninoff M. (2015), Co ma Putin w głowie?, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 4. Fakt24 (2014), Tak kłamie Putin, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/tak-klamie-putin/ctj8p5y.
 5. Goworko-Składanek B. (2016), Media i polityka w Rosji. Stan badań nad zaufaniem Rosjan do mediów, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6156/1/B_Goworko-Skladanek_Media_i_polityka_w_Rosji.pdf.
 6. Grzebyk P. (2014), Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1.
 7. Kuczyński G. (2014a), Na Ukrainie prześladują Rosjan? Kreml zmyślił pretekst do interwencji, „TVN24”, z dnia 2.05.2014, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/na-ukrainie-przesladuja-rosjan-kreml-zmyslil-pretekst-dointerwencji,422511.html.
 8. Kuczyński G. (2014b), Uwierzył we własną propagandę? 10 kłamstw Putina z konferencji prasowej, „TVN 24”, z dnia 4.03.2014, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/uwierzyl-we-wlasna-propagande-10-klamstw-putina-zkonferencji-prasowej,404329.html.
 9. Newsweek (2014), Kłamstwa Putina o Ukrainie, https://www.newsweek.pl/swiat/wladimir-putin-klamstwa-o-ukrainie-newsweekpl/fj4xg2f.
 10. Pachucki J. (2014), Rosyjska wojna informacyjna w kontekście aneksji Krymu, http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/3646-rosyjska-wojnainformacyjna-w-kontekscie-aneksji-krymu-kafelek.html.
 11. PolsatNews.pl (2017), 10 tysięcy ofiar śmiertelnych konfliktu na Ukrainie, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-02-21/10-tysiecy-ofiar-smiertelnychkonfliktu-na-ukrainie/.
 12. President of Russia (2014), News conference of Vladimir Putin, http://en.kremlin.ru/events/president/news/47250.
 13. Rada Unii Europejskiej (2019), Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/.
 14. Sputnik24 (2016), 23 grudnia: coroczna konferencja prasowa Władimira Putina, https://pl.sputniknews.com/swiat/201612164441284-putin-konferencja-prasowa/.
 15. Szostkiewicz A., Orędzie prezydenta Putina do narodu, „Polityka”, z dnia 4.12.2014,
 16. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1601701,1,oredzie-prezydenta-putina-do-narodu.read.
 17. Tenzer N. (2018), Bilans klęski. Zachód kontra Rosja, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/nicolas-tenzer-zachod-kontra-rosja-bilans-kleski/.
 18. TVN24 (2014), Putin: próby tworzenia przez USA tarczy antyrakietowej w Europie to zagrożenie dla Rosji, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/putinprzemowil-do-narodu-oredzie-prezydenta-rosji,495594.html.
 19. TVN24 (2015), Rosyjskie samoloty „straszą” nad Bałtykiem. Latają bez podania planu, nie odpowiadają, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/czteryrazy-wiecej-przechwycen-rosyjskich-samolotow-nad-baltykiem,511091. html.
 20. Urzędowska M. (2014), Putin anektuje Krym: Był i będzie częścią Rosji. A Rosjan na Ukrainie zawsze będziemy bronić, „Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75399,15641814,Putin_anektuje_Krym__Byl_i_bedzie_czescia_Rosji-__A.html.
 21. Wprost (2014), „Liczymy na dialog”. Coroczna konferencja Putina, https://www.wprost.pl/swiat/485678/Liczymy-na-dialog-Coroczna-konferencja-Putina.html.