Wiarygodność wypowiedzi Władimira Putina na temat relacji rosyjsko-ukraińskich: studium corocznych konferencji prasowych
PDF

Słowa kluczowe

Federacja Rosyjska
Ukraina
konferencje
wiarygodność
relacje rosyjsko-ukraińskie

Jak cytować

Gierasińska, D. (2020). Wiarygodność wypowiedzi Władimira Putina na temat relacji rosyjsko-ukraińskich: studium corocznych konferencji prasowych. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 51–70. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.5

Abstrakt

Głównym celem badawczym niniejszego artykułu było określenie poziomu wiarygodności wypowiedzi Władimira Putina dotyczących relacji rosyjsko- -ukraińskich. Cele szczegółowe to: wyodrębnienie typów relacji Rosji z Ukrainą oraz sposobu przedstawiania Ukrainy w wypowiedziach rosyjskiego prezydenta. Dogłębne studium zawartości stenogramów wystąpień prezydenta Rosji podczas corocznych konferencji prasowych na przełomie lat 2014–2016 oraz artykułów na ten temat, pozwoliło zrealizować postawione cele i zweryfikować hipotezy badawcze. Uzyskano odpowiedź na następujące problemy badawcze: Jaki był poziom wiarygodności wypowiedzi Władimira Putina na temat relacji rosyjsko-ukraińskich podczas corocznych konferencji prasowych? Z czego wynikał określony poziom wiarygodności? Jakie typy relacji Rosji z Ukrainą występują w wypowiedziach Władimira Putina? W jaki sposób Putin mówi o państwie ukraińskim podczas swoich publicznych wystąpień? Powyższe problemy badawcze są istotne pod względem poznawczym, ponieważ ich rozstrzygnięcie nakreśliło stopień wiarygodności wypowiedzi prezydenta, ich dynamikę i zmienność w zależności od sytuacji i typu rozmówcy oraz pozwoliło na ukazanie różnic pomiędzy rzeczywistością a słowami wygłaszanymi przez Władimira Putina. W artykule wybrane postulaty zostały porównane z rzeczywistymi wydarzeniami przy wykorzystaniu metody desk research. Techniką, która umożliwiła wdrożenie się w istotę treści istniejących jest jakościowa analiza zawartości stenogramów wystąpień Putina.

https://doi.org/10.14746/r.2020.1.5
PDF

Bibliografia

Baczyńska-Rostkowska A. (2010), Co buduje wiarygodność, http://www.pasjonaci.com.pl/co-buduje-wiarygodnosc/.

Czaja J. (2015), Niektóre aspekty prawne i polityczne kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”, nr 1.

Eltchaninoff M. (2015), Co ma Putin w głowie?, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.

Fakt24 (2014), Tak kłamie Putin, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/tak-klamie-putin/ctj8p5y.

Goworko-Składanek B. (2016), Media i polityka w Rosji. Stan badań nad zaufaniem Rosjan do mediów, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6156/1/B_Goworko-Skladanek_Media_i_polityka_w_Rosji.pdf.

Grzebyk P. (2014), Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1.

Kuczyński G. (2014a), Na Ukrainie prześladują Rosjan? Kreml zmyślił pretekst do interwencji, „TVN24”, z dnia 2.05.2014, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/na-ukrainie-przesladuja-rosjan-kreml-zmyslil-pretekst-dointerwencji,422511.html.

Kuczyński G. (2014b), Uwierzył we własną propagandę? 10 kłamstw Putina z konferencji prasowej, „TVN 24”, z dnia 4.03.2014, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/uwierzyl-we-wlasna-propagande-10-klamstw-putina-zkonferencji-prasowej,404329.html.

Newsweek (2014), Kłamstwa Putina o Ukrainie, https://www.newsweek.pl/swiat/wladimir-putin-klamstwa-o-ukrainie-newsweekpl/fj4xg2f.

Pachucki J. (2014), Rosyjska wojna informacyjna w kontekście aneksji Krymu, http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/3646-rosyjska-wojnainformacyjna-w-kontekscie-aneksji-krymu-kafelek.html.

PolsatNews.pl (2017), 10 tysięcy ofiar śmiertelnych konfliktu na Ukrainie, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-02-21/10-tysiecy-ofiar-smiertelnychkonfliktu-na-ukrainie/.

President of Russia (2014), News conference of Vladimir Putin, http://en.kremlin.ru/events/president/news/47250.

Rada Unii Europejskiej (2019), Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/.

Sputnik24 (2016), 23 grudnia: coroczna konferencja prasowa Władimira Putina, https://pl.sputniknews.com/swiat/201612164441284-putin-konferencja-prasowa/.

Szostkiewicz A., Orędzie prezydenta Putina do narodu, „Polityka”, z dnia 4.12.2014,

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1601701,1,oredzie-prezydenta-putina-do-narodu.read.

Tenzer N. (2018), Bilans klęski. Zachód kontra Rosja, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/nicolas-tenzer-zachod-kontra-rosja-bilans-kleski/.

TVN24 (2014), Putin: próby tworzenia przez USA tarczy antyrakietowej w Europie to zagrożenie dla Rosji, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/putinprzemowil-do-narodu-oredzie-prezydenta-rosji,495594.html.

TVN24 (2015), Rosyjskie samoloty „straszą” nad Bałtykiem. Latają bez podania planu, nie odpowiadają, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/czteryrazy-wiecej-przechwycen-rosyjskich-samolotow-nad-baltykiem,511091. html.

Urzędowska M. (2014), Putin anektuje Krym: Był i będzie częścią Rosji. A Rosjan na Ukrainie zawsze będziemy bronić, „Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75399,15641814,Putin_anektuje_Krym__Byl_i_bedzie_czescia_Rosji-__A.html.

Wprost (2014), „Liczymy na dialog”. Coroczna konferencja Putina, https://www.wprost.pl/swiat/485678/Liczymy-na-dialog-Coroczna-konferencja-Putina.html.