Antyczna sztuka w służbie współczesności – wzajemne związki między biznesem, retoryką a zarządzaniem kadrami
PDF

Słowa kluczowe

retoryka
rynek pracy
zarządzanie kadrami
komunikowanie

Jak cytować

Lorek, A. M. . (2020). Antyczna sztuka w służbie współczesności – wzajemne związki między biznesem, retoryką a zarządzaniem kadrami. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 149–164. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.11

Abstrakt

Celem pracy jest wskazanie związków między biznesem, zarządzaniem kadrami a kształceniem retorycznym (debatą oksfordzką). Jak wynika z badań i obserwacji prowadzonych od 5 lat przez autora, przejawia ona wpływ na rozwój kompetencji miękkich. Hipotetycznie można założyć, że kompetencje kształtowane przez debatę mają pokrycie w zgłaszanych przez pracodawców deficytach. Dla rozważenia problematyki wykorzystano analizę desk research (problem zatrudnienia), opartą na dostępnych analizach w przedmiotowym zakresie. Badanie aspektów retorycznych zbudowano na badaniach własnych i materiałach dydaktycznych związanych z funkcjonowaniem debat w Polsce. Stworzyło to podłoże dla interpretacji wyników badania ilościowego. Weryfikacji hipotezy posłużyła analiza porównawcza wyników ankiety przeprowadzonej metodą CAWI z raportami z rynku pracy.

https://doi.org/10.14746/r.2020.1.11
PDF

Bibliografia

Bańka W. (2000), Zarządzanie personelem, Toruń.

Forbes (2020), Bez stresu i nieprzespanych nocy. W tych branżach w Polsce pracownicy są najszczęśliwsi, 15.02.2020, „Forbes”, https://www.forbes.pl/kariera/pracoszczescie-oto-branze-w-ktorych-pracownicy-sa-najszczesliwsi/xn2s4br

Fundacja Edukacyjna G5 (2019), Zasady debaty oksfordzkiej, http://feg5.pl/wp-content/uploads/2020/01/Zasady-Debaty-Oksfordzkiej.pdf.

Manpower Group (2017), Rewolucja umiejętności 2.0, „Manpower Group”, https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2017/12/Rewolucja_Umiejetnosci_raport_MPG.pdf.

Pracuj.pl (2017), Najbardziej pożądane kompetencje zawodowe w 2020 r., 11.01.2017,

„Pracuj.pl”, https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/najbardziej-pozadane--kompetencje-zawodowe-w-2020-r/.

Puls HR (2014), Igreki potrzebują atrakcji, pokolenie Baby Boomers – ciszy i spokoju,18.11.2014, „Puls HR”, https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/igreki-potrzebujaatrakcji-pokolenie-baby-boomers-ciszy-ispokoju,22884.html.

Puls HR (2017), Kompetencje miękkie w cenie. Oto 6 umiejętności pożądanych przez pracodawców, 19.09.2017, „Puls HR”, https://www.pulshr.pl/edukacja/kompetencje-miekkie-w-cenie-oto-6-umiejetnosci-pozadanych-przezpracodawcow,47080.html.

Onet.pl (2016), Kompetencje na wagę złota, 17.03.2016, http://biznes.onet.pl/piecumiejetnosci-miekkich-pozadanych-przez-nowoczesny-biznes/g4f1e9.

Rataj A. (2009), Komunikacja w organizacji, 8.07.2009, Racjonalista.pl, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6663

Suchłabowicz J. (2018), Wyzwania współczesnego menadżera w zarządzaniu zespołem pracowniczym, http://centrumrozwoju.pl/index.phpid=107&tx_ttnews%5Btt_news%5D=45&cHash=4506c080d60432dc73840b03524a7d7f.

Walków M. (2019), Pokolenia na rynku pracy w Polsce – kim są baby boomers,

X, Y i C?, „Business Insider”, https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/millenials-pokolenie-x-y-z-i-baby-boomers-kim-sa-na-rynkupracy/6e53lmr.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.