Zanieczyszczenie powietrza istotnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców polskich miast

Main Article Content

Faustyna Kowalska

Abstrakt

Jakość powietrza w Polskich miastach jest w złym stanie. Alarmujący stan środowiska naturalnego jest w dużej mierze efektem zaniechań i błędów popełnionych w przeszłości, nawet tej bardzo odległej. Ostatnie lata pokazują, jak zmienił się klimat i jak negatywnie te zmiany wpływają na zdrowie ludzi. Z powodu smogu w Polsce rokrocznie umiera więcej osób niż w wyniku wypadków na drogach. Artykuł powstał jako próba odpowiedzi na pytania: jak przedstawia się poziom zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach oraz jakie działania podejmują władze na poziomie lokalnym i centralnym, aby zmniejszyć przyczyny i skutki tych zanieczyszczeń.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalska, F. (2020). Zanieczyszczenie powietrza istotnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców polskich miast. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 71-84. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.6
Dział
Artykuły
Biogram autora

Faustyna Kowalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Obszar zainteresowań to głównie rozwój inteligentnych miast, wpływ nowoczesnych technologii na rozwój państw.

Referencje

 1. Dbaj o zdrowie – nie oddychaj. NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami (2018), https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html, 4.02.2020.
 2. Dobre praktyki – przykłady (2016), https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/jakwygrac/szczegoly,dobre-praktyki--przyklady,32.html, 5.02.2020.
 3. EEA (2016), Air quality in Europe – 2016 report. Report No 28/2016, European Environment Agency, Kopenhaga, Dania.
 4. ISOCARP (2009), Urban Planning and Human Health in the European City. Report to the World Health Organization, International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), https://isocarp.org/app/uploads/2014/08/WHO_report_final_version.pdf.
 5. Juda-Rezler K. (2006), Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, wyd. II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 6. Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) (2015), Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza, Warszawa.
 7. Kuchcik M., Milewski P. (2018), Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan, przyczyny i skutki, „Czasopismo Polskiej Akademii Nauk”, https://www.researchgate.net/publication/326468455_Zanieczyszczenie_powietrza_w_Polsce_-_stan_przyczyny_i_skutki.
 8. Malec A., Borowski G. (2016), Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego, „Inżynieria Ekologiczna”, vol. 50.
 9. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE (2019), Sprawozdanie na temat państwa – POLSKA, Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_pl_pl.pdf.
 10. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006–2007, https://wios.szczecin.pl/bip/files/88534EC063384360A91E11C074407A6D/VII_Ochrona_powietrza.pdf, 1.02.2020.
 11. Smogowi liderzy – ranking polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,smogowi-liderzy--ranking-polskich-miast-z-najbardziejzanieczyszczonym-powietrzem,1301.html, 30.01.2020.
 12. Sochaczewski J. (2019), Kryzys klimatyczny zmieni życie obecnych dzieci. Odbieramy kolejnym pokoleniom szansę na normalne życie, https://www.national-geographic.pl/aktualnosci/kryzys-klimatyczny-najbardziej-dotyka-dzieci-lekarze-zdefiniuje-stan-zdrowia-calego-pokolenia, 30.01.2020.
 13. Walka o lepsze powietrze. Polskie metropolie w obliczu zagrożeń ekologicznych i uciążliwości ruchu drogowego (2018), https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/walka-o-lepsze-powietrze-raport-pwc.pdf, 4.02.2020.
 14. Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze (2016), https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/10/GC_ZM_www_060117.pdf.