Realizacja obowiązku udzielania informacji publicznej przez wybrane grupy jednostek publicznych w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

informacja publiczna
uniwersytety
podmioty publiczne

Jak cytować

Antuchowski, P. (2020). Realizacja obowiązku udzielania informacji publicznej przez wybrane grupy jednostek publicznych w Polsce. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 117–128. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.9

Abstrakt

Obowiązek udzielenia informacji publicznej jest różnie realizowany przez podmioty korzystające ze środków publicznych. Przeprowadzone badania na próbie wybranej z kilku grup podmiotów publicznych, między innymi uczelnie wyższe, ogrody zoologiczne oraz szpitale wykazały, że jest jeszcze wiele do poprawienia zarówno w kwestii przestrzegania przepisów, gdyż 40% zapytań nie doczekało się odpowiedzi, znajomości procedur przewidzianych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej i możliwych do użycia procedur oraz mało precyzyjnych przepisach, co jest wykorzystywane do uchylania się od odpowiedzi przez niektóre podmioty publiczne.

https://doi.org/10.14746/r.2020.1.9
PDF

Bibliografia

Beyme K. (2007), Współczesne teorie polityczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Nowak E. Głowiński K. (2013), Teoretyczne metody badawcze w naukach społecznych, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” nr 2(6), Warszawa.

Osowski S. Trybunał Konstytucyjny o informacji publicznej przetworzonej, 18.12.2018 r., siecobywatelska.pl, https://siecobywatelska.pl/trybunal-konstytucyjny-oinformacji-publicznej-przetworzonej/, 4.02.2020.

Podział administracyjny Polski, Główny Urząd Statystyczny 1.01.2019 r., https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/, 16.02.2020.

Ranking Uczelni Akademickich 2019, „Perspektywy” http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-uczelni-akademickich, 4.02.2020.

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2019, poz. 1429.

Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 11.04.2018 r., https://www.gdos.gov.pl/wykaz-ogrodow-zoologicznych-w-polsce, 16.02.2020.

Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, Sąd Okręgowy w Poznaniu, 11.07.2019 r., https://www.poznan.so.gov.pl/download/wykaz-podmiotowi-org-pozarzadowych-swiadczacych-uslugi-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-.pdf, 17.02.2020.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2016 roku, sygnatura akt I OSK 2505/16.

Żyra M., Malesa E. (red.) (2017), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.