Autowizerunek funkcjonariusza służby ochrony więziennictwa: studium przypadku Zakładu Karnego w Rawiczu
PDF

Słowa kluczowe

autowizerunek
funkcjonariusz służby ochrony więziennictwa
zakład karny
resocjalizacja
bezpieczeństwo

Jak cytować

Wódczyński, P. (2020). Autowizerunek funkcjonariusza służby ochrony więziennictwa: studium przypadku Zakładu Karnego w Rawiczu. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 129–148. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.10

Abstrakt

Celami głównymi artykułu są: określenie sposobów postrzegania funkcjonariuszy służby ochrony więziennictwa Zakładu Karnego w Rawiczu poprzez nich samych oraz wyjaśnienie, dlaczego u strażników występują konkretne mechanizmy autokreacyjne. Granice terytorialne ograniczają się do ZK w Rawiczu, czasowe do okresu od września 2018 do marca 2019 r., podmiotowe do funkcjonariuszy służby ochrony więziennictwa ZK w Rawiczu, przedmiotowe do autowizerunku pełnionej roli zawodowej. Osiągnięto je przez rozwiązanie następujących problemów badawczych: Jakie są sposoby autokreacji wizerunku strażników? Dlaczego u strażników występują konkretne mechanizmy? Wnioski: dyrektor oraz jego zastępcy powinni podjąć odpowiednie działania, dzięki którym winni powstrzymać rozwój negatywnego kreowania autowizerunku. Wykorzystano jakościową metodę terenową, mianowicie badanie sondażowe. Zastosowana technika to wywiad pogłębiony, a narzędzia – kwestionariusz wywiadu i typologia autowizerunku wywiadu. Badanie pokazuje, że większość z badanych klasyfikuje się po środku skali. Najważniejszą kwestią, którą wykazało badanie, jest fakt, iż u zdecydowanej większości badanych po czasie (który jest już zależny od indywidualnych predyspozycji jednostki) następuje wybór tej dobrej, bądź złej strony, czyli rozpoczęcia kreacji swojej osoby jako bohatera, zbawiciela, bądź służbisty, antychrysta. Poruszana jest tu kwestia myślenia o swojej pracy (służbie) jako katorżniczej, uwłaczającej i źle ocenianej przez innych, bądź tej potrzebnej, heroicznej, niezbędnej dla dobra całego społeczeństwa.

https://doi.org/10.14746/r.2020.1.10
PDF

Bibliografia

Bäcker R. (2011), Nietradycyjna teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Bulman M. (2018), I was treated like dirt’: Former prison officer reveals how working conditions forced her to leave service, https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/prison-officer-jails-spice-sexual-harassment-tess-walelong-lartin-a8513036.html, 17.01.2019.

Cialdini R. (2016), Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Ministerstwo Cyfryzacji, Najpopularniejsze nazwiska w Polsce – styczeń 2018, https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/303069964-Najpopularniejsze-nazwiska-wPolsce---styczen-2018-r.html, 13.03.2019.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1963 r., Karanie dyscyplinarne funkcjonariuszów Służby Więziennej, https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1964-3-19,16785922.html, 5.03.2019.

Rak J. (2018), The Typological Framework of Myths as a Tool for Studying Political Thought, „World Political Science” 14(2), s. 235–256, https://doi.org/10.1515/wps-2018-0009.

Różańska D. (2018), „Klawisze” mają dość. „W służbie jest dramat: po 300 nadgodzin, a te 650 zł podwyżki to pudrowanie trupa”, https://natemat.pl/254873,jak-wyglada-praca-w-sluzbie-wieziennej, 17.01.2019.

Służba Więzienna, Opis jednostki, https://www.sw.gov.pl/strona/opis-zaklad-karny-w-rawiczu, 18.01.2019.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, http://agb.waw.pl/cms/index.php/prawo/7-regulacje-prawne/1278-ustawa-o-subie-wiziennej-9-kwietnia2010-r, 15.01.2019.

Wysocka A., Techniki tworzenia autowizerunku, cz. 1, http://www.gu.com.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=9900&catid=122&Itemid=153, 27.02.2019.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.